Category: Accounting/Finance

บันไดของการลงทุน

บันไดของการลงทุน อาทิตย์นี้ขอนำเรื่องเบาๆ สบายๆ เกี่ยวกับการลงทุนมาเล่าให้ฟัง เพื่อให้เข้าบรรยากาศ อาจจะนอกเรื่องหุ้นไปสักหน่อย คงไม่ว่าอะไรกัน สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันกระเตื้องขึ้นมามาก เมื่อเทียบกับช่วงวิกฤติเศรษฐกิจลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้ว จีดีพีเพิ่มสูงขึ้น อัตราการว่างงานลดลง ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ขณะเดียวกันผู้คนเริ่มใช้จ่ายมากขึ้น อัตราการออมของคนไทยเริ่มลดลง มีการกู้หนี้ยืมสินมากขึ้น ของฟุ่มเฟือยหลายอย่างในสมัยก่อนกลายเป็นของจำเป็นในชีวิตปัจจุบัน เช่น รถยนต์ ทีวีจอแบน หรือแม้กระทั่ง โทรศัพท์มือถือก็กลายเป็นมาตรฐานการดำรงชีพของครอบครัวไทยไปเสียแล้ว ถ้าท่านผู้อ่านสังเกตดูคนรอบๆ ข้างในสังคมปัจจุบันจะพบว่า มีผู้คนเป็นจำนวนมากที่นิยมใช้”บัตรเครดิต” ในการชำระสินค้า ถึงแม้จะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าไม่มากนัก เช่น การซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต
Read More

ความรู้ด้านสินเชื่อ ? ……………….หากต้องการกู้ SMEs ควรต้องรู้และเข้าใจ

SMEs : ความรู้ด้านสินเชื่อ ? ……………….หากต้องการกู้ SMEs ควรต้องรู้และเข้าใจ คุณรู้ไหมว่า …. ธนาคารคิดอย่างไรกับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการด้านสินเชื่อ ต้องควบคุมและกำหนดวงเงิน เพราะว่า ….. เป็นการบริหารและควบคุมด้านสินเชื่อให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของลูกค้า เป็นการสร้างความมั่นใจว่า ลูกค้าจะสามารถชำระหนี้คืนได้ เป็นการคัดเลือกธุรกิจที่ธนาคารเห็นว่าน่าสนใจและมีแนวโน้มที่ดี จะให้สินเชื่อดีหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก …. ความสำคัญของลูกค้า เช่น เป็นรายเล็ก หรือรายใหญ่ และมีประวัติอย่างไร ลักษณะการประกอบธุรกิจ เช่น เป็นมืออาชีพหรือไม่
Read More

เถ้าแก่เอสเอ็มอี : วิธีบริหารเงินสด SMEs

เถ้าแก่เอสเอ็มอี : วิธีบริหารเงินสด SMEs ่financial projection วิธีบริหารเงินสดสำหรับเถ้าแก่เอสเอ็มอี การบริหารเงินสดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับกิจการ เจ้าของกิจการจะต้องทราบถึงพฤติกรรม หรือวงจรการไหลเข้าและไหลออกของเงินสดในช่วงเวลาต่างๆ ได้ถูกต้องแม่นยำ ประสิทธิภาพของการบริหารเงินสดก็คือการทำให้กิจการมีเงินสดคงเหลือไว้เท่าไรจึงจะเหมาะสมและเพียงพอ วิธีการที่เจ้าของธุรกิจจะทราบว่า กระแสเงินสดคงเหลือ ในกิจการของตนเองควรจะมีเท่าไรจึงจะเหมาะสม ได้แก่การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของกิจการขึ้นล่วงหน้าไว้ก่อน ประมาณการกระแสเงินสด หรือ แผนการบริหารจัดการเงินสดนี้ จะแสดงจำนวนเงินและช่วงเวลาที่กิจการต้องใช้จ่ายเงิน หรือ จะได้รับเงินสดเข้ามา ทำให้เจ้าของกิจการสามารถมองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเงินสดของกิจการได้ล่วงหน้าสำหรับการเตรียมรับมือหรือเตรียมลู่ทางเพื่อจัดการปัญหาต่างๆได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ประมาณการกระแสเงินสดยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยบริหารเจ้าหนี้ (การสร้างหนี้) และ ลูกหนี้ (การเร่งรัด
Read More

Slip Credit ใช้หักภาษีได้หรือเปล่า …. ?

Slip Credit ใช้หักภาษีได้หรือเปล่า …. ? ทุกวันนี้บัตรเครดิตได้กระจายสู่มือผู้บริโภคค่อนข้างมากหลายล้านใบ ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ที่มีงานทำ มีรายได้ประจำในประเทศไทยของเราจึงถือบัตรเครดิตเกือบแทบทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตได้ออกรายการส่งเสริมการขายยั่วยุให้ถือบัตรมากขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมรายปีฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรี สะสมแต้มจากการใช้บัตรเครดิต ทำให้บางคนถือบัตรเครดิต 3-5 ใบที่ออกโดยสถาบันการเงิน และไม่ใช่สถาบันการเงิน (NON-BANK) เนื่องจากการออกบัตรเครดิตกำหนดรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ทำให้บางรายมีบัตรเครดิตหลายใบแต่บริหารไม่เป็นก่อหนี้ยืมสินจากบัตรเครดิตเป็นจำนวนมาก ผลสุดท้ายก็ต้องถูกฟ้องร้องหนี้ที่ก่อจากบัตรเครดิตเกินตัว การใช้บัตรเครดิตจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่ายคือ 1. “ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต”
Read More

ได้เวลาชำระภาษีกลางปี อย่างมืออาชีพ…

ได้เวลาชำระภาษีกลางปี อย่างมืออาชีพ… การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ดังนั้นหลังจากเริ่มประกอบธุรกิจกันมาสักพักแล้ว ชาว เอสเอ็มอี ที่ประกอบการแบบกิจการเจ้าของคนเดียว หรือแบบห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หากมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ย่อมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีกลางปีในฐานบุคคลธรรมดาทั้งสิ้น ซึ่งเพื่อน ๆ เอสเอ็มอี ต้องประเมินตนเองว่ามีรายได้ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ ดังนี้ เงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี โดยปกติเงินได้ที่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดานั้นจะประกอบด้วยเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ถึง (8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่การเสียภาษีเงินได้ครึ่งปีนั้น จะเสียภาษีเฉพาะ มาตราที่ 40(5) ถึง (8) เท่านั้น
Read More

ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มกับการเปลี่ยนแปลงใหม่………….?

ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มกับการเปลี่ยนแปลงใหม่………….? ่ ทุกวันนี้ผมต้องวางแผนการเดินทางเนื่องจากค่าน้ำมันเบนซินขึ้นราคา จะไปไหนทีจะต้องวางแผนว่าจะขับรถไปที่ไหน ไปยังไง จะขับรถไปเอง จะนั่งรถไฟฟ้า หรือรถแท็กซี่ เพื่อให้ประหยัดเวลาและประหยัดเงินที่ต้องจ่ายมากขึ้น เรียกว่าอะไรพอประหยัดได้ก็ต้องประหยัดในภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินในกระเป๋าด้วยความระมัดระวังพอสมควร ในแต่ละเดือนจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยของที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในบ้าน หรือในธุรกิจก็ต้องคำนึงถึงความประหยัดพอสมควร แต่ไม่ใช่ประหยัดจนขาดประสิทธิภาพ รัฐบาลก็หาทางผ่อนปนให้กับธุรกิจและประชาชนที่ต้องจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันที่จะทำให้ประหยัดทั้งเวลาและเงิน โดยการรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำมัน ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดย่อมได้รับประโยชน์ทางภาษีอากรให้เหมาะสมกับภาวการณ์ปัจจุบัน ในปัจจุบันผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายได้ตั้งแต่ 1,200,000 บาทต่อปีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าซึ่งเสียจากมูลค่าของฐานภาษี คำว่า “ฐานภาษี” ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากรได้ให้คำจำกัดความไว้ดังนี้ ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ ได้แก่
Read More

แผนการเงิน ในแผนธุรกิจสำหรับผู้กอบการมือใหม่

แผนการเงิน ในแผนธุรกิจสำหรับผู้กอบการมือใหม่     แผนการเงิน ในแผนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดในการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่เกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ เมื่อมาถึงขั้นตอนของการเขียน แผนการเงิน ครั้งใดความปวดเศียรเวียนเกล้าก็จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมอบรมกันอย่างทั่วถึง โดยไม่มีข้อยกเว้นเลยสักครั้ง แสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงว่าปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเราก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจเรื่องการเงินและการบัญชี ซึ่งเปรียบเสมือนว่าเป็นเรื่องของ สายเลือด ที่มาหล่อเลี้ยงธุรกิจเลยทีเดียว การวางแผนการเงินสำหรับธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อศักยภาพและความเป็นไปได้ของธุรกิจที่ต้องการจะเขียนแผนธุรกิจก็ว่าได้ ผู้ประกอบการใหม่ จึงควรตระเตรียมตัวเองให้มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนหรือการไหลของเงินที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทำธุรกิจอย่างเพียงพอ แผนการเงิน ในแผนธุรกิจเริ่มใหม่ มักจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ขึ้นอยู่กับช่วงระยะการดำเนินธุรกิจ ส่วนแรก จะเป็นแผนการเงิน ในช่วงของการเตรียมจัดตั้งธุรกิจ
Read More

ประโยชน์ของ การจัดทำบัญชี

ประโยชน์ของ การจัดทำบัญชี   1. ประโยชน์ของ การจัดทำบัญชี 2. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ การทำบัญชี จะทำให้กิจการ ทราบผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของธุรกิจ และ ความมั่นคงของธุรกิจ โดยในการจัดทำบัญชีนั้น จะบันทึกบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุน รายรับ และ รายจ่าย ที่เป็นของกิจการนั้น โดยไม่นำส่วนที่เป็นของส่วนตัว(ส่วนของเจ้าของ) เข้ามาบันทึกด้วย เมื่อมีการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นั้น จะสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงินได้
Read More

แผนลงทุนซื้อบ้าน/รถ ปัจจัยสาวทำงานยุคใหม่

แผนลงทุนซื้อบ้าน/รถ ปัจจัยสาวทำงานยุคใหม่ ข้อแนะนำเรื่องการเลือกที่อยู่อาศัยของสาวโสด นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส หัวหน้าการตลาดกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล บลจ. ทิสโก้ จำกัด ให้ความเห็นว่าควรเลือกที่จะอยู่คอนโดมีเนียมดีกว่าการไปซื้อบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ เพราะนอกจากจะไม่เป็นการสร้างภาระเกินความจำเป็น ยังตัดปัญหาในส่วนของการดูแลรักษา เหตุผลที่น่าสนใจของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยนั้นเนื่องจากช่วงนี้เป็นจังหวะดีที่ราคาสินทรัพย์ลดลงมา การไปเช่าคอนโดมิเนียมอยู่เดือนละ 5-6 พันบาท ถ้าเป็นในเมืองก็อาจสูงถึง 1 หมื่นบาท อาจไม่คุ้มเมื่อเทียบกับการเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแล้วได้เป็นกรรมสิทธิ์แทน ถ้าเลือกทำเลดีๆ ใกล้ที่ทำงาน การคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคดี ก็สามารถตัดปัญหาเรื่องการใช้จ่ายในการซื้อรถด้วย การวางแผนเรื่องการซื้อที่อยู่อาศัย ขั้นแรกหลังจากสรุปได้แล้วว่าต้องซื้อ ลำดับต่อไป
Read More

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัวแหล่งความรู้เพื่อการลงทุนรูปแบบใหม่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัวแหล่งความรู้เพื่อการลงทุนรูปแบบใหม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงแหล่งความรู้เพื่อการลงทุนรูปแบบใหม่บนเว็บไซต์ www.set.or.th แนะนำแนวทาง การบริหารการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนในแต่ละช่วงอายุ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการลงทุนด้วยแนวคิด “ชีวิตคือการลงทุน” เปิดให้เข้าชมข้อมูลฟรี บนเว็บไซต์ www.set.or.th นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ประธานระบบการศึกษาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงแหล่งความรู้เพื่อการลงทุนบนเว็บไซต์ www.set.or.th ใหม่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านความรู้และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงินได้อย่างสมบูรณ์นับเป็นแหล่งให้ข้อมูลสำหรับการวางแผนทางการเงินที่ครบถ้วน โดยเชื่อว่าการสร้างแหล่งความรู้เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินและรู้จักเพิ่ม ผลตอบแทนของเงินออมด้วยวิธีการกระจายการลงทุน ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนอย่างเหมาะสมโดยในปีนี้ได้ นำแนวคิด “ชีวิตคือการลงทุน”
Read More