6 เทคนิคการประหยัดไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ/เอกชน

6 เทคนิคการประหยัดไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ/เอกชน
1.ลดการใช้ลิฟท์ ด้วยการใช้บันไดกรณีขึ้นลงชั้นเดียว หรือจัดระบบลิฟท์ให้สามารถหยุดได้ชั้นเว้นชั้น และควรหาวิธีปรับปรุงลิฟท์ให้สามารถตัดไฟได้อัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน
2.การใช้เครื่องปรับอากาศ ควรปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา และกำหนดการเปิด-ปิดให้เป็นเวลาซึ่งอาจจะเริ่มเปิดในเวลาเริ่มงานคือ 8.00 น.และปิดในเวลาเลิกงานคือ 16.00 น.
3. การจัดให้ความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านการบำรุงรักษาการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี เช่น การดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยการปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง จะช่วยประหยัดไฟลงได้ การเลือกซื้อจอภาพที่ขนาดไม่ใหญ่เกินไป อาทิ จอภาพขนาด 14 นิ้ว จะใช้พลังงานน้อยกว่าจอภาพขนาด 17 นิ้ว ถึงร้อยละ 25 เป็นต้น
4.การลดชั่วโมงการทำงาน เช่น ปิดเครื่องทำน้ำเย็นก่อนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที การปิดเครื่องส่งท่อลมเย็นหรือเครื่องปรับอากาศแบบชุด ในเวลาพักเที่ยง หรือในบริเวณหลังเลิกใช้งาน การปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำหลังเลิกงานและวันหยุด จะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 5-10
5.ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย ช่วยกันปิดไฟในเวลาพักเที่ยง หรือปิดไฟฟ้าดวงที่ไม่จำเป็น เช่น การปิดไฟส่องอาคาร หลัง 21.00 น. ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานแล้ว หากทำได้ก็จะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า ลงได้ร้อยละ 1-5
6.การปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่นการเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ 25-30

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *