Category: Logistics & Supply Chain

โลจิสติกส์ ช่วยเพิ่ม หรือลดต้นทุนกันแน่?

โลจิสติกส์ ช่วยเพิ่ม หรือลดต้นทุนกันแน่? หากเรามีการพิจารณาดี ๆ แล้วก็จะพบว่า เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลอจิสติกส์ ล้วนต้องจ่ายแพงมาก ๆ แทบทั้งสิ้น จนทำให้หลายกิจการที่มีเงินลงทุนน้อยแทบจะถอยกรูดและพร้อมที่จะหันหลังให้ทันที เพราะไม่แน่ใจว่าอีกสักกี่ปีถึงจะได้ทุนคืน ที่สำคัญก็มีหลาย ๆ บริษัทที่เจ๊งเพราะมีการลงทุนที่ผิดประเภทมาให้เห็นคาตากันมากแล้ว ทำให้หลายหน่วยงานเกิดความกล้า ๆ กลัว ๆ ในการริเริ่มที่จะนำระบบลอจิสติกส์มาใช้ ทีนี้ลองมาพิจารณาถึงวัตถุประสงค์หลักของลอจิสติกส์ดู พบว่าจริง
Read More

บทความน่าอ่านเรื่อง ERP (3)

บทความน่าอ่านเรื่อง ERP (3) การนำ ERP มาใช้ และการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการปฏิรูปองค์กร การนำ ERP มาใช้นั้น จะต้องเริ่มจากการปฏิรูปจิตสำนึกให้เห็นความจำเป็นของการปฏิรูปองค์กร และเมื่อจิตสำนึกดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วในองค์กร การนำเอา ERP มาใช้ก็จะเป็นขั้นตอนของการทำให้เกิดกิจกรรมการปฏิรูปองค์กร ซึ่งก็คือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในด้านต่าง ๆ คือ (1) ความสามารถในการรับรู้สภาพการณ์โดยรวมของการบริหารได้แบบเรียลไทม์ (2) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้องค์กรโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงสุด (3) ความสามารถในการตัดสินใจให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 5 ขั้นตอนของการนำ ERP มาใช้
Read More

บทความน่าอ่านเรื่อง ERP (2)

บทความน่าอ่านเรื่อง ERP (2) ประวัติความเป็นมาของแนวคิด ERP แนวคิด ERP เริ่มในยุคปี ค.ศ. 1990 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จุดกำเนิดเริ่มแรกของ ERP มาจากแนวคิดของการพัฒนาระบบการบริหารการผลิตรวม (Material Requirement Planning/Manufacturing Resource Planning, MRP System) ของอุตสาหกรรมการผลิตในอเมริกา โดยคำว่า ERP และแนวคิดของ ERP นั้นก็พัฒนามาจาก MRP
Read More

บทความน่าอ่านเรื่อง ERP (1)

บทความน่าอ่านเรื่อง ERP (1) เมื่อเร็วๆนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP จาก ERP Forum ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายในการสัมมนาเรื่อง “ จะอิมพลีเมนต์ ERP ในองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ” ซึ่งเป็นการสัมมนาที่ใช้เวลาถึง 3 วัน แต่ก็ได้รับความสนใจจากสมาชิกและบุคคลทั่วไปอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มห้องราว 180 คน นอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายซอฟแวร์ ERP ทั้งที่พัฒนาภายในประเทศและนำเข้ามาจำหน่ายจากต่างประเทศให้ความสนใจมาร่วมออกบูธสาธิตตัวอย่างการใช้งาน ERP
Read More

การนำระบบ Supply Chain Management (SCM) มาใช้ในธุรกิจ SMEs

การนำระบบ Supply Chain Management (SCM) มาใช้ในธุรกิจ SMEs จากบทความที่แล้วเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส ์และการบริหารห่วงโซอุปทาน ที่อธิบายความหมายและความแตกต่างของทั้ง 2 คำนี้แล้ว คร่าวนี้จะมาพูดถึงการนำระบบห่วงโซอุปทานมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเอสเอ็มอี โดยธุรกิจที่เหมาะที่จะนำระบบ Supply Chain Management เข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจ จะมีลักษณะดังนี้ 1) เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง 2) ความต้องการสินค้าของลูกค้ามีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 3) ผลิตภัณฑ์/สินค้ามีวงจรชีวิตสั้น ซึ่งก็เป็นลักษณะหลักๆของธุรกิจเอสเอ็มอี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม
Read More

‘Virtualization Technology’กับการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

“Virtualization Technology”กับการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ Virtualization Technology หรือเทคโนโลยีเสมือนมีประโยชน์อย่างไร และการนำไปใช้งานจริงๆในโลกแห่งการทำธุรกิจนั้นมีอะไรกันบ้าง Virtualization Technology คืออะไร Virtualization Technology ในความหมายหรือใจความที่เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถแชร์ Resource เช่น CPU, Memory, Hard disk เป็นต้น ของคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องหรือมากกว่านั้น ให้สามารถรัน Software และ Application
Read More

แนวโน้มสุดยอดเทคโนโลยีซัพพลายเชน 10 อันดับแรก (3)

แนวโน้มสุดยอดเทคโนโลยีซัพพลายเชน 10 อันดับแรก (3) RTLS: ระบบแสดงตำแหน่งในเวลาจริง ระบบแสดงตำแหน่งในเวลาจริง (RTLS) ทำให้คุณสามารถขยาย เครือข่ายแลนไร้สาย ของคุณเข้าสู่ระบบการติดตามสินทรัพย์ ตัวผลักดันตลาดที่สำคัญคือ อุปกรณ์แสดงตำแหน่งไร้สายจากบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ซึ่งทำให้การติดตามสินทรัพย์ผ่านระบบแลนไร้ของบริษัท ซิสโก้ โดย อุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายแลนไร้สาย สามารถถูกติดตามและระบุตำแหน่งได้ แอพพลิเคชั่นหนึ่งคือ การติดตามรถโฟล์คลิฟท์ผ่านทางคลื่นวิทยุของคอมพิวเตอร์ ที่ติดอยู่กับตัวรถของพวกเขา อุปกรณ์แสดงตำแหน่ง ไร้สาย และซอฟต์แวร์สนับสนุน สามารถติดตามตำแนห่งของวิทยุในเวลาจริง
Read More

แนวโน้มสุดยอดเทคโนโลยีซัพพลายเชน 10 อันดับแรก (2)

แนวโน้มสุดยอดเทคโนโลยีซัพพลายเชน 10 อันดับแรก (2) Digital imaging: การประมวลผลภาพดิจิตอล เช่นเดียวกับเสียง ภาพดิจิตอลเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง ที่ลูกค้ามีความคุ้นเคย ซึ่งในขณะนี้ได้เป็นพื้นฐาน ในแอพพลิเคชั่น และอุปกรณ์การประมวลผลเคลื่อนที่ขององค์กร บริษัทขนส่งและกระจายสินค้า ใช้กล้องดิจิตอลเชื่อมรวมกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา ดังนั้นพนักงานขับรถ สามารถบันทึกข้อมูลการจัดส่ง จัดเก็บใบเสร็จที่ประทับตรา และราย ละเอียดของเงื่อนไข ที่ใช้ในการป้องกันการส่งสินค้า กรณีตัวอย่าง บริษัท มิชชั่นฟูดส์ คือผู้ผลิตอาหารแม็กซิโก รายใหญ่ของโลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ส่งขายไปทั่วสหรัฐ โดยดำเนินการแบบขายตรง
Read More

แนวโน้มสุดยอดเทคโนโลยีซัพพลายเชน 10 อันดับแรก (1)

แนวโน้มสุดยอดเทคโนโลยีซัพพลายเชน 10 อันดับแรก (1) จะเห็นได้ ว่าน้อยคนนัก ที่จะหยิบนิตยสารด้านธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ขึ้นมา โดยไม่พบหัวข้อเกี่ยวกับ การเติบโตทางเทคโนโลยีการเคลื่อนที่และไร้สาย และดูเหมือนว่า คนเราไม่สามารถอยู่ห่าง พีดีเอ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ประมวลผลและสื่อสารอื่นๆ ไปได้ อย่างน้อยเมื่อพิจารณาจากอัตราการใช้ และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต แต่สิ่งที่ขาดหายไปในกรณีนี้คือ ข้อมูลที่ใช้ในการอธิบาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการนำ เทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้แล้ว สามารถปรับปรุงองค์กร และการทำงานของซัพพลายเชนได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีที่มีการเติบโต
Read More

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ มีทั้งหมด 13 กิจกรรมด้วยกัน โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำงานขององค์กร กิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม ส่วนที่เหลืออีก 5 กิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. การบริการลูกค้า ( Customer Service ) เป็นกิจกรรมที่องค์กรพยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะทำได้ดีเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกส์อื่น ๆ เข้ามาประกอบ โดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาและครบตามจำนวน 2. การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
Read More