7 ดี 7 เก่ง "จิตวิญญาณ" คนไทยประกันชีวิต

7 ดี 7 เก่ง “จิตวิญญาณ” คนไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต บนการทำธุรกิจในโลกที่กำลังเปิดเสรีประกันภัย เปรียบเสมือนกบที่อยู่ในหม้อต้มน้ำร้อน และพยายามถีบตัวออกจากหม้อน้ำที่อุณหภูมิสูงขึ้นทุกขณะ ก่อนจะสิ้นพลังและเป็นประกันชีวิต “กลายพันธุ์” ในที่สุด
7 ดี 7 เก่ง คือ เงื่อนไขสำคัญที่สุดบนพาราไดม์ใหม่ที่ต้องเติมเต็ม “จิตวิญญาณ” คนไทยประกันชีวิต ให้เป็นมากกว่า “ตัวแทนขายประกัน”
ประกันชีวิตสายพันธุ์ไทยแท้ เป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดของ ไชย ไชยวรรณ ทายาทรุ่นที่สองของไทยประกันชีวิต ซึ่งประกาศจะต้องเป็นบริษัทประกันชีวิตของคนไทยมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
แต่ยิ่งการเปิดเสรีประกันภัยใกล้เข้ามา เหมือนน้ำใกล้เดือด ไทยประกันชีวิตยิ่งต้องออกแรงกระโดดให้พ้นปากหม้อที่สุดก่อนถูกน้ำร้อนลวก
ด้วยการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) จาก “บริษัทคนไทยเพื่อคนไทย” เป็น “ไทยประกันชีวิตเป็นมากกว่าการประกันชีวิต” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน นั่นคือ ยุทธศาสตร์การสร้างแบรนด์ การสร้างคน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และสร้างสรรค์สังคม
“เป็นวิสัยทัศน์ที่นำไทยประกันไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ การพัฒนาองค์กร คือ เราต้องเป็นมากกว่าการประกันชีวิต เพราะถ้าเราเป็นแค่บริษัทประกันชีวิต เราจะไม่สามารถที่จะแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติได้ เพราะบริษัทที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ เราต้องหาความแตกต่าง” ไชยบอกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และต้องรีบชิงเปลี่ยนแปลงก่อน
ที่ผ่านมาไทยประกันชีวิตได้รับการจัดอันดับเครดิต A- จากสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตดีเด่น จากกรมการประกันภัย ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ไทยประกันชีวิตได้รับการยอมรับในระดับสากล แต่ไชยเตือนตัวเองไม่ให้หลงละเลิงกับความสำเร็จในอดีตจนลืมมองไปในโลกการแข่งขันอนาคต
โดยเฉพาะโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนไปบนเงื่อนไขการแข่งขันของโลกยุคใหม่ ภายใต้กฎหมายใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภค มิติการมองโลกต้องกว้างขึ้น ลึกขึ้น
เพราะนั่นเปรียบเสมือนกบที่รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น แต่คิดเข้าข้างตัวเองว่า “ยังไม่เป็นไร” สุดท้ายก็เป็นกบที่หมดพลังกระโดดออกจากปากหม้อ
“ถ้าเราต้องการชัยชนะที่ยั่งยืนและเด็ดขาด ต้องเป็นมากกว่าประกันชีวิต เพราะถ้าไทยประกันไม่เปลี่ยนวิสัยทัศน์จากบริษัทคนไทยระดับสากล เป็นบริษัทที่มากกว่าประกันแล้ว สุดท้ายจะเป็นเหมือนกบในหม้อน้ำร้อน” ไชยกล่าว
กระบวนทัศน์ใหม่ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ การตอบสนองความต้องการลูกค้า มองลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างลูกค้ากับไทยประกัน และเกิดแบรนด์ลอยัลตี้
แต่หัวใจสำคัญที่สุดของแนวความคิด อยู่ที่การสร้างคน
“ผมเชื่อว่าเป้าหมาย แผนงานที่จะไปสู่ความสำเร็จได้ ต้องเริ่มจากที่ตัวเรา สิ่งแรกคือการพัฒนาบุคลากรฝ่ายขายและบุคลากรของเรา ไปสู่ 7 เก่ง 7 ดี หลังจากนั้นบุคลากรพร้อมก็จะนำสิ่งเหล่านี้ไปสู่สังคมไทย ที่จะทำให้ไทยประกันไปสู่ความแตกต่างจากบริษัทประกันชีวิตอื่น”
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือว่า คน เป็น “ด่านแรก” ของการถ่ายทอดภาพลักษณ์สู่สายตาผู้เอาประกัน ด้วยปรัชญาสร้างคน “7 เก่ง 7 ดี” เส้นทางที่จะหลอมตัวแทนไทยประกัน ต้องเป็นมากกว่าตัวแทนขายประกัน นั่นคือ การเป็นไลฟ์แพลนเนอร์ หรือผู้วางแผนการดูแลชีวิต
นอกจากนี้การเป็น “ต้นแบบ” ของแนวความคิดหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการสร้างแบรนด์ที่ตอกย้ำมาตลอด 25 ปี การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการบริการ ทำให้เขาเชื่อว่าสามารถต่อกรกับบริษัทข้ามชาติได้
ที่เหลือคือการสร้างคนให้เป็น 7 เก่ง 7 ดี เท่านั้น
“ตัวแทนไทยประกันชีวิตต้องมีฝีมือ ศักยภาพ ขณะเดียวกันต้องมีจิตวิญญาณ โดยเรากำหนดว่า ต้องเป็นคนดี และพร้อมจะดูผลประโยชน์ของลูกค้ามากกว่าการคำนึงถึงแต่ค่าคอมมิชชั่น”
คนดี หรือ “จิตวิญญาณ” ความเป็นคนอย่างแรก คือ เป็น “วิศวกรสังคม” ต้อง ”ทำดี”
ไชย ยกพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นมาอธิบายความหมายของการ “ทำดี” ว่า ถ้าคนเราคำนึงถึงการมีชีวิตอยู่ ให้คิดถึงการมีชีวิตที่กว้างขวาง แทนการมีชีวิตที่ยืนยาว ความหมาย คือ คนเราเกิดมาควรทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และผู้อื่น แทนที่จะคิดอยู่อย่างยืนยาว ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตคือคนสร้างสังคมให้อบอุ่น แข็งแรง และมั่นคง โดยการสร้างหลักประกันแก่ครอบครัว ให้กับสังคมไทยก่อน
สอง “ทุนวัฒนธรรม” น้ำใจดี หรือ Good Hard ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ต้องใส่ในจิตวิญญาณของพนักงานทุกคนของไทยประกันชีวิต
สาม มนุษยนิยม การเชื่อในความดี เชื่อในคุณค่าชีวิต เชื่อว่าคนมีความสำคัญที่สุด เชื่อในความดี
สี่ คุณประโยชน์ภิบาล หวังดี ตั้งมั่นที่จะก่อคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เอาประกันชีวิต
“ตัวแทนต้องนำเสนอแบบประกันที่โดนใจ และตรงความต้องการผู้เอาประกันมากที่สุด มากกว่าการมองถึงค่าคอมมิชชั่น ขณะเดียวกันบริษัทต้องมองถึงคุณประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ นั่นทำให้เรามีประกันชีวิตฮอตไลน์ เพราะหากเราคิดถึงกำไรสูงสุด จะทำไม่ได้ เรามองว่าถ้าผู้เอาประกันมีชีวิตรอด สังคมไทยจะแข็งแรง หัวหน้าครอบครัวไม่หายไป สังคมครอบครัวจะอบอุ่น”
ห้า หิริโอตัปปะ การไม่คิดชั่ว หรือแปลให้เก๋ตามยุค คือ ธรรมาภิบาล ซึ่งไชยถือว่าเป็น “ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด” ของวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต
“เพราะถ้าตัวแทนประกันชีวิตคิดไม่ดี คิดทุจริต วิชาชีพนี้อยู่ไม่ได้”
หก นวัตกรรมทางความคิด และปัญญา คือ ต้องรู้รอบ และ รอบรู้
เขาบอกว่า การทำงานในโลกยุคใหม่ต้องมีนวัตกรรมทางความคิด เรียนรู้รอบ รอบรู้ และกว้างขวาง เพื่อให้การทำงานดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้นำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาข้อมูลความรู้บนโลกไซเบอร์ผ่านเวบไซต์บริษัท ภายใต้แนวความคิด “Life Knowledge Center” ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้ทุกด้านของฝ่ายขาย ผู้เอาประกัน และคนทั่วไป ให้สามารถเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับประกันชีวิตทุกด้าน
ท้ายที่สุด ต้องเป็นคนไทยที่มีมาตรฐานระดับสากล คือ การมีวิสัยทัศน์ ต้องมีมาตรฐานวิชาชีพ
แต่คนดีอย่างเดียวไม่สามารถสร้างไลฟ์แพลนเนอร์ที่สมบูรณ์แบบได้ จึงต้องมี “7 เก่ง” เป็นอาวุธเสริม นั่นคือ
เก่งประกันชีวิต คือ ต้องรู้เรื่องประกันชีวิตอย่างครอบคลุมและกว้างขวาง เก่งการเงินการลงทุน เก่งการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะการใช้ดาต้าเบส เก่งด้านการศึกษา จะต้องรู้ว่าวันนี้การศึกษาของเด็กคนหนึ่งเป็นแบบไหน และต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับไหน เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้เอาประกันได้ว่า ถ้าต้องการวางแผนการศึกษา ให้บุตรเขามีการศึกษาที่ดี ต้องวางแผนการเงินเท่าไร
เก่งทางการแพทย์ นั่นคือ มีความรู้ด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำว่า ถ้าไม่ต้องการเป็นเบาหวาน หรือคอเลสเตอรอล จะปฏิบัติตัวอย่างไร
“เพราะจริงๆ แล้ว ไลฟ์แพลนเนอร์ ไม่ใช่แค่คนขายประกัน แต่ต้องสามารถวางแผนชีวิต หรือไลฟ์สไตล์ ได้ นอกจากนั้นต้องมีความรู้เชิงจิตวิทยา คนที่เป็นตัวแทนต้องเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ ต้องมีความผูกพันด้านอารมณ์ มีความทนต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นต่ออารมณ์และชีวิต”
สุดท้ายเก่ง บริการ โดย 7 เก่ง จะมาพร้อมกับหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างน้อย 5 หลักสูตรด้วยกัน เพื่อให้คนของตัวแทนไทยประกันแปลงสภาพเป็นไลฟ์แพลนเนอร์ที่สมบูรณ์แบบ
โดยปีนี้จะเป็นปีแห่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไปสู่การเป็น 7 เก่ง 7 ดี จากนั้นในปีที่ 2-3 จะเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนธุรกิจสู่กระบวนทัศน์ “เป็นมากกว่าการประกันชีวิต”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *