Category: KM/Learning Organization

ความผิดพลาดในอดีต…นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ความผิดพลาดในอดีต…นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต คำว่า “ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ” กับคำว่า “ประสบความล้มเหลวทางธุรกิจ”นั้น จริงๆ แล้ว สองคำนี้อยู่ใกล้กันมาก ใกล้กันแค่ไหน ผมว่า “เพียงแค่พลิกฝ่ามือเดียว” บทเรียนจากหลายๆ องค์กร ที่เขาเคย ผิดพลาด มาในอดีต มักจะมีเกร็ดเล่าเคล้าประสบการณ์ออกมาเป็นเรื่องที่มีทำนองคล้ายๆ กัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เราอาจจะนำมาเป็นข้อคิดเพื่อการ เรียนลัด (Short Cut) ในการประกอบธุรกิจของเราได้ ที่ผ่านมา องค์กรส่วนใหญ่ที่เคยดำเนินงานผิดพลาด มักจะ…
Read More

การจัดการความรู้แบบเคเอ็ม (Knowledge Management)

การจัดการความรู้แบบเคเอ็ม (Knowledge Management) ประเภทความรู้ ความรู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ความรู้ที่เด่นชัด เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร ตำรา คู่มือต่างๆ หรือวิชาการ ส่วนความรู้อีกประเภทหรือ คือ ความรู้ซ่อนเร้น เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล เป็นประสบการณ์ที่ถูกสั่งสมายาวนาน เป็นภูมิปัญญา ซึ่งความรู้ทั้ง 2 ประเภทนี้จะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันดังนี้ 1. ความรู้ที่เด่นชัด (Explicit Knowledge) การจัดการความรู้ประเภทนี้นั้นจะเน้นที่การเข้าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ
Read More

Knowledge based

Knowledge based สวัสดีครับ หายไปพักใหญ่เช่นเดียวกับเว็บมาสเตอร์ แต่ก็ไม่ละทิ้งที่จะมาช่วยกันสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อสังคมครับ ช่วงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นมากมายในแวดวงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การศึกษาเอง การกระจายอำนาจและครู ยังไงก็แล้วแต่ขอให้จบลงด้วยดี ให้ประโยชน์เกิดที่เด็กและมีผลกระทบน้อยที่สุด เพราะที่ผ่านมาเด็กตกเป็นเครื่องมือลองผิดลองถูกของนโยบายการศึกษาที่ผิดๆ มาโดยตลอดจนบอบช้ำมากพออยู่แล้ว ปัญหาสังคมที่ตามมาเราต้องยอมรับว่าวางแผนการศึกษาผิดพลาดเช่นกัน แต่เมื่อมันพลาดแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบ เพราะคนที่กำหนดก็คงจากไปแล้วเมื่อเด็กโตขึ้นโดยไม่มีคุณภาพ จะขุดกระดูกคนเหล่านี้มาแช่งก็แค่นั้น หลักการดีเหลือเกินแต่ทำไม่ได้ดีเอาเสียเลย แก่เพราะกินข้าวอีกแล้วจริงๆ แม้แต่วิชาชีพด้วยกันเองยังต้องมาประท้วงขับไล่ เห็นแล้วน่าเศร้าใจจริงๆ แต่ก่อนนักวิชาการหลอกนักการเมืองเดี๋ยวนี้โดนนักการเมืองหลอกคืนเอาเสียนั่น เสียท่าตอนแก่ กลับมาเรื่องของเราเห็นทีว่าในแวดวงเทคโนฯ เรานี้ ยังไม่กระเตื้องจริงๆ ทางเราเองได้คุยกันบ้างแล้วว่ายังไงถ้าทุกท่านอยากจะเป็นผู้รับเราก็ยินดีจะเป็นผู้ให้ต่อไป และขอบคุณทุกท่านที่เอาใจช่วยและดูอยู่ห่างๆ เพราะเข้าใจว่าทุกท่านต่างก็มีภาระหน้าที่ของตนเองที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
Read More

SMEs กับการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning organization) ตอนที่ 2

SMEs กับการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning organization) ตอนที่ 2 2. การเรียนรู้ เป็นความรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดของสมอง(Processing) ทั้งการสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การเชื่อมโยง ความเกี่ยวเนื่องขององค์ประกอบความรู้และความรู้ย่อยที่ซ่อนอยู่ รวมทั้งการทดลองปฏิบัติให้รู้ เช่น การอ่านมาว่า การเกี่ยวข้าวลำบาก ก็ลองมาเกี่ยวข้าวดู ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจับรวงข้าว การจับเคียว การเกี่ยว เป็นองค์ความรู้ที่สัมผัสรู้สึกได้จริง ตัวอย่าง ถ้าใช้วิธีการเกี่ยวข้าวอย่างรวดเร็วและรีบเร่ง เพื่อให้เสร็จเร็วเพียง 2 ชั่งโมง
Read More

SMEs กับการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning organization) ตอนที่ 1

SMEs กับการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning organization) ตอนที่ 1 จากสภาวะปัจจุบัน จะพบว่าการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น อันเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนทำให้องค์กรแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะ SMEs ที่มีการบริหารงานแบบครอบครัว ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน และในทางการบริหารได้เกิดโครงสร้างองค์กรแบบใหม่ๆ ขึ้นมากมาย เช่น โครงสร้างแบบการทำงานเป็นทีม(Team Structures) โครงสร้างแบบแมทริกซ์หรือแบบโครงการ(Matrix and Project Structures) รวมถึงโครงสร้างแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization Structures) เป็นต้น ในจำนวนองค์กรที่กล่าวมาจะพบว่า Learning Organization
Read More

วิวัฒนาการของการจัดการข้อมูล Data » Information » Knowledge » Innovation Management

วิวัฒนาการของการจัดการข้อมูล Data » Information » Knowledge » Innovation Management เดือนที่แล้วผมไปสัมมนา Biz IT ที่ ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นงานสัมมนาฟรีที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม ในช่วงเปิดการสัมมนามีวิทยากรคือ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ มาบรรยายในหัวข้อ Innovation Management ซึ่ง อ.ยืน ได้กล่าวว่า… เราเริ่มจากยุค Data Management ต่อมาจึงพัฒนาเป็น
Read More

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสนทนา เพื่อพื้นฐานขององค์กรแห่งการเรียนรุ้ ดังนั้นควรที่จะเห็นประโยชน์ของแนวคิดนี้ ไปใช้ในการสร้างภูมิปัญญาขององค์กร ลดความขัดแย้งของทีมงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของงานอีกด้วย ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการสนทนา ผู้นำต้องลดบทบาททั้งด้านเผด็จการ การลงโทษ การสั่งการ การวินิจฉัย ผิดถูกด้วย และแนวคิดเรื่องการสนทนา ก็อาจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเวลาคิด (Idea Time) ได้อีกด้วย 1. บทนำ การสนทนา (Dialogue) หมายถึง ถ้อยคำที่ผ่านการไหลของกระแสแห่งความหมาย ไหลไปมาระหว่างกัน จนปรากฏเป็นความเข้าใจ และเกิดบางสิ่งขึ้นใหม่ แลกเปลี่ยนความคิด
Read More

แนวทางในการถ่ายทอดความรู้

แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2548 ในเรื่องของ การถ่ายทอดความรู้ ในสัปดาห์นี้จะเจาะในประเด็นถึงแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ ด้วยรูปแบบต่างๆ กัน ผู้อ่านลองโยงเข้ากับสิ่งที่ท่านเจอในชีวิตประจำวันดู และลองดูว่าเห็นด้วยกับแนวทางเหล่านี้หรือไม่ ใน หนังสือ Deep Smart ที่เขียนโดย Dorothy Leonard และ Walter
Read More

ความรู้ที่หายไปกับผู้เกษียณอายุ

ความรู้ที่หายไปกับผู้เกษียณอายุ มองมุมใหม่ : ร ศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548 เดือน ก.ย.นี้ หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจหลายแห่งถือเป็นช่วงแห่งการเตรียมตัวเกษียณ จึงเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยงานเลี้ยงสำหรับผู้เกษียณอายุ ตัวผู้จะเกษียณอายุเองก็ไม่ได้อยู่ว่าง นอกเหนือจากบรรดางานเลี้ยงทั้งหลายแหล่แล้ว หน่วยราชการจำนวนมากก็จัดให้บุคคลเหล่านี้ได้เข้าหลักสูตรการเตรียมพร้อมสำหรับผู้เกษียณอายุกัน ในขณะที่องค์กรจำนวนมากกำลังวุ่นวายกับการเกษียณอายุของผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลาย ก็มีคำถามหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันว่า องค์กรเองได้มีการเตรียมพร้อม สำหรับการสูญเสียบุคลากรเหล่านี้ไปหรือยัง เมื่อบุคลากรของเราเกษียณอายุสิ่งที่องค์กรสูญเสียไป ไม่ได้สูญเสียเฉพาะตัวคนเท่านั้น แต่ยังเป็นความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญของบุคคลผู้นั้นด้วย
Read More

ทำอย่างไร ถึงจะเกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร

ทำอย่างไร ถึงจะเกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร มองมุมใหม่ : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ผมเชื่อว่าในระยะสองสามปีที่ผ่านมา ท่านผู้อ่านจะได้ยินเกี่ยวกับแนวความคิดในเรื่องของการบริหารความรู้ (Knowledge Management) กันมากขึ้น จนกระทั่งได้กลายเป็นคำศักดิ์สิทธิ์คำหนึ่งในแวดวงด้านการบริหาร ภายใต้หลักการของการบริหารความรู้นั้น แนวคิดของการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร (Knowledge หรือ Idea Sharing) ถือเป็นแนวคิดที่สำคัญ เนื่องจากเราถือว่าแทนที่จะไปเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
Read More