AEC : คลังเปิดเสรีธุรกิจโบรกฯ-กองทุน รับเออีซี

AEC : คลังเปิดเสรีธุรกิจโบรกฯ-กองทุน รับเออีซี

ครม.ไฟเขียวเปิดเสรีธุรกิจตลาดทุน เปิดต่างชาติลงทุน 18 ธุรกิจบริการตลาดทุนรองรับเออีซี โบรกเกอร์-ตลาดอนุพันธ์มั่นใจเอาอยู่ นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (4 ก.ย.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวในธุรกิจบริการ 18 รายการ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยกระทรวงการคลังให้ความเห็นต่อ ครม.ว่า ธุรกิจบริการ 18 รายการดังกล่าว เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจไทยมีความเข้มแข็งในระดับสูง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ดีในการเรื่องการลดความซ้ำซ้อนของทางราชการ และสนับสนุนการค้าการลงทุนทั้งในระดับอาเซียนและระหว่างประเทศ

ส่วนธุรกิจบริการ 18 รายการ ได้แก่ 1.การค้าหลักทรัพย์ 2.การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์ 3.การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 4.การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 5.การจัดการกองทุนรวม 6.การจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7.การจัดการเงินร่วมลงทุน 8.การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 9.การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

10.การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 11.การเป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายล่วงหน้า 12.การเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล 13.การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม 14.การเป็นผู้ถือหุ้นแทน 15.การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16.การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 17.การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ 18.การประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบ พ.ร.ฎ.แก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พ.ศ….ให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เฉพาะกรณีที่ไม่มีการส่งมอบหรือรับมอบสินค้าเกษตรในประเทศได้ เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่กระทบผู้ประกอบการไทย

ด้านนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) หรือ TFEX กล่าวถึงกรณีที่ ครม.อนุมัติร่างเปิดเสรีให้ต่างด้าวเข้ามาทำธุรกิจในตลาดทุน มองว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจอนุพันธ์ในไทย เพราะมั่นใจว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับ จะเข้าควบคุมการทำธุรกรรมเข้มงวด และประเด็นดังกล่าวเป็นที่รับทราบในตลาดการลงทุนอยู่แล้ว เพราะบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งที่ถือสัญชาติต่างชาติ

“ปัจจุบันโบรกเกอร์ต่างชาติก็เปิดทำธุรกิจในตลาดทุนไทยอยู่แล้ว และในทางปฏิบัติก็จะต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลควบคุมกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด รวมทั้งมั่นใจว่าหน่วยงานกำกับสามารถควบคุมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างยุติธรรมได้” นางเกศรา กล่าว

ขณะที่นายณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส กล่าวว่า การเปิดเสรีต่างด้าวตลาดล่วงหน้าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่การที่รัฐบาลจะอนุมัติสิทธิดังกล่าวควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ประกอบการของไทยมากกว่าต่างชาติด้วย โดยการเปิดเสรีต่างด้าวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันภายในประเทศ และการซื้อขายคึกคักมากขึ้น รวมถึงเป็นการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC)

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า การที่ตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน เริ่มเปิดตัวมากขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ จะทำให้ความต้องการระดมทุนในตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศมากขึ้น และทำให้จดทะเบียนข้ามชาติ และการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามชาติมากขึ้น ทั้งนี้ตลาดหุ้นไทย มีโอกาสเป็นที่ระดมทุนของผู้ประกอบการเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศมากขึ้น หากราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (พีอี) อยู่ในระดับที่น่าสนใจ แต่ยอมรับว่า ตลาดหุ้นประเทศอื่นๆ ก็มีโอกาสเป็นแหล่งระดมทุนได้เช่นกัน

เขากล่าวเพิ่มว่า ฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษัท ค่อนข้างมีความพร้อมในการรับงานที่ปรึกษาการเงินสำหรับบริษัทที่ต้องการระดมทุน และที่ผ่านมา ก็เป็นที่ปรึกษาไประดมทุนในต่างประเทศแล้ว โดยการร่วมมือกับพันธมิตร จึงมั่นใจว่า เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น ทีมวาณิชธนกิจของบริษัทก็พร้อม

ที่มา : กรุงเทพฯธุรกิจ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *