AEC : ‘วิษณุ’แนะรู้วัฒนธรรม9ปท.สู่อาเซียน

AEC : ‘วิษณุ’แนะรู้วัฒนธรรม9ปท.สู่อาเซียน

“ดร.วิษณุ เครืองาม” แนะแนวทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นับถอยหลังสู่ประชาคมอาเซียน ชี้ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมอีก 9 ประเทศ เตือนนักศึกษาไม่เตรียมตัวให้พร้อมระวังพลาดโอกาสทอง

6ต.ค.2555 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวในขณะที่เดินทางมาบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ทุกคนต้องเตรียมตัวได้แล้ว โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย เนื่องจากอาชีพต่างๆ เริ่มต้นและมีผลผลิตมาจากมหาวิทยาลัย การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เนื่องจากเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้พัฒนาตัวเองมากขึ้น และเป็นแรงจูงใจที่จะทำให้มีการปรับตัวเองในด้านต่างๆ

ในการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานั้น อันดับแรกต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ต้องรู้จักภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในอาเซียน ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะในแง่ของวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ รวมทั้งต้องให้คำแนะนำนักศึกษาในการอยู่ร่วมและทำงานกับคนต่างชาติ นอกจากนั้นยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ กล่าวอีกว่า นักศึกษาอาจคิดว่าเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัย ไม่เกี่ยวกับตน ซึ่งจริงแล้วเกี่ยวข้องโดยตรง เพราะหากวันใดวันหนึ่ง นักศึกษาจะต้องเป็นบัณฑิต และต้องเข้าสู่ตลาดงาน ที่จะต้องเผชิญในเรื่องของเพื่อนร่วมงานต่างชาติ ภาษาที่จะต้องใช้ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้นอยากให้ตื่นตัวกันให้มากในเรื่องนี้ ไม่ใช่แต่เฉพาะมหาวิทยาลัยเท่านั้น กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ก็ต้องตื่นตัวเช่นกัน ต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท หากอยู่บนความประมาท อาจจะพลาดโอกาสทั้งหมดได้

“ตอนนี้ประเทศไทย พูดถึงเรื่องประชาคมอาเซียนกันทั้งนั้น เพราะถือเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องใหม่ นับวันจะใกล้ตัวเข้ามาทุกที จะพูดถึงเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบบสนุกสนาน คะนองปาก เห็นจะไม่ได้อีกต่อไป ฉะนั้นหากไม่เตรียมตัวเอาไว้ จะตกขบวนรถด่วน จะเสียโอกาส จะพลาดนาทีทอง แล้วจะสู้เขาที่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วไม่ได้ แข่งขันกับเขาไม่ทัน ซึ่งเขาในที่นี้หมายถึงอีก 9 ประเทศ รวมถึงคนที่อยู่ในประเทศที่ 10 ด้วย ก็คือ ประเทศไทยเราเอง ถ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไม่ขยับเขยื้อนอะไรเลย ก็จะเสียโอกาสให้กับมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงไปเพราะวันนี้มหาวิทยาลัยเกือบ 200 แห่งในประเทศไทย เขาตื่นตัวกันแทบทั้งสิ้น” ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ กล่าวและว่า

สิ่งที่จะเข้ามาพร้อมกับการเปิดประชาคมอาเซียน คือ การเปิดเสรีทางการค้าอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ง่าย เพราะฉะนั้นจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือ นอกเหนือจากความพร้อมในด้านอื่นๆ ซึ่งการเปิดเสรีในด้านต่างๆ ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน สิ่งที่รัฐที่อยู่ในอาเซียนต้องปฏิบัติ คือ รัฐปฏิบัติต่อคนในชาติของตนอย่างไร ก็ต้องปฏิบัติต่อคนในรัฐของประเทศอื่นๆในกลุ่มประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกัน จะเลือกปฏิบัติต่างกันไม่ได้

ที่มา : คมชัดลึก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *