Category: Logistics & Supply Chain

ฐานความรู้ : โลจิสติกส์

ฐานความรู้ : โลจิสติกส์ โลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโซ่อุปทาน เพื่อช่วยในการวางแผนการสนับสนุนการ ควบคุมการไหลอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเก็บรักษาสินค้าบริการและสิ่งที่ เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสุดท้าย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า กระบวนการในการวางแผนการนำเสนอ และ การควบคุมการไหลที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล และการเก็บสินค้าบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นในการผลิตไปสู่จุด สุดท้ายของการบริโภค เพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งคำ นิยามนี้จะรวมถึงการเคลื่อนย้าย ทั้งภายในและภายนอก และ การที่สินค้าถูกส่งกลับคืน โครงสร้างการวางแผนทางธุรกิจสำหรับการบริหารจัดการกับวัตถุดิบ การบริการ การไหลของ ข้อมูลและเงินทุน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีความซับซ้อน การติดต่อสื่อสาร
Read More

เคล็ด (ไม่) ลับจับทางโลจิสติกส์

เคล็ด (ไม่) ลับจับทางโลจิสติกส์ อย่างที่ทราบกันว่า หากองค์กรใดจัดการระบบโลจิสติกส์ได้ดีจะช่วยลดต้นทุนและความ สูญเสียได้มหาศาล ในหนังสือ เคล็ด (ไม่) ลับจับทางโลจิสติกส์ ซึ่งทำงานร่วมกันระหว่าง รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กับกองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ โดยมีธนาคารกสิกรไทยให้การสนับสนุนนั้น นอกจากจะช่วยให้เราเข้าใจระบบ โลจิสติกส์อย่างถูกต้องแล้ว ยังมีจุดเด่นอยู่ที่การถอดประสบการณ์ของ 11 องค์กรที่พลิกกลยุทธ์ทะลวงเป้าหมายโดยการใช้ โลจิสติกส์ โดยได้มีการแบ่งแยกเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรก เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน พร้อมกับนำเสนอเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวัดประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส่วนที่
Read More

แนวคิดบริหารโลจิสติกส์

แนวคิดบริหารโลจิสติกส์ การออกแบบระบบขนถ่ายหรือขนส่งวัสดุภายในสถานประกอบการที่มีการผลิต จะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้กระบวนการผลิตของกิจการมีต้นทุนต่ำลง มีสภาพการทำงานที่เอื้อต่อการเพิ่มผลผลิต และยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย ดังนั้น เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จึงควรสำรวจหรือหันกลับไปสำรวจโรงงานของตนเองเพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการขนถ่ายวัสดุให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แนวทางที่จะสามารถนำไปใช้วิเคราะห์หรือปรับปรุงระบบการขนถ่ายหรือขนย้ายวัสดุภายในสถานที่ประกอบการ มีดังนี้ 1. การกองเก็บ ควรหลีกเลี่ยงการวางวัสดุบนพื้นโดยตรง ควรใช้วัสดุที่เหมาะสมปูรองรับ หากเป็นไปได้ควรใช้ฐานรองหรือพาเลต (Pallet) รองรับวัสดุ ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันวัสดุไม่ให้เสื่อมคุณภาพหรือเสื่อมสภาพเนื่องจากความเสี่ยงของการสัมผัสกับความชื้น ฝุ่นละอองสิ่งสกปรกจากพื้น หรือ การเกิดน้ำท่วมหรือสารเคมีหกราดโดยไม่คาดคิด การใช้พาเลต ยังจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยรถยกได้อีกด้วย เนื้อที่หรือพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุควรมีเพียงพอและสัมพันธ์กับปริมาณการผลิต ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการกองวัสดุอย่างแออัด ไม่เป็นระเบียบ หรือ
Read More

องค์กรชั้นเลิศ ด้วยซัพพลายเชนที่เป็นเลิศ

องค์กรชั้นเลิศ ด้วยซัพพลายเชนที่เป็นเลิศ เอคเซนเชอร์ชี้ท่ามกลางภาวะทางเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบันซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะช่วยให้องค์กรรับมือได้โดยไม่ต้องหวาดหวั่น คำถามคือความเป็นเลิศจะทำได้ง่ายจริงหรือ และต้องทำอย่างไร? เพราะนอกเหนือจากวิกฤติเศรษฐกิจแล้วหน้าตาของโลกยุคใหม่ก็ไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของขั้วมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก (คล้ายพรรคการเมืองที่มีหลายมุ้ง) เดิมในลู่วิ่งมีเพียงอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นเท่านั้นที่นำหน้า หากแต่ภายหลังจีน อินเดีย รัสเซียและบราซิลกลับวิ่งตีตื้นขึ้นมาได้ทัน ภาวการณ์เช่นนี้ทำให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรที่มีฝีมือ เกิดการหมุนเวียนของเงินทุน เกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร เกิดตลาดใหม่ และการ เคลื่อนย้ายศูนย์กลางนวัตกรรม ดร.เคนท์ โกคิง พาร์ทเนอร์ กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาด้านซัพพลายเชน บริษัท เอคเซนเชอร์ ประจำภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่าความท้าทายของซัพพลายเชนต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีอยู่
Read More

รัฐวิสาหกิจโลจิสติกส์-ได้เวลาเปลี่ยนแปลงใหญ่

รัฐวิสาหกิจโลจิสติกส์-ได้เวลาเปลี่ยนแปลงใหญ่   ความจำเป็นที่ประเทศต้องมีการลงทุนทางด้านเครือข่ายโลจิสติกส์ หรือระบบการจัดส่ง รวมทั้งระบบขนส่งมวลชน เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ยิ่งในยุคน้ำมันแพงด้วยแล้ว การลงทุนเหล่านี้ย่อมมีความสำคัญมากขึ้นเป็นทวีคูณ และการปรับปรุงให้ระบบโลจิสติกส์ และขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ จะทำให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ราคาพลังงานผันผวนได้ ลำพัง ศักยภาพทางการเงิน ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน และโลจิสติกส์ มีขีดจำกัด ดังนั้น จึงไม่อาจหวังได้ว่ารัฐวิสาหกิจเหล่านี้จะอยู่ในสถานะที่จะขยับขยายการลงทุนเองได้ การปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม หรือสภาพดังกล่าว ย่อมหมายถึง การสูญเสียโอกาสในการขยายบริการพื้นฐาน ให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ระบบโลจิสติกส์และระบบขนส่งมวลชนที่ดี ยังเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การคาดหวังว่ารัฐวิสาหกิจเหล่านี้ จะผลักดันเมกะโปรเจคที่ใช้เม็ดเงินในการลงทุนระดับหมื่นล้านแสนล้านย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้
Read More

จีพีเอส (GPS)

จีพีเอส (GPS) Written by Administrator Thursday, 19 June 2008 10:24 Sample image จีพีเอส (GPS) ย่อมาจาก Global Positioning System หมายถึง ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัยการคำนวณพิกัด ยูทีเอ็ม (UTM) จากสัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ซึ่งมีตำแหน่งที่แน่นอน ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลก
Read More

RFID

RFID Written by Administrator Friday, 20 June 2008 04:12 Sample image RFID (Radio Frequency Identification) คือ ระบบเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคำนวณ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งส่งกำลังด้วยคลื่นแม่เหล็ก หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แทนการสัมผัสทางกายภาพ โดยมีการคาดการณ์กันว่าเทคโนโลยีดังกล่าว จะเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจำวันในระดับเดียวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ,อี-คอมเมิทสร์(e–commerce) หรือแม้กระทั่งระบบสื่อสารไร้สายเลยก็ว่าได้ ระบบดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
Read More

พร้อมเป็น Hub โลจิสติกส์จริงหรือ?

พร้อมเป็น Hub โลจิสติกส์จริงหรือ? Written by Administrator Thursday, 19 June 2008 10:16 Sample image Dr.Sitichai Farlangthong วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการขนส่งในภูมิภาคนี้ เพื่อเป็นการรองรับสนามบินสุวรรณภูมิ รวมทั้งการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการของภาครัฐหรือเอกชน และตั้งความหวังไว้ว่าจะผลักดันให้ไทย เป็นศูนย์กลางการขนส่ง และโลจิสติกส์ในแถบเอเชีย ซึ่งการที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับด้านนี้ ก็นับว่าเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ในขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจะต้องมีลักษณะเปิดกว้างเข้าสู่ระบบความเป็นสากลและนานาชาติมากขึ้น คำถามก็คือว่า จริงๆ
Read More

การตลาดโลจิสติกส์

การตลาดโลจิสติกส์ Written by Administrator Thursday, 19 June 2008 10:18 Sample image Dr.Sitichai Farlangthong วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ความท้าทายในการแข่งขันยุคโลกาภิวัตน์ คือทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์กรธุรกิจที่มีหน่วยธุรกิจ (Strategic Business Unit : SBU) เป็นจำนวนมาก จะต้องมีการเชื่อมโยงเข้าหากัน ในยุคนี้ จะมีธุรกิจข้ามชาติเข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญ
Read More

แนะธุรกิจ SME’s วางกลยุทธ์ลดต้นทุนรับวิกฤตเศรษฐกิจ

แนะธุรกิจ SME’s วางกลยุทธ์ลดต้นทุนรับวิกฤตเศรษฐกิจ Written by Administrator Friday, 20 June 2008 04:07 Sample image แนะธุรกิจ SME’s วางกลยุทธ์ลดต้นทุนรับวิกฤตเศรษฐกิจ Dr.Sitichai Farlangthong วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำและความผันผวนทางการเมืองในประเทศ ส่งผลกระทบต่อการบริโภคสินค้าและบริการทั้งใน-ต่างประเทศ รวมทั้งถึงการดำเนินธุรกิจในทุก Sector ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสายพันธุ์ไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับวิกฤติอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ธุรกิจจะเคยมีประสบการณ์วิกฤติในปี 2540 มาแล้วก็ตาม ดร.สิทธิชัย
Read More