AEC : “บุญทรง”จีบพม่าร่วมมือค้าข้าว พร้อมดันนักลงทุนไทยปักฐานผลิตรับเปิดเออีซี

AEC : “บุญทรง” จีบพม่าร่วมมือค้าข้าว พร้อมดันนักลงทุนไทยปักฐานผลิตรับเปิดเออีซี

“บุญทรง”ใช้โอกาสประชุม JTC ไทย-พม่า ดึงร่วมมือค้าข้าวตลาดโลก ดันราคาให้สูงขึ้น หลังตกลงเวียดนาม กัมพูชา และลาวเรียบร้อยแล้ว เล็งดันนักลงทุนไทยตั้งฐานการผลิตสินค้าเกษตร ประมง สิ่งทอ ยานยนต์ ยาง พร้อมเชื่อมโยงโลจิสติกส์ เชื่อมถนน รถไฟ เปิดจุดผ่านแดนเพิ่ม หวังใช้ประโยชน์จาก AEC ให้มากที่สุด

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission: JTC) ระหว่างไทย-พม่า ครั้งที่ 5 ในวันที่ 2 พ.ย.2555 ที่กรุงเทพฯ หลังจากที่ว่างเว้นการประชุมมานานกว่า 2 ปี ซึ่งไทยจะใช้โอกาสนี้ เจรจากับนายอู วิน มิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พม่า เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการค้าข้าวกับพม่า

หลังจากที่ได้มีการเจรจากับเวียดนาม กัมพูชา และลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทุกประเทศต่างเห็นด้วยกับไทยในการร่วมมือกันค้าข้าวในตลาดโลก เพื่อดึงราคาข้าวให้สูงขึ้น และเกิดประโยชน์กับเกษตรกรของประเทศ

ขณะเดียวกัน ไทยจะใช้โอกาสนี้หารือเพื่อขอความร่วมมือพม่าให้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนผลิตสินค้าในพม่า เช่น สินค้าเกษตรแปรรูป ประมง สิ่งทอ เสื้อผ้า วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ยางและผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งออกไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะในสินค้าเกษตรบางรายการที่พม่าได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษี (GSP)จากประเทศที่พัฒนาแล้ว

สำหรับในด้านการค้า จะมีการทบทวนการค้าสองฝ่าย การส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งสาขาพลังงาน โดยเฉพาะในสาขาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การเสริมสร้างความเชื่อมโยงด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านโลจิสติกส์ เช่น การก่อสร้างถนน การพัฒนาเส้นทางรถไฟ การยกระดับจุดผ่านแดน ความร่วมมือด้านการธนาคารและการเงิน ความร่วมมือด้านสาขาธุรกิจบริการ เช่น สปา นวดแผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล รวมถึงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

“ไทยและพม่าต่างก็เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกัน และกำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งเราจะหาทางร่วมมือกันในการขยายการค้า การลงทุน และใช้ประโยชน์จาก AEC ร่วมกันให้ได้มากที่สุด”

ปัจจุบัน พม่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับไทยมาอย่างยาวนาน และมีชายแดนติดต่อกับไทยยาวที่สุดในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมา พม่าเป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับที่ 6 ในอาเซียน รองจากมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ การค้ารวมไทย-พม่า มีมูลค่า 6,114 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 25 โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า 422 ล้านเหรียญสหรัฐ การค้าระหว่างไทย-พม่า ส่วนใหญ่เป็นการค้าชายแดน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 ของการค้ารวมไทย-พม่า และยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่่มา : ผู้จัดการออนไลน์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *