Category: การพัฒนาตนเอง

ฉลาดใช้เวลาด้วยการ “จัดลำดับความสำคัญ”

ฉลาดใช้เวลาด้วยการ “จัดลำดับความสำคัญ” วันที่ : 18 สิงหาคม 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด ศ.ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com การวางแผนการทำงานโดยนำงานหลากชิ้นที่ตนได้รับมอบหมายมา “จัดลำดับความสำคัญ” (prioritization) ก่อนลงมือ…ลุยทำจนบรรลุผล เป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนความฉลาดในการใช้เวลา เพราะโดยพื้นฐานแล้ว ทุกคนต่างมีไม่มากน้อยกว่ากัน คือ 24
Read More

สร้าง’อารมณ์ขัน’ เพิ่มสุขในชีวิต

สร้าง “อารมณ์ขัน” เพิ่มสุขในชีวิต วันที่ : 3 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ อารมณ์ขัน (Humor) หรือ อารมณ์สนุกสนาน ตลกขบขัน ถูกค้นพบว่าเป็นอารมณ์หนึ่งที่สำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพร่างกาย อาทิ คนที่มีอารมณ์ขันเป็นประจำ จะสามารถเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพจิตที่ดี ลดภาวการณ์เกิดโรคซึมเศร้าและโรคเครียดในชีวิต ไม่เพียงเท่านี้ คนที่มีอารมณ์ขันเป็นนิสัยมักจะเป็นที่รักของคนรอบข้าง เป็นคนที่มีเสน่ห์ ใครเห็นใครรักอยากเข้าใกล้เพราะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ ไม่เพียงเท่านี้
Read More

เทคนิคการพัฒนาศักยภาพตนเอง : กำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น

เทคนิคการพัฒนาศักยภาพตนเอง : กำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น คนเราเกิดมาคงไม่มีใครดีพร้อมไปหมดทุกด้าน คนทุกคนย่อมมีทั้งจุดอ่อนและจุดเด่นแตกต่างกันไปตามเบื้องหลังชีวิตของแต่ละคน บางคนฉลาดแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ บางคนเก่ง แต่นำเสนอไม่เป็น บางคนทำงานดี ขยันขันแข็ง แต่รับไม่ได้ที่ถูกคนอื่นตำหนิหรือดุด่า บางคนเก่ง แต่ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ฯลฯ สิ่งสำคัญในการพัฒนาตนเอง ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีจุดอ่อนหรือจุดเด่นน้อยกว่าหรือมากกว่ากัน แต่อยู่ที่ใครสามารถค้นหา ยอมรับ และลงมือกำจัดจุดอ่อนและเสริมจุดเด่นของตนเองได้มากกว่า คนบางคนหาไม่เจอแม้กระทั่งจุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเอง คนบางคนหาเจอแต่ไม่ยอมรับจุดอ่อน หรือบางคนยอมรับแต่บอกว่าแก้ไขยากหรือแก้ไขไม่ได้หรอก เพราะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว ชีวิตคนเราไม่แตกต่างอะไรไปจากเรือที่แล่นอยู่ในมหาสมุทรที่ต้องเจอทั้งคลื่นลมและมรสุมในรูปแบบต่างๆ ถ้าเรือของเรามีความแข็งแกร่งพอก็สามารถแล่นผ่านมรสุมไปได้ แต่ถ้าเรือของเราไม่แข็งแกร่งเพียงพออาจจะผ่านไปแบบสะบักสะบอมหรือไม่ก็อับปางลงไปก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็ได้ แต่เราจะเห็นว่าเรือบางประเภท เช่น
Read More

Six Key Managerial Competencies

Six Key Managerial Competencies สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ * srassametummachot@yahoo.com ตอนที่แล้วเราได้ทราบถึง Competency สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการ” หรือ Manager โดยใช้ Generic Model ซึ่งได้จากงานวิจัยของ Don Hellriegel, Susan E. Jackson and John W. Slocum, Jr.
Read More

Competency ดีอย่างไร

Competency ดีอย่างไร ความสามารถเชิงสมรรถนะ(Competency) เป็นความรู้ (Knowledge) พัฒนาได้ด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เช่น ด้านการเงิน การบริหาร ทักษะ (skill) พัฒนาได้ด้วยการฝึกปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดความชำนาญ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาที่จะช่วยให้บุคคลนั้นมีทักษะและประสบการณ์ที่สูงขึ้น และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) เช่น ทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกลักษณะประจำตัวของบุคคล แรงจูงใจ ความอดทนต่อความกดดัน เป็นต้น ซึ่งทำให้บุคลากรแต่ละคนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้แตกต่างกัน เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยาก แต่หากทำได้สำเร็จก็จะช่วยให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งความสามารถเชิงสมรรถนะหลักที่ใช้กันทั่วไปแบ่งเป็น
Read More

เทคนิคการวิเคราะห์หาตัวชี้วัดความสามารถหลัก (Key Competencies)

เทคนิคการวิเคราะห์หาตัวชี้วัดความสามารถหลัก (Key Competencies) พฤษภาคม  2548      เทคนิคการวิเคราะห์หาความสามารถหลักหรือที่เรียกกันว่า Key Competencies คำว่าความสามารถ Competency หมายถึง ทัศนคติ อุปนิสัย ทักษะและพฤติกรรมที่คนแสดงออกมา ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนิสัยที่แท้จริงของคนๆนั้น ไม่ใช่การเสแสร้งไม่เหมือนกับพฤติกรรมที่สามารถเสแสร้งแกล้งทำได้ชั่วครั้งชั่วคราว ถ้าคนไหนมีความสามารถเรื่องการบริการไม่ว่าคนๆนั้น จะอยู่ที่ไหน อยู่กับใครเขาจะแสดงออกถึงความมีน้ำใจในการให้บริการคนอื่นเสมอ แต่ถ้าเขามีเพียงพฤติกรรมเขาจะแสดงออกกับคนเพียงบางคน เพียงบางสถานที่หรือบางเวลาเท่านั้น เราจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมกับความสามารถได้ชัดเจน ถ้าเราเดินเข้าไปร้านมินิมาร์ทบางแห่งเราจะได้ยินคำว่า “สวัสดีคะ(ครับ)” แต่สีหน้าคนที่สวัสดีเราไม่ได้ไปด้วยกันกับความหมายของคำว่าสวัสดีเลยบางครั้งเราได้ยินแต่เสียงไม่รู้ว่าตัวคนอยู่ที่ไหนอย่างนี้เรียกว่าเขามีเพียง “พฤติกรรม” ของการบริการเท่านั้น แต่ถ้าเราเดินเข้าไปโรงแรมหรือร้านอาหารบางแห่ง เราจะได้ยินคำว่า “สวัสดีคะ(ครับ)” พร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส แววตาบ่งบอกให้เห็นว่าพร้อมที่จะให้บริการเราจริงๆและลึกๆในใจของเขาก็เป็นอย่างนั้นจริง นั่นล่ะจึงจะสามารถเรียกได้ว่า มีความสามารถด้านการบริการ เทคนิคการวิเคราะห์หาความสามารถหลักของตำแหน่งงาน (Job Competency) มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้
Read More

Differencing Competency ความแตกต่างเพื่อสร้างศักยภาพคน

Differencing Competency ความแตกต่างเพื่อสร้างศักยภาพคน Published in April 28th, 2008 เมื่อพูดถึงเรื่อง differencing competency เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะถ้าเราลองพิจารณาดูในแต่ละองค์กรก็จะพบว่า หลายๆ องค์กรมีการกำหนด competency ออกมาอย่างชัดเจน แต่การที่จะหาคนที่เป็นไปตาม competency นั้นๆ อย่างครบถ้วนมีเพียงไม่กี่องค์กร เรื่อง competency เป็นเรื่องที่เข้ามา ในเมืองไทยเยอะมาก แต่จุดที่สำคัญคือองค์กรไทยส่วนใหญ่ทำสำเร็จเพียงในขั้นที่ว่า องค์กรต้องพัฒนา competency
Read More

Road to Leadership เส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ

Road to Leadership เส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ บางคนอาจจะเกิดมาพร้อมกับความเป็นผู้นำอยู่แล้ว มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป แต่ความเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องของ ‘พรสวรรค์’ เฉพาะบุคคล แต่เป็นทักษะที่สร้างขึ้นมาได้ด้วยการฝึกฝน พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และ 3 ข้อนี้คือทักษะที่สำคัญใหญ่ ๆ สำหรับผู้ที่จะก้าวมาเป็นผู้นำ เปิดใจให้กว้าง ไม่เอาแต่ใจ ไม่ยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง ผู้นำคือคนที่มีหน้าที่ดึงศักยภาพของผู้อื่นให้ออกมาใช้มากที่สุด ไม่ใช่คนคอยแจกจ่ายงานให้คนอื่นทำตามที่ตัวเองต้องการแค่นั้น แล้วเวลาประชุมหรือระดมความคิดเห็นก็ต้องรับฟังอย่างจริงใจ ไม่ใช่ บอกว่าให้ทุกคนออกความเห็นแต่ตัวเองมีสิ่งที่ต้องการหรือคำตอบสุดท้ายอยู่ในใจอยู่แล้ว แบบนี้จะขอความคิดเห็นจากผู้อื่นไปทำไมให้เสียเวลา และถ้าทำแบบนี้บ่อย ๆ ลูกน้องก็จะไม่อยากเข้าประชุม
Read More

Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย… คุณวิยะดา วรธนานันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2550) เมื่อกล่าวถึงทรัพยากรเรามักคุ้นเคยกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเช่น ป่าไม้ แร่ธาตุแหล่งน้ำ สิ่งเหล่านี้เรามองเห็นได้ชัดเจนว่ามีค่า เกิดประโยชน์และเป็นสิ่งจำเป็นที่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันถ้าเราพูดถึงคนมักจะมองไม่เห็นว่าเป็นทรัพยากรหรือ อาจจะมองเห็นคุณค่าน้อยลงไป ความจริงแล้วคนคือศักยภาพสูงสุดและเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจของโลกมีพลวัตรสูง ความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในความจำเป็นที่จะ ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมคนเพื่อให้พร้อมในความเจริญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลักสำคัญของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์คือจะต้องให้ความรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ การฝึกอบรมความรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมและ จริยธรรมควบคู่กันไปด้วย
Read More

เทคนิคการนำ Competency มาใช้ในองค์การ

เทคนิคการนำ Competency มาใช้ในองค์การ   การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน/อื่นๆ   เขียนโดย พัทยา หิรัญตีรพล    วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๗:๑๒ น. ที่มา Competency คือ อะไร? ทำไม ? หลายหน่วยงานหลายองค์กรจึงให้ความสนใจกับคำๆ นี้เป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ ๓๐
Read More