AEC : ‘โคนมวังน้ำเย็น’ทุ่มพันล้านลุยเออีซี

AEC : ‘โคนมวังน้ำเย็น’ทุ่มพันล้านลุยเออีซี

‘สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น’ เดินหน้า ทุ่มพันล้านขยายกิจการลุยเออีซี

หลังจากที่กลุ่มประเทศในอาเซียนจะมีการรวมตัวเป็นอาเซียนหนึ่งเดียว ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ที่จะผลบังคับใช้ในปี 2558 หลายฝ่ายต่างวิตกว่าจะส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของไทย ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายองค์กรเช่นกันมองว่า การรวมตัวของอาเซียนนั้น เป็นอีกช่องทางที่จะสามารถขยายกิจการเพื่อป้อนตลาดที่มีขนาดโตขึ้น อย่าง “สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด” อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว อีกหนึ่งสถาบันเกษตรกรที่ได้เตรียมรองรับตลาดอาเซียนที่จะเกิดขึ้น โดยการทุ่มเงินถึง 1,000 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการโรงงานผลิตนมยูเอชที-พาสเจอร์ไรซ์-นมเปรี้ยวแบรนด์คิว-ไลฟ์ (Q-Life) แบรนด์ใหม่-สร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมผง และยังมีแผนเร่งจัดตั้ง “สถาบันโคนม” อีกด้วย

นายอำนวย ทงก๊ก ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด บอกว่า ขณะนี้สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น เตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาเซียน หรือเออีซี โดยเร่งพัฒนาและขยายธุรกิจที่ดำเนินการอยู 8 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงงานนม ยูเอชที และนมพาสเจอร์ไรซ์ ธุรกิจรับซื้อน้ำนมดิบ ธุรกิจโรงงานอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มโคนม ธุรกิจร้านค้าและสวัสดิการ ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ธุรกิจโรงสีข้าว และธุรกิจโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมผง โดยปี 2555 คาดว่าจะมียอดขายรวมราว 3,500 ล้านบาท มีกำไรกว่า 120 ล้านบาท และในปี 2556 ตั้งเป้ายอดขายรวมไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

ปัจจุบันสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น มีกำลังการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์วันละ 4 แสนถุง และนมยูเอชที วันละ 4 แสนกล่อง ป้อนโครงการนมโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก อีสาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะเดียวกัน ยังรับจ้างผลิตนมยูเอชทีให้บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด อีกวันละ 4 แสนกล่อง ซึ่งสามารถรองรับน้ำนมดิบของเกษตรกรสมาชิก จำนวน 1,236 ราย ได้วันละกว่า 140 ตัน และรองรับน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมอื่นๆ อีกวันละ 100 ตัน

ด้าน นายสาธิต ปิติวรา ผู้จัดการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด บอกว่า ขณะนี้สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น มีแผนที่จะขยายโรงงานนมยูเอชที และนมพาสเจอร์ไรซ์เพิ่มอีก 1 แห่ง มีกำลังผลิต วันละราว 1 ล้านกล่อง ใช้งบลงทุนกว่า 440 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจที่ให้ผลกำไรสูง โดยเฉพาะการผลิตนมเปรี้ยวแบรนด์คิว-ไลฟ์ (Q-Life) ซึ่งเป็นแบนรด์ใหม่ นอกจากนี้ยังใช้งบกว่า 500 ล้านบาท สร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมผงเชิงพาณิชย์ จะเริ่มเปิดดำเนินในปลายปี 2555 นี้ มีกำลังผลิตนมผงขาดมันเนย นมผงคืนรูปเพื่อบริโภค และนมผงเลี้ยงทารก เป้าหมาย 6,000 ตัน/ปี อนาคตสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นตั้งเป้ารองรับน้ำนมดิบไม่น้อยกว่า 600 ตัน/วัน

นอกจากนี้ มีแผนเร่งจัดตั้งสถาบันโคนม โดยใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านโคนมแบบครบวงจร 3 ส่วนหลัก คือ 1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม 2.จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับโคนม และ 3.ผลิตพันธุ์โคนมพันธุ์ดีสู่อาเซียน นำร่องที่ประเทศพม่า เป้าหมาย 1,000 แม่ กำลังผลิตน้ำนมวันละ 150 ตัน จากนั้นจะขยายสู่ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันฟาร์มโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นมีโคนมรีดนม 500 แม่ และภายในปี 2558 มีเป้าหมายเพิ่มเป็น 5,000 แม่

ขณะที่ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานและทุนอย่างเสรี ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการค้าสูงขึ้น ซึ่งสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศจะมีการผลิตสินค้าที่คล้ายคลึงกัน ถ้าประเทศใดมีการปรับตัวของสินค้าได้รวดเร็วกว่าจะได้เปรียบ สำหรับสินค้าสหกรณ์ของไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวรับมือสถานการณ์การค้าดังกล่าว เนื่องจากมีกลุ่มสินค้าที่แข่งขันสูง เช่น ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ พืชผัก และผลไม้ เป็นต้น

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นถือเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะรองรับการเข้าสู่เออีซีได้เป็นอย่างดี

ที่มา : คมชัดลึก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *