AEC : นายกฯถกครม.เวียดนามดันค้าข้าวอาเซียน

AEC : นายกฯถกครม.เวียดนามดันค้าข้าวอาเซียน

ประชุมครม.ไทย-เวียดนาม เน้นผนึกกำลังเรื่องข้าว 5 ประเทศอาเซียน ตั้งสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมมือความมั่นคงด้านอาหาร-พลังงาน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” ถึงการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ว่า รัฐบาลได้ให้ทุกกระทรวงเตรียมแนวทางต่างๆ รองรับ ลงลึกในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับจังหวัดในระดับภูมิภาค มีการเชื่อมโยงคมนาคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง ซึ่งการเตรียมตัวจะต้องทำทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งนี้ไทยมีสินค้าบริการมีของดีอยู่แล้วในการพัฒนาต่อยอดและประชาสัมพันธ์ หากส่วนใดมีจุดอ่อนจะมีการแก้ไขเพื่อให้เกิดความแข็งแรงเกิดศักยภาพ

ทั้งนี้ จะประชุมอย่างต่อเนื่อง ผ่าน 8 ยุทธศาสตร์ อาทิ การดูภาคผลิตต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ไปประเมินความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการลดเรื่องความเหลื่อมล้ำ เช่น การคุ้มครองแรงงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก น้ำ อากาศ ให้มีการเชื่อมโยงยังแหล่งผลิตต่างๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องดูในส่วนความพร้อมภาครัฐ จากนั้นไปดูภาคการผลิตในเรื่องภาษา ปริมาณตลาดแรงงานซึ่งต้องพัฒนาฝีมือ หลักสูตรการศึกษา การอำนวยสะดวกทางการค้า ต้องปรับปรุงให้ทันสมัย และปกป้องผลประโยชน์ของชาติไปด้วย การเสริมสร้างความมั่นคงในแนวชายแดน ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงระบบคมนาคมกับอาเซียน ซึ่งจะดึงยุทธศาสตร์แต่ละจังหวัดมาเชื่อมโยงกัน

นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงทำหน้าที่ และหารือกับระดับภูมิภาคสู่ระดับจังหวัด รวมทั้งมีการตั้งคณะอนุกรรมการประสานกับภาคเอกชน คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และด้านข้อกฎหมาย

นายกฯ กล่าวอีกว่า สำหรับการเยือนเวียดนาม เพื่อประชุมครม.ร่วม 2 ประเทศที่กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 26-27 ต.ค.นี้ จะมีประชุม 3 กลุ่ม กลุ่มการเมืองและความมั่นคง กลุ่มเศรษฐกิจ และกลุ่มสังคมและวัฒนธรรม เป็น 3 กลุ่มตามเสาหลักของอาเซียน ส่วนคณะรัฐมนตรีก็จะคุยกันในแต่ละกลุ่ม แล้วกลับมาประชุมในกลุ่มใหญ่อีกครั้ง ในส่วนของความมั่นคงก็จะพูดถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหา ยาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปร่วมประชุมด้วย และจะพูดต่อเรื่องของเรือประมง เราก็จะพูดถึงว่าจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อลดข้อพิพาทระหว่างกัน ก็จะมาตกลงแนวทางกัน ในเรื่องของเศรษฐกิจมีข้อหารือทวิภาค

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน ร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2555 – 2558 โดยจะผลักดันในเรื่องข้าวให้เป็นรูปธรรมร่วมกับ 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย โดยจะลงนามจัดตั้งสมาพันธ์โรงสีข้าวอาเซียน และจะมีการหารือเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม R9 ซึ่งจะต้องคุยในรายละเอียด นอกจากนี้ จะมีการหารือทวิภาคี ในเรื่องของการส่งเสริมการค้าข้าว ยางพารา และความมั่นคงทางอาหาร ที่จะมีความร่วมมือกันเป็นแหล่งอาหารโลก การลงนามจัดตั้งสภาธุรกิจไทย เวียดนาม รวมถึงความมั่นคงไทย – เวียดนาม

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *