AEC : ดันโบ๊เบ๊-ประตูน้ำฮับค้าส่งอาเซียน จีบพาณิชย์ช่วยหนุนรับเปิดเออีซี

AEC : ดันโบ๊เบ๊-ประตูน้ำฮับค้าส่งอาเซียน จีบพาณิชย์ช่วยหนุนรับเปิดเออีซี

“ค้าส่ง”จีบ พณ.หนุนทำย่านการค้า ทั้่งโบ๊เบ๊ จตุจักร ประตูน้ำ และสำเพ็งหวังเป็นฮับค้าส่งอาเซียนรองรับเออีซี ชี้วิกฤตยูโรไม่ส่งผลกระทบเอสเอ็มอี เหตุคนหันมาซื้อของคุณภาพแต่ราคาถูก ด้านผู้ผลิตตั้ง 2 ศูนย์พัฒนาตลาดและฝีมือเอสเอ็มอี ก.ย. 2555 นี้

นายพระขรรชัย ศรีภวาทิกุล ประธานศูนย์บริการส่งออกโบ๊เบ๊ เปิดเผยว่า ได้เสนอกระทรวงพาณิชย์ขอการสนับสนุนในการจัดทำโครงการย่านการค้าและจัดงานมหกรรมแกรนด์เซลในย่านการค้า ซึ่งประกอบด้วยย่านประตูน้ำ โบ๊เบ๊ จตุจักร และสำเพ็ง ซึ่งมีสมาชิกกว่า 2 หมื่นราย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำโครงการศูนย์กลางขายส่งของอาเซียน หลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้รับในหลักการแล้ว จุดประสงค์เพื่อลดภาระผู้ประกอบการที่ต้องเข้าร่วมงานลดราคาสินค้าแล้ว ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจเอสเอ็มอีและดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศให้เพิ่มขึ้น

“ตลาดค้าส่งทั้ง 4 ย่านเป็นที่รู้จักของต่างชาติ ทั้งที่เป็นผู้ค้าด้วยกันและนักท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าเอสเอ็มอีเหมือนกัน ยังเป็นกลุ่มที่มีการค้าดีอยู่และมีการซื้ออย่างต่อเนื่อง ปัญหาหนี้ยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่แย่ลงอาจกระทบต่อธุรกิจรายใหญ่ แต่เอสเอ็มอีไม่ได้รับผลกระทบ ตรงกันข้ามกลับขายดีขึ้น ดูจากแหล่งการค้าและร้านค้าที่เพิ่มขึ้นใน 4 ย่านนี้ โดยเฉพาะประตูน้ำ สะท้อนถึงศักยภาพของตลาดค้าส่งไทย หากได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องจากภาครัฐก็จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางค้าส่งในอาเซียนได้เร็วขึ้น” นายพระขรรชัยกล่าว

นายพระขรรชัยกล่าวว่า ปัจจุบันในกลุ่มมีสมาชิกประมาณ 2 หมื่นราย โดยแต่ละรายจะมีรายได้เฉลี่ยปีละ 1.5-2 ล้านบาท ก็จะมีเงินสะพัดแล้ว 20,000 ล้านบาท และมีการขยายตัวของตลาดประมาณ 5-10% ต่อปี ซึ่งการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็กลายเป็นโอกาสของธุรกิจเอสเอ็มอีที่คนต้องประหยัด ด้วยการลดการซื้อสินค้าราคาสูง หันมาซื้อสินค้าคุณภาพและราคาถูกลง

นายสุกิจ คงปิยาจารย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวว่า ในเดือนกันยายนนี้สมาคมจะเปิดตัวศูนย์ลงทุนและการค้าต่างประเทศ โดยจะแนะนำว่าจะลงทุนและทำการค้าให้ยั่งยืนอย่างไรในอนาคต และศูนย์ต้นคิด เพื่อสอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและรสนิยมของตลาดผู้ซื้อ และวิธีการที่จะทำการค้ากับต่างประเทศ

“รัฐบาลจะรักษาธุรกิจนี้ไว้ต้องส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะในตลาดอาเซียน เพื่อลดภาระในเรื่องค่าแรงงานและต้นทุนเพิ่ม แม้จะใช้ฐานผลิตนอกประเทศก็ยังต้องใช้วัตถุดิบผ้าผืนและโนว์ฮาวของไทย ก็จะทำให้อุตสาหกรรมนี้อยู่ได้ เหมือนการลงทุนบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่น ที่เข้าไปลงทุนนอกประเทศ ก็ไม่เห็นว่าอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นลดลง” นายสุกิจกล่าว

ที่มา : มติชน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *