AEC : มาเลย์คู่ค้าอันดับ1ไทยใน AEC

AEC : มาเลย์คู่ค้าอันดับ1ไทยใน AEC

คอลัมน์ AEC DATA คอลัมน์ใหม่ให้เกร็ดความรู้ผู้อ่านเพื่อร่วมนับถอยหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ประเดิมฉบับนี้ขอนำเสนอความสำคัญของตลาดอาเซียนต่อประเทศไทย

สำหรับตลาดอาเซียน 9 ประเทศในปัจจุบันถือเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย โดยในปี 2554 ที่ผ่านมาคิดเป็นสัดส่วนกว่า 24% ของการส่งออกของไทยในภาพรวมไปทั่วโลก โดยตลาดอาเซียนมีประชากรรวมกันเกือบ 600 ล้านคน คิดเป็น 9% ของประชากรโลก มีขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีรวมกัน 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสัดส่วน 2% ของจีดีพีโลกในปี 2554 ที่ผ่านมามูลค่าการค้าของไทย(ส่งออก+นำเข้า)กับอาเซียนมีมูลค่ารวม 91,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของการค้าไทยกับทั่วโลก ในจำนวนนี้ไทยส่งออกสินค้าไปอาเซียนมูลค่า 54,045 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นำเข้า 37,156 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้า 16,889 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2555 การค้าของไทยกับอาเซียนมีมูลค่ารวม 64,664 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของการค้าไทยกับทั่วโลก โดยไทยส่งออก 37,937 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นำเข้า 26,727 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้า 11,210 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยคู่ค้าของไทยกับอาเซียน 9 อันดับแรกในปัจจุบันเรียงตามลำดับมูลค่า ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และบรูไน สินค้าที่ไทยส่งออกไปตลาดอาเซียน 10 อันดับในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ประกอบด้วย น้ำมันสำเร็จรูป, รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง, เคมีภัณฑ์, น้ำตาลทราย, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ, เม็ดพลาสติก, เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์, แผงวงจรไฟฟ้า และยางพารา

ส่วนสินค้านำเข้าของไทยจากอาเซียน 10 อันดับแรกช่วงเดียวกันประกอบด้วย เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ, น้ำมันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ, เคมีภัณฑ์, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์, แผงวงจรไฟฟ้า, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ,เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และเรือ และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2,782 วันที่ 11-13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *