Author: BlogPost

พลังงาน : ผุดโรงไฟฟ้าถ่านหินมัณฑะเลย์

พลังงาน : ผุดโรงไฟฟ้าถ่านหินมัณฑะเลย์ กฟผ.อินเตอร์ฯ ผนึกราชบุรีโฮลดิ้ง และพรีไซซเพาเวอร์ ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ หลังการพัฒนาพื้นที่ทวายไม่ชัดเจน เตรียมเดินทางเจรจาพันธมิตรท้องถิ่น มั่นใจได้ข้อสรุปก่อนสิ้นปีนี้ เชื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตหลังเปิดรับเออีซี แหล่งข่าวจากบริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ โดยการชักชวนจากบริษัท พรีไซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด ซึ่งมีพันธมิตรดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในเมียนมาร์ ให้เข้าไปลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
Read More

พลังงาน : จัดโซนนิ่งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์

พลังงาน : จัดโซนนิ่งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ส.อ.ท.จี้”อารักษ์”จัดโซนนิ่งตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใหม่ ให้เน้นเฉพาะพื้นที่ไม่ทำประโยชน์ภาคอีสานแทน ลดความขัดแย้งการแย่งพื้นที่เกษตรกรรม พร้อมดันโซลาร์เซลล์บนหลังคาช่วย เจ้ากระทรวงพลังงานระบุ ปีหน้ารื้อแผนพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ทั้งหมด ตัดส่วนที่ไม่ทำจริงทิ้ง และจะดึงนักลงทุนจีนมาตั้งโรงงานผลิตแผงช่วยลดต้นทุน นายอาณัติ ประภาสวัสดิ์ รองประธานกลุ่มพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยกับ”ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 10 ปี(2555-2564) โดยวางเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์ม 2 พันเมกะวัตต์ จากปัจจุบันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วประมาณ 200 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ มองว่า
Read More

การศึกษา : รัฐคลอด “กองทุนตั้งตัวได้” นศ.บัณฑิตใหม่กู้เปิดกิจการ

การศึกษา : รัฐคลอด “กองทุนตั้งตัวได้” นศ.บัณฑิตใหม่กู้เปิดกิจการ คลอดแล้ว! ระเบียบสำนักนายกฯ จัดตั้ง “กองทุนตั้งตัวได้” ให้ “นิสิตนักศึกษา-บัณฑิตจบไม่เกิน5ปี” กู้เปิดกิจการ 28ต.ค.2555 สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนตั้งตัวได้ พ.ศ.2555 มีผลบังคับใช้ในวันหลังจากวันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 26 ต.ค.2555 โดยมีสาระสำคัญคือการจัดตั้ง “กองทุนตั้งตัวได้” โดยระเบียบดังกล่าวให้เหตุผลของการจัดตั้งกองทุนฯ นี้ ว่า เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน
Read More

เกษตรกรรม : การปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า 3 เท่า (ตอนที่ 1)

เกษตรกรรม : การปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า 3 เท่า (ตอนที่ 1) “ปาล์มน้ำมัน” จัดเป็นพืชยืนต้นที่มีอายุการให้ผลผลิตอย่างยาวนานถึง 20-25 ปี ดังนั้น การคัดเลือกสายพันธุ์ การเตรียมการปลูก และการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมันในช่วงแรกนับว่ามีความสำคัญที่สุด เพราะต้นปาล์มน้ำมันจะให้ผลผลิตสูงอย่างสม่ำเสมอนั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมพื้นที่และการจัดการสวนในระยะเริ่มปลูกสร้างสวน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้นปาล์มอยู่ในระยะอ่อนแอ ดังนั้น การปฏิบัติที่ถูกวิธีในการปลูกและการดูแลรักษา จะเป็นแนวทางอันหนึ่งที่ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการผลิตในระยะยาวได้ ปัจจุบันปาล์มน้ำมันได้มีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังภาคต่างๆ ของประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ หรือแม้แต่พื้นที่ลุ่มภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณทุ่งหลวงรังสิต
Read More

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้า ในภาคของสังคมต่อ

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้า ในภาคของสังคมต่อ โดย … ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Chodechai.energyfact@gmail.com ผมยังคงพูดถึงอนาคตโลกในอีก 30 ปีข้างในภาคของสังคมครับ โดยคาดการณ์ว่าโลกในอนาคต กำลังขยายสู่ความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ก่อให้เกิดเป็นเมืองอุตสาหกรรม สร้างกระแสการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองเป็นจำนวนมาก โดยประเทศกำลังพัฒนาจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งการขยายตัวของเมืองดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวของความยากจนในเขตเมือง การขาดแคลนที่อยู่อาศัยของประชากรเมือง ความไม่เพียงพอของการให้บริการจากหน่วยงานรัฐบาล ทั้งทางด้านการศึกษาและสวัสดิการอื่นๆ
Read More

ไอที : Intel 10 Cores Processors ปีหน้า 2013 เจอกัน

ไอที : Intel 10 Core Processors ปีหน้า 2013 เจอกัน อินเทลยังไม่หยุดความแรง ด้วยการเผยโร้ดแมพของซีพียู Xeon รุ่นใหม่ในสถาปัตยกรรม IvyBridge-EP ที่มี 10 แกนหลัก ซึ่งคาดว่าจะลงสู่ตลาดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2013 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยเป็นซีพียูในตระกูล Xeon E5-2600 V2 บนกระบวนการผลิต 22nm
Read More

วิทยาศาสตร์การแพทย์ : ศิริราช!แยกสเต็มเซลล์จากน้ำคร่ำครั้งแรกของโลก

วิทยาศาสตร์การแพทย์ : ศิริราช!แยกสเต็มเซลล์จากน้ำคร่ำครั้งแรกของโลก ‘ศิริราช’ เจ๋ง! ค้นพบการแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์จากน้ำคร่ำได้ครั้งแรกของโลก เล็งทำธนาคารสเต็มเซลล์สำรองไว้เพื่อการรักษาโรคในอนาคต 18 ต.ค.55 นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.ชาญชัย วันทนาศิริ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รศ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ดร.ทัศนีย์ เพิ่มไทย หัวหน้าโครงการวิจัยวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด ผู้คิดค้นผลงานวิธีการแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิจากน้ำคร่ำ และรศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกันแถลงข่าว
Read More

AEC : แบล็คแคนยอนเจาะคู่ค้าเออีซี

AEC : แบล็คแคนยอนเจาะคู่ค้าเออีซี แบล็คแคนยอน เร่งขยายลงทุนต่างประเทศ มั่นใจเปิดครบ 10 ประเทศอาเซียน หลังเปิดเจรจาหาแฟรนไชส์ในบรูไน และเวียดนาม เผยตลาดในไทยแข่งดุ หลังแบรนด์ใหม่ตบเท้าเพิ่ม ล่าสุดทุ่มงบ 60 ล้าน ลุยขยายสาขา พร้อมรีโนเวต 15 แห่งรวด หวั่นวิกฤติน้ำท่วมกระทบมู้ดจับจ่าย คาดสิ้นปีโต 15% นางกรรณิการ์ ชินประสิทธิ์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย)
Read More

ไอที : เส้นทาง 60 ปี ‘บาร์โค้ด’ (Barcode)

ไอที : เส้นทาง 60 ปี ‘บาร์โค้ด’ (Barcode) หลายครั้งที่เราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเห็นป้ายโฆษณา หรือเปิดหน้านิตยสาร หรือพลิกดูบรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆ เช่น ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม ก็จะพบเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่เป็นกรอบสีดำๆ หน้าตาประหลาดๆ ซึ่งเรียกว่า “คิวอาร์โค้ด” หรือบาร์โค้ด 2 มิติ ซึ่งกลายเป็นสื่อใหม่ทางการตลาด ที่เอื้อให้ผู้บริโภคติดต่อสื่อสารกับเจ้าของสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่เอามือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ จ่อไปที่สัญลักษณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบริการเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น
Read More

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้าในมุมสังคม

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้าในมุมสังคม โดย … ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในบทความเมื่อครั้งก่อน ผมได้เล่าถึงทิศทางอนาคตโลกในมิติด้านเศรษฐกิจที่ครอบคลุมไปถึงอนาคตของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกลุ่มที่นักวิเคราะห์เศรษฐกิจเรียกกันว่า BRIICS ทิศทางการค้าการลงทุนที่ขยายตัวเข้าสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น และแนวโน้มการใช้พลังงานโลกที่จะสูงขึ้น ผลักดันให้ราคาพลังงานจะต้องราคาแพงขึ้นต่อจากนี้ไป ในบทความนี้ ผมอยากจะพูดถึงทิศทางและอนาคตของสังคมโลกครับ รวมทั้งปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญของสังคมโลกในอนาคตครับ ผมว่าปัจจัยด้านสังคมที่จะมีนัยทางเศรษฐกิจมากที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการเข้าสู่โลกแห่งผู้สูงวัย โดยประชากรยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปี ค.ศ.2020
Read More