AEC : วัวแดงกางแผนผุดโรงงานใหม่ขยายตลาด AEC

AEC : วัวแดงกางแผนผุดโรงงานใหม่ขยายตลาด AEC

นายนภดล ตันวิเชียร รักษาการผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค หรือ นมวัวแดง เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนสร้างโรงงานผลิตนมผง ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี คาดว่าจะเริ่มลงทุนในปี 2556 ใช้งบลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 3 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนลงทุนสร้างโรงงานผลิตนมยูเอชที แห่งที่ 5 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยอยู่ระหว่างการศึกษาก่อสร้างใน จ.เชียงใหม่ และลำปาง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าในสูงขึ้น และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ขณะเดียวกัน บริษัทก็มีแผนเปิดตัวสินค้าที่เกี่ยวข้องกับนมเข้ามาทำตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มชีส เพื่อให้บริษัทมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับนมครบวงจรมากที่สุด จากปัจจุบันมีสินค้านมยูเอชที นมพาสเจอไรซ์ นมเปรี้ยว และโยเกิร์ตทำตลาด

ที่มา : ไทยโพสต์
ส่วนแผนการรุกตลาดในต่างประเทศนั้น ภายหลังได้ส่งออกสินค้าไปในประเทศ ลาว กัมพูชา และพม่า แล้ว มียอดการส่งออก คิดเป็นมูลค่า 300 ล้านบาท รวมทั้งกำลังศึกษาทำตลาดในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และจีนด้วย คาดว่า ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า จะมียอดส่งออกคิดเป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตนมรายใหญ่สุดในไทย โดยใช้น้ำนมดิบผลิตสินค้าต่อวันที่ 500 ตันต่อวัน คาดว่าในอนาคตหลังมีโรงงานใหม่จะทำให้มีกำลังการผลิตนมเพิ่มขึ้น เพื่อตอกย้ำบริษัทการใช้นมโคแท้ 100% มาผลิตนมรายเดียวในตลาด ส่วนรายได้รวมสิ้นปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 6,500 ล้านบาท เติบโต 10%.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *