AEC : รุกค้าชายแดนแตะ2ล้านล้านปี58เปิดเออีซี

AEC : รุกค้าชายแดนแตะ2ล้านล้านปี58เปิดเออีซี

นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา พม่า และลาว ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว จากปี 2555 ที่ตั้งเป้าหมาย 1 ล้านล้านบาท เพิ่มเป็น 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) หลังจากปีที่ผ่านมาไทยมีการค้าชายแดนได้แล้วกว่า 9 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ มีการตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุม ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการส่งออกไปประเทศที่สาม ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวพร้อมกันในหลายประเทศ และจัดตั้งองค์กรส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีระหว่างกันในประเทศเพื่อนบ้าน

นายโอฬาร กล่าวว่า ภาคเอกชนเสนอให้เร่งยกระดับจุดผ่านแดนชั่วคราวเป็นด่านถาวร 10 ด่าน เช่น ด่านพุน้ำร้อน ด่านกิ่วผาวอก ด่านห้วยต้นนุ่น ด่านสิงขร ซึ่งเป็นด่านติดชายแดนประเทศพม่า ด่านบ้านหม้อ ติดชายแดนลาว ด่านหนองเอียน ติดชายแดนกัมพูชา รวมทั้งปรับปรุงด่านถาวร เช่น ขยายเวลาทำงานด่านแม่สาย และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่านตากใบ และด่านเชียงคาน เป็นต้น.

ที่มา : ไทยโพสต์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *