7 ระบบการคิดของผู้นำองค์กร

7 ระบบการคิดของผู้นำองค์กร
1. นักฉวยโอกาส – เป็นพวกที่ทำอย่างไงก็ได้ให้ได้มา
ทั้งหลอกลวง เล่ห์เหลี่ยม โกหกเพื่อให้ตัวเองมีประโยชน์สูงสุด โหดร้าย บ้าอำนาจ ไม่เคยรับความผิดของตัวเอง อยู่ได้ไม่นานเพราะขึ้นมาด้วยการเหยียบย่ำคนอื่น ควบคุมคนอื่นให้ทำตามที่ตัวเองต้องการ

2. นักการฑูต – ควบคุมตัวเองพยายามสร้างภาพให้ตัวเองดูดี จะไม่ว่าลูกน้องและให้เจ้านายดูว่าเก่ง ไม่สามารถคิดวิเคาระห์ปัญหาได้ลึกซึ้งหลายรูปแบบ เพราะไม่เคยคิดอะไรได้ลุ่มลึกและลึกซึ้ง เหมาะกับงานประชาสัมพันธ์ จะมีปัญหาเมื่ออยู่ในตำแหน่งสูง อาจจะทำให้องค์กรล่มสลาย เพราะสุภาพเรียบร้อยเกินไป ไม่กล้าที่จะว่าเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายว่าคิดผิด

3. นักชำนาญการ – ควบคุมคนอื่นโดยเอาความรู้ของตัวเองเข้าข่มผู้อื่น เช่น นักบัญชี นักวิศวกร คิดแต่ว่าคนอื่นๆไม่รู้ในสายงานของตนเอง ชอบดูถูกคนอื่น ไม่มี EQ แต่เป็นพวกที่มีความรู้ความสามารถ

4. ผู้จัดการ – คนที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานใดทำงานหนึ่งให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายไว้ มี EQ ทำงานให้สำเร็จไปวันๆๆ คิดนอกกรอบไม่ได้ กลัวการเปลี่ยนแปลง

5. ปัจเจกบุคคล – มองและเข้าใจโลก มองโลกสองด้าน เก่ง มีจินตนาการสูง ต้องการผลักดันองค์กรให้สูง

6. นักวางแผน – มีวิสัยทัศน์ สามารถ MOTIVATEลูกน้อง สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น คิดถึงผลประโยชน์
ขององค์กรเป็นหลัก เอาคุณธรรมมาใช้ในองค์กร

7. นักเล่นแร่แปรธาตุ – สร้างใหม่ทุกสถานการณ์ มีบุญญาบารมี มีสติรู้เนื้อรู้ตัว มีคุณธรรมสูง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *