Category: การพัฒนาตนเอง

ฉลาดใช้เวลาด้วยการ “จัดลำดับความสำคัญ”

ฉลาดใช้เวลาด้วยการ “จัดลำดับความสำคัญ” วันที่ : 18 สิงหาคม 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด ศ.ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com การวางแผนการทำงานโดยนำงานหลากชิ้นที่ตนได้รับมอบหมายมา “จัดลำดับความสำคัญ” (prioritization) ก่อนลงมือ…ลุยทำจนบรรลุผล เป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนความฉลาดในการใช้เวลา เพราะโดยพื้นฐานแล้ว ทุกคนต่างมีไม่มากน้อยกว่ากัน คือ 24
Read More

สร้าง’อารมณ์ขัน’ เพิ่มสุขในชีวิต

สร้าง “อารมณ์ขัน” เพิ่มสุขในชีวิต วันที่ : 3 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ อารมณ์ขัน (Humor) หรือ อารมณ์สนุกสนาน ตลกขบขัน ถูกค้นพบว่าเป็นอารมณ์หนึ่งที่สำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพร่างกาย อาทิ คนที่มีอารมณ์ขันเป็นประจำ จะสามารถเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพจิตที่ดี ลดภาวการณ์เกิดโรคซึมเศร้าและโรคเครียดในชีวิต ไม่เพียงเท่านี้ คนที่มีอารมณ์ขันเป็นนิสัยมักจะเป็นที่รักของคนรอบข้าง เป็นคนที่มีเสน่ห์ ใครเห็นใครรักอยากเข้าใกล้เพราะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ ไม่เพียงเท่านี้
Read More

เทคนิคการพัฒนาศักยภาพตนเอง : กำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น

เทคนิคการพัฒนาศักยภาพตนเอง : กำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น คนเราเกิดมาคงไม่มีใครดีพร้อมไปหมดทุกด้าน คนทุกคนย่อมมีทั้งจุดอ่อนและจุดเด่นแตกต่างกันไปตามเบื้องหลังชีวิตของแต่ละคน บางคนฉลาดแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ บางคนเก่ง แต่นำเสนอไม่เป็น บางคนทำงานดี ขยันขันแข็ง แต่รับไม่ได้ที่ถูกคนอื่นตำหนิหรือดุด่า บางคนเก่ง แต่ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ฯลฯ สิ่งสำคัญในการพัฒนาตนเอง ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีจุดอ่อนหรือจุดเด่นน้อยกว่าหรือมากกว่ากัน แต่อยู่ที่ใครสามารถค้นหา ยอมรับ และลงมือกำจัดจุดอ่อนและเสริมจุดเด่นของตนเองได้มากกว่า คนบางคนหาไม่เจอแม้กระทั่งจุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเอง คนบางคนหาเจอแต่ไม่ยอมรับจุดอ่อน หรือบางคนยอมรับแต่บอกว่าแก้ไขยากหรือแก้ไขไม่ได้หรอก เพราะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว ชีวิตคนเราไม่แตกต่างอะไรไปจากเรือที่แล่นอยู่ในมหาสมุทรที่ต้องเจอทั้งคลื่นลมและมรสุมในรูปแบบต่างๆ ถ้าเรือของเรามีความแข็งแกร่งพอก็สามารถแล่นผ่านมรสุมไปได้ แต่ถ้าเรือของเราไม่แข็งแกร่งเพียงพออาจจะผ่านไปแบบสะบักสะบอมหรือไม่ก็อับปางลงไปก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็ได้ แต่เราจะเห็นว่าเรือบางประเภท เช่น
Read More

10 วิธีการเอาชนะความโกรธ

1. หลีกเลี่ยง การหลีกเลี่ยงต่างจากการหลีกหนี ไม่ได้แปลว่าคุณขี้ขลาด หรือกลัวเลยซักนิดเดียว แต่มันหมายถึง การแสดง EQ ในตัวคุณต่างหาก ที่สามารถระงับอารมณ์โกรธได้เป็นอย่างดี 2. หาที่ปรึกษา แต่จะปรึกษา หรือระบายอะไรกับใครทั้งทีก็ดูตาม้าตาเรือหน่อยนะคะ ว่าเค้าคนนั้นไว้ใจได้แค่ไหน ไม่งั้นอาจจะเป็นงูพิษแว้งกัดคุณทีหลังก็ได้ 3. กินแก้โกรธ เรื่องกินเนี่ยไม่เข้าใครออกใครจริง ๆนะคะไม่ว่าใครถ้าลองได้กินอาหารสุดโปรด สุดอร่อยที่ตัวเอง ชอบแล้วล่ะก็ ลืมเรื่องอื่นไปได้เล้ยย ว่าแต่อย่าโกรธบ่อยนะคะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน 4. เย็นดับร้อน หาเครื่องดื่มเย็น
Read More

ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์

ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ ระยะแรก นักจิตวิทยามุ่งศึกษาความสามารถทางสมอง ต่อมาในปี 1983 Howard Gardlher เป็นผู้เสนอแนวคิดเรื่อง EQ ในหนังสือชื่อ Frames of Mind โดยให้แนวคิดว่า ความสำเร็จของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถทางอารมณ์ของเขาด้วยเช่นกัน จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสำเร็จในการทำงาน โดยศึกษานักศึกษาในช่วงทศวรรษ 1940 จำนวน 95 คน ติดตามจนถึงวัยกลางคน พบว่านักศึกษาที่ได้คะแนนสอบสูงๆ ไม่ได้ประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ำกว่า ทั้งในด้านหน้าที่การงานและความสุขในชีวิตครอบครัว และจากการศึกษาเด็กในรัฐ
Read More

ความเฉลียวฉลาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ความเฉลียวฉลาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ความฉลาดของบุคคล พ่อแม่ทุกคนล้วนอยากให้ลูกฉลาดมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องความฉลาดของบุคคลในแง่มุมต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้ปกครองสามารถค้นหาแววอัจฉริยะภาพของเด็กได้หลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดเฉพาะแต่ความสามารถใด ซึ่งในอดีตเรามักจะคุ้นเคยกับความฉลาดทางเชาว์นปัญญา ซึ่งเรียกว่าระดับ ไอคิว ( I.Q. ) การวัดไอคิว เกิดขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.๑๙๐๕ โดยนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสที่ต้องการแยกบุคคลปัญญาอ่อนออกจากคนปกติ เพื่อจะได้จัดการศึกษาให้อย่างเหมาะสม โดยใช้การเปรียบเทียบระหว่างความสามารถที่ควรจะเป็นกับอายุสมองแล้วคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ปัจจุบัน การวัดไอคิวมักใช้แบบทดสอบของเวล์คเลอร์ ที่เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีค.ศ.๑๙๓๐ โดยอาศัยงานวิจัยของนักวิชาการและนักการทหาร เป็นกลุ่มข้อทดสอบทั้งหมด ๑๑ กลุ่ม เป็นกลุ่มที่ต้องใช้ภาษาโต้ตอบ ๖ กลุ่ม ไม่ต้องใช้ภาษาโต้ตอบ
Read More

สมอง อัจฉริยะ ความฉลาด และการพัฒนา

สมอง อัจฉริยะ ความฉลาด และการพัฒนา ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสมอง ส่วนประกอบของสมอง โปรตีน 8% ไขมัน 10% น้ำ 82% เราสูญเสียน้ำตลอดเวลาทางลมหายใจ การหิวน้ำ เป็นการสั่งการจากสมองพฤติกรรมที่ดีที่สุด คือการค่อยๆจิบน้ำ เป็นระยะ ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสมอง น้ำที่ดีที่สุดสำหรับสมอง น้ำเปล่าอุณหภูมิห้อง น้ำอุ่น, น้ำเย็น, น้ำหวาน อุณหภูมิ + / – ต้องไปพักที่กระเพาะ
Read More

AQ …เมื่อชีวิตพบมรสุม…

AQ …เมื่อชีวิตพบมรสุม… หากท่านเคยอ่านประวัติบุคคลสำคัญ ๆ ของโลกก็คงจะพบว่า ก่อนที่ทุกคนจะพบกับความสำเร็จในชีวิตต่างก็เคยประสบกับความล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้น ดังตัวอย่างเช่น แมรี่ คูรี่ และอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง ซึ่งได้ทำการทดลองนับเป็นพัน ๆ ครั้ง จึงสามารถค้นพบเรเดียมและเพ็นนิซิลิน หรือจากตัวอย่างความล้มเหลวในชีวิตการต่อสู้ของ อับราฮัม ลินคอล์น ที่ต้องตกงาน ธุรกิจล้มเหลว คนรักเสียชีวิต เป็นโรคประสาท พ่ายแพ้การเลือกตั้งในการเป็นผู้แทนรัฐฯ พ่ายแพ้การเลือกตั้งเป็นประธานสภารัฐฯ ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ลงสมัครผู้แทนรัฐสภาคองเกรส ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ลงสมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดี แพ้การเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิก แต่ในที่สุดก็สามารถเอาชนะความล้มเหลวได้
Read More

เปลี่ยนความคิด จบเลขเป็นได้มากกว่า ‘ครู’

เปลี่ยนความคิด จบเลขเป็นได้มากกว่า “ครู” ความเชื่อที่ว่าเรียนจบคณิตศาสตร์จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากครูสอนคณิตศาสตร์ กลายเป็น “ความเชื่อปรำปรากับวิชาคณิตศาสตร์” ไปเสียแล้วในยุคนี้ เพราะนักคณิตศาสตร์กำลังเป็นที่ต้องการในหลายองค์กร จะเรียนเลขมากมายไปทำไมให้ปวดหัว? เรียนคณิตศาสตร์แล้วจะทำมาหากินอะไรได้? จบคณิตศาสตร์ใครที่ไหนเขาจะรับเข้าทำงานถ้าไม่เป็นอาจารย์สอนหนังสือ? อีกสารพันคำถามและความคิดที่เกิดจากความไม่เข้าใจคณิตศาสตร์ แต่ต่อไปนี้เตรียมตัวลืมความเชื่อแบบนี้ไปได้เลย โดยเฉพาะในยุคของสังคมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงรอบด้าน นักเรียนชั้น ม.ปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 150 ชีวิต ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของไทย ในกิจกรรมเสวนากับนักวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ระหว่างเข้าค่ายกับโครงการ “ไทย ไซน์ แคมป์ ไทยแลนด์” (Thai
Read More

5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ RQ

5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ RQ ———————————————– ๑. RQ คืออะไร สาคัญกับชีวิตเราอย่างไร RQ พลังสุขภาพจิตเพื่อการอยู่ดีมีสุข RQ มาจากคาว่า Resilience Quotient หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว และฟื้นตัวเมื่อต้องเผชิญกับความยากลาบากหรือภาวะวิกฤตในชีวิต สามารถผ่านพ้นและเรียนรู้ จากเหตุการณ์นั้นๆ ได้ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งนับเป็นอีกมิติหนึ่งของพลังสุขภาพจิตที่สาคัญต่อการ อยู่ดีมีสุข Resilience มาจากคาในภาษาละติน หมายถึง ความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพ เดิม ส่วนในภาษาไทยยังไม่มีการนิยามความหมายที่ชัดเจน ปัจจุบัน
Read More