ASEAN : เปิดเสรีการค้า จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลงนามข้อตกลงการลงทุนไตรภาคี

ASEAN : เปิดเสรีการค้า จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลงนามข้อตกลงการลงทุนไตรภาคี

จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ร่วมลงนามข้อตกลงสนับสนุนและคุ้มครองการลงทุนไตรภาคี ขณะที่เห็นพ้องเริ่มหารือประเด็นการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในปีนี้ รายงานข่าวต่างประเทศ ระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวได้มีการลงนามกันในเช้าวันนี้ ขณะที่ผู้นำทั้ง 3 ประเทศได้ประชุมกันที่กรุงปักกิ่ง โดยนายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเป่า ของจีนเป็นประธาน มีนายกรัฐมนตรีโยชิฮิโกะ โนดะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีลี เมียง-บัคของเกาหลีใต้ เข้าร่วม

ทั้งนี้ การหารือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุข้อตกลงสนับสนุนและคุ้มครองการลงทุนไตรภาคีนั้น ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2550 และนับแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้ง 3 ประเทศได้จัดการเจรจาอย่างเป็นทางการ 13 รอบและการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการอีกหลายครั้ง

กระทรวงพาณิชย์จีน ระบุผ่านแถลงการณ์ว่า ข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายลำดับแรกในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่าง 3 ประเทศนั้น เป็นสิ่งสำคัญ เป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ของ 3 ประเทศ และจะสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสและมีเสถียรภาพสำหรับนักลงทุน

นอกจากนี้ ในการประชุมร่วมกันเป็นครั้งที่ 5 ของผู้นำจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในครั้งนี้ ทั้ง 3 ฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะเริ่มการหารือประเด็นเอฟทีเอในปีนี้ด้วย

ที่มา : กรุงเทพฯธุรกิจออนไลน์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *