Category: Management

ปฏิรูป 3 ประสานเพื่อประหยัดพลังงานในองค์กร

ปฏิรูป 3 ประสานเพื่อประหยัดพลังงานในองค์กร วันที่ : 21 มิถุนายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด ต้นทุนด้านพลังงาน ค่าน้ำ ไฟ ฯลฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนนับเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารองค์กรจำนวนมากเกิดความหนักใจและพยายามหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อลดรายจ่ายขององค์กร ไม่ให้บานปลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤติด้านพลังงานปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนดังกล่าวให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่ผู้บริหารส่วนใหญ่นิยมใช้เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในสำนักงานลง โดยมากแล้วมักเป็นการรณรงค์หรือขอความร่วมมือจากพนักงาน รวมไปถึงการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ในการประหยัดพลังงาน อาทิ กำหนดเวลาในการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
Read More

บริการระบบการจัดการฐานข้อมูลของฮาร์วาร์ด

บริการระบบการจัดการฐานข้อมูลของฮาร์วาร์ด วันที่ : 2 กรกฎาคม 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : นิตยสารการศึกษาอัพเกรด ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมุ่งพัฒนาและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้มีการปฏิบัติงานได้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยฮาร์วาร์ดมีระบบหลายประการในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในฮาร์วาร์ด บทความนี้ นำเสนอระบบบริการการจัดการฐานข้อมูลหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Records Management Services (RMS) ซึ่งดำเนินการอยู่ภายใต้สำนักการจัดการบันทึกข้อมูล
Read More

“ทักษะการจัดระบบ” ทักษะเพื่อความลงตัวในการใช้ชีวิต

“ทักษะการจัดระบบ” ทักษะเพื่อความลงตัวในการใช้ชีวิต วันที่ : 17 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : แม่และเด็ก ทักษะการจัดระบบ (Organization skill) นับเป็นทักษะสำคัญอันนำมาซึ่งความลงตัวและประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบชีวิตส่วนตัว การเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตครอบครัว อีกทั้งยังเป็นทักษะจำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคโลกา ภิวัตน์ที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งกว่ายุคใดในอดีตที่ผ่านมา ที่ใดไม่มีการจัดระบบที่นั่นย่อมอยู่ในสภาวะแห่งความสับสนวุ่นวาย อาทิ บ้านเมืองใดที่ไม่มีการจัดระบบวางผังเมืองอย่างดี…ย่อมนำมาซึ่งปัญหาตามมามากมายทั้งปัญหาจราจรติดขัด ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะ น้ำท่วม ฯลฯ
Read More

สร้างสรรค์งานด้านสิ่งแวดล้อมของฮาร์วาร์ด

ส. สร้างสรรค์งานด้านสิ่งแวดล้อมของฮาร์วาร์ด วันที่ : 27 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นับเป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในขณะนี้ สังเกตได้จากในช่วง 2- 3 เดือนที่ผ่านมานี้ ผมได้รับเชิญให้ไปออกรายการวิทยุ และโทรทัศน์หลายรายการเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง พัฒนากรุงเทพฯ ให้น่าอยู่ ซึ่งมีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการร่วมรักษาสภาพแวดล้อมกันมากขึ้น การไปพูดคุยในประเด็นดังกล่าว ทำให้ผมนึกถึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ดังที่ผมเคยนำเสนอไปในบทความเรื่อง “มหาวิทยาลัยสีเขียว อีกหนึ่งความห่วงใยใส่ใจสังคม”
Read More

ฮาร์วาร์ด เชื่อมความร่วมมือระหว่างคณะ

ฮาร์วาร์ด เชื่อมความร่วมมือระหว่างคณะ วันที่ : 13 สิงหาคม 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด ศ.ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ต่างมีการขยายและเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ อย่างมาก ตัวอย่างหนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ที่ถูกจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกัน 4
Read More

MBA สายพันธุ์ใหม่ ‘ศาสตร์จัดการ’ ผสาน ‘ศิลป์เฉพาะธุรกิจ’

MBA สายพันธุ์ใหม่ “ศาสตร์จัดการ” ผสาน “ศิลป์เฉพาะธุรกิจ” ในยุคเอ็มบีเอเกลื่อนเมือง คนเรียนต้องการสิ่งที่มากกว่าเอ็มบีเอปกติธรรมดา จึงเกิดพาราไดม์ใหม่ “เอ็มบีเอเฉพาะทาง” ที่ต้อง Mix & Match ระหว่างศาสตร์บริหาร และศิลป์ทางธุรกิจเชิงลึก และเป็นที่มาให้หลายสถาบัน แตกแขนงเอ็มบีเอ “เฉพาะทาง” ขึ้น เพื่อจับลูกค้า “เฉพาะกลุ่ม” (Niche) จากการสำรวจของ กรุงเทพธุรกิจ BizWeek ปีการศึกษานี้มีเอ็มบีเอ เฉพาะทางมากกว่า 10
Read More

4 ขั้นตอน สร้าง DNA องค์กร

4 ขั้นตอน สร้าง DNA องค์กร ยากที่สุด หินที่สุด ในการบริหารจัดการ หนีไม่พ้นเรื่องของการสร้าง “วัฒนธรรมองค์กร” ไม่ว่าผู้บริหารยุคไหนก็อยากให้คนทั้งองค์กร มี “ดีเอ็นเอ” เดียวกัน เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน แม้จะกำหนด Vision หรือ Mission ไว้สวยหรู แต่องค์กรจำนวนมากมักต้อง “ตกม้าตาย” ไม่สามารถเดินหน้าไปตามฝัน เพียงเพราะไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และภารกิจของบริษัทได้
Read More

ตั้งองค์กรตามกฎหมาย

ตั้งองค์กรตามกฎหมาย หลายต่อหลายครั้งที่ผมได้รับคำขอร้องจากเพื่อนร่วมงาน อยากให้เจาะลึกถึงเรื่องการทำมาค้าขายที่แอฟริกา เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น และนำเอาไปใช้ไปปฏิบัติได้ แต่บางครั้ง การที่จะเข้าไปหา หรือไปเจาะข้อมูลลึก ในทวีปแอฟริกา ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด และวิธีการหรือระเบียบแบบแผนของประเทศหนึ่ง อาจไม่สามารถนำเอาไปใช้ในประเทศอื่นๆ ได้ สำหรับครั้งนี้ ผมจะขอลงลึกถึงขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท จากประสบการณ์ที่ผมเคยไปตั้งบริษัทมาแล้วมากต่อมาก ทั้งที่ประเทศแอฟริกาใต้ สวาซิแลนด์ เลโซโถ กานา เซเนกัล เซียรา ลีโอน รวมทั้งประเทศโตโกด้วยนั้น ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทที่นี่ จะต้องดำเนินการผ่านทนายความที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น โดยจะเสียทั้งค่าทนาย ค่าธรรมเนียม
Read More

ความผิดพลาดในอดีต…นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ความผิดพลาดในอดีต…นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต เอาท์ซอร์สเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่มีผู้กล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมากในช่วงเวลาไม่นานนี้ เนื่องจากจะช่วยกิจการให้ได้รับบริการที่เป็นมืออาชีพจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เนื่องจากไม่ต้องแบกรับภาระโสหุ้ยต่างๆไว้เองทั้งหมดครับ อีกทั้งยังทำให้กิจการสามารถนำทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่อย่างจำกัด ไปมุ่งเน้นกับกิจกรรมที่สร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ต่อสินค้าบริการของกิจการอย่างแม้จริงมากกว่า โดยการเอาท์ซอร์สนั้น หากแบ่งประเภทตามลักษณะของสิ่งที่จัดจ้างออกไป ก็มีสองลักษณะ คือ จัดจ้างหรือจัดหากิจกรรมการดำเนินงานบางอย่าง หรือ วัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนบางประเภท จากหน่วยงานภายนอก เช่นกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด หรือ ผลิตชิ้นส่วนบางชิ้นเพื่อใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย อีกประเภทหนึ่ง คือ การเอาท์ซอร์สงานทั้งแผนกหรือทั้งฝ่าย ออกไปให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งหมดเลย ซึ่งถือเป็นเทรนด์ตอนนี้เหมือนกันครับ เช่น เอาท์ซอร์สงานด้านบุคลากรทั้งหมดออกไปให้หน่วยงานที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้
Read More

หัวใจสำคัญ 6 ข้อของการประชุมแบบ Google

หัวใจสำคัญ 6 ข้อของการประชุมแบบ Google ลองมาดูกันครับ ว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน Internet อย่าง Google จะมีรูปแบบวิธีการประชุมแบบไหน ให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 1.กำหนดวาระการประชุมที่แน่นอน เมเยอร์ขอให้มีการส่งวาระการประชุมให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมก่อนเวลา เพื่อจะได้กำหนดเวลาได้ชัดเจน นอกจากนั้นวาระการประชุมต้องมีความยืดหยุ่น ซึ่งเธอเห็นว่าการจัดทำวาระการประชุม เป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้การประชุมนั้นประสบผลสำเร็จ และช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมมองเห็นความสำคัญและไปถึงเป้าหมายในการประชุมได้ 2.ควรมอบหมายให้มีการบันทึกการประชุม ในการประชุมของกูเกิลมีลูกเล่นมากมายที่ถูกนำมาใช้ในการนำเสนอ เครื่องฉายเครื่องหนึ่งกำลังฉายการนำเสนอ ในขณะที่อีกเครื่องถัดไปกำลังคัดลอง/บันทึกการประชุม และเจ้าหน้าที่กูเกิลก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งในการเก็บบันทึกการประชุมที่เข้าให้จัดเตรียมไว้ ดังนั้นข้อผิดพลาดและความไม่ถูกต้องในการบันทึกสามารถที่จะถูกทำให้ลดน้อยลงไปได้ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม เมื่อได้รับ/ดู/อ่าน
Read More