AMP Development” รุกพัฒนาซอฟท์แวร์

AMP Development” รุกพัฒนาซอฟท์แวร์
Source: ปาหนัน พัดทะยา

AMP Development” ยังครองความเป็นหนึ่งผู้นำระบบซอฟท์แวร์ด้านโลจิสติกส์ มั่นใจอานิสงส์วิกฤติเศรษฐกิจกระตุ้น RPS & RTrack ขยายตัว คาดโต 20-30% ระบุช่วยลดต้นทุนได้ 15-20% ตั้งเป้าขยายตลาด-ขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ขณะนี้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพและการลดต้นทุน ส่งผลให้ปี 2552 นี้ น่าจะเป็นปีทองของธุรกิจซอฟท์แวร์ด้านโลจิสติกส์ ที่คาดว่าจะมีผู้หันมาติดตั้งระบบเพื่อใช้วางแผนเส้นทางการขนส่งและติดตามสถานะสินค้ามากขึ้น
บริษัท เอเอ็มพี พัฒนา จำกัด ผู้นำด้านการให้คำปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์ ได้เร่งพัฒนาซอฟท์แวร์ RPS & RTrack ซึ่ง RPS เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยวางแผนการขนส่ง ส่วน RTrack เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการควบคุม กำกับและติดตามยานพาหนะ นอกจากนี้ซอฟท์แวร์ทั้ง 2 ยังถูกออกแบบให้สามารถใช้งานควบคู่กันได้ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการขนส่ง พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ ที่นับเป็นระบบที่ช่วยเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี คุณศรัณย์ บุญญะศิริ กรรมการ บริษัท เอเอ็มพี พัฒนา จำกัด ได้ให้มุมมองในการบริหารงาน
“ปัจจุบันทุกธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะมองว่ากุญแจความสำเร็จของธุรกิจ คือการมีบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งเอเอ็มพี ได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และจากการที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) จึงสนับสนุนและช่วยลูกค้าในเรื่องการฝึกอบรมให้กับพนักงานของลูกค้าด้วย” คุณศรัณย์ กล่าว
RPS & RTrack เสริมประสิทธิภาพ-ลดต้นทุน
ระบบ RPS คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหรือผู้ให้บริการ โลจิสติกส์สามารถวางแผนการจัดส่งสินค้าไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างตรงเวลาและประหยัดต้นทุน โดยRPS สามารถคำนวณและจัดเส้นทางการขนส่ง ทำให้ต้นทุนรวมของทุกเส้นทางต่ำที่สุด สำหรับ RTrack คือระบบติดตามยานพาหนะ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงตำแหน่งที่อยู่ของยานพาหนะได้ตลอดเวลา จากการเชื่อมต่อเทคโนโลยี GPS และ GPRS อีกทั้งสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ในรถที่ควบคุมการทำงานของยานพาหนะได้อีกด้วย
“RPS เป็นระบบที่ช่วยบริหารวางแผนการขนส่ง หรือเรียกว่า Distribution planning ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถวางแผนการจัดออร์เดอร์ของลูกค้า ช่วยวางแผนในการจัดของขึ้นรถ จัดรถตามเส้นทางต่างๆ และจัดตามจุดที่จะต้องไปส่งให้ตรงต่อเวลา และส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งน้อยลดลงในที่สุด ซึ่ง RPS มีข้อดี คือช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่งได้ 15% ช่วยประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถขยายตลาดและขยายฐานลูกค้าได้อีก เนื่องจากใช้เวลาทำงานน้อยลงแต่ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ลูกค้าที่มีแวร์เฮ้าท์ยังสามารถใช้ซอฟท์แวร์วางแผนการเข้ามารับสินค้าของรถแต่ละคัน ทำให้ช่วยลดความแออัดของรถขนส่งในบริเวณคลังสินค้าได้” คุณศรัณย์ กล่าว
สำหรับ RTrack เป็นระบบที่ใช้ควบคุม กำกับและติดตามยานพาหนะ ช่วยให้สามารถทราบตำแหน่งของยานพานะ ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การทำ Customer Relationship Management หากลูกค้าต้องการทราบสถานะสินค้าก็สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้เลย นอกจากนี้ยังใช้ตรวจสอบ พฤติกรรมของพนักงานขับรถ เพราะระบบจะทำการแจ้งเตือน เมื่อรถเกิดปัญหาทำให้การบริหารจัดการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หากผู้ประกอบการนำระบบ RPS และ RTrack มาใช้ร่วมกัน จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น โดย RPS จะช่วยวางแผนการขนส่ง และจะมี RTrack ตรวจสอบสถานะ ช่วยทำให้การทำงานของระบบครบวงจรมากขึ้น นอกจากนี้หากมีอุบัติเหตุ RTrack ยังช่วยวิเคราะห์อุบัติเหตุได้ โดยอาจจะนำเซ็นเซอร์ไปเชื่อมต่อกับส่วนสำคัญของรถ เพื่อดูว่าอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุใด เกิดจากคนขับหรือไม่ ซึ่งระบบจะช่วยวิเคราะห์สภาพอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้หากนำเซ็นเซอร์ไปติดที่ฝาถังน้ำมันจะช่วยป้องกันการขโมยน้ำมัน และป้องกันการวิ่งออกนอกเส้นทางอีกด้วย
ต่อประเด็นภาวะการแข่งขันของผู้ให้บริการนั้น คุณศรัณย์มองว่าปัจจุบันผู้ให้บริการจะแข่งขันเรื่องราคา แต่สำหรับบริษัทฯ จะไม่ให้ความสำคัญเรื่องแข่งขันลดราคา แต่มุ่งเรื่องการพัฒนาคุณภาพและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด
“บริษัท เอเอ็มพี พัฒนา จำกัด มุ่งเน้นปรับระบบให้เข้ากับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันกันด้านราคา แต่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพระบบ เพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด รวมทั้งสามารถตรวจเช็คสถานะภาพของสินค้าได้อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของลูกค้าให้มีความเป็นมืออาชีพอีกด้วย” คุณศรัณย์ กล่าวย้ำ
คุณศรัณย์ กล่าวถึงแนวโน้มการเติบโตของ RPS & RTrack ว่า จากวิกฤติเศรษฐกิจจะเป็นโอกาสของธุรกิจระบบซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์ เพราะคนจะหันมามองเรื่องการใช้เงินได้คุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งคาดว่าระบบ RPS จะเติบโตถึง 20-30% และระบบ RTrack คาดว่าจะเติบโตเช่นกัน ซึ่งเอเอ็มพี พัฒนา จะพยายามสร้างบริการที่ครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้า และลดต้นทุน ซึ่งจากสถิติผู้ที่เคยนำระบบ Tracking ไปใช้ พบว่าระบบช่วยให้สามารถลดต้นทุนได้ 15-20% จากต้นทุนการขนส่ง นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของพนักงานขับรถได้
การบริหารจัดการของธุรกิจสมัยใหม่ ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ เพื่อช่วยเสริมขีดความสามารถและที่สำคัญคือช่วยลดต้นทุนของบริษัทฯ …
ประโยชน์ของ RPS
* ช่วยลดระยะเวลาการวางแผนการขนส่งลง
* ใช้วิเคราะห์การจัดสินค้าขึ้นรถ-จัดเส้นทางการขนส่ง ตาม Time Window ของจุดส่ง
* ช่วยประหยัดต้นทุนในการขนส่ง
* แสดงผลในรูป Delivery Order, Directional Map และ Planning Report

จุดเด่นของ RTrack
* สามารถแจ้งเตือนทางหน้าจอของลูกค้า ทาง email หรือ SMS เมื่อเกิดเหตุผิดปกติ
* สามารถติดตามและตรวจสอบยานพาหนะในการขนส่งได้
* สามารถผลิตรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง
* สามารถใช้งานร่วมกับ RPS เพื่อวิเคราะห์ KPI ได้
* รองรับการทำงานทั้งแบบ Online และ Offline
* สามารถต่อ Sensor ในพาหนะ เพื่อตรวจจับข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้ำมัน อุณหภูมิการขนของขึ้น/ลง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *