5 รูปธรรม ของ องค์กรที่มีศักยภาพ

“5 รูปธรรม” ของ “องค์กรที่มีศักยภาพ”
ใครๆ ก็อยากจะให้องค์กรที่ตนเองบริหารอยู่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ และต่างก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์ศักยภาพองค์กรตนเองไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม

คำถามที่น่าคิดก็คือองค์กรที่ว่ากันว่ามีศักยภาพ มีอะไรเป็นตัวชี้วัดที่เป็น “รูปธรรม” นอกจากตัวชี้วัดทาง “ทฤษฎี” หรือรางวัลรับรองศักยภาพที่ได้รับกันกลาดเกลื่อน โดยที่อาจยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ หรือองค์กรที่มีแค่สีสันวูบวาบระยะสั้น

ลองสังเกตดูมิติเหล่านี้ แล้วท่านจะพบ “รูปธรรมขององค์กรที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง”

1.BRAND ของสินค้าหรือบริการ

ไม่ว่าจะเป็น BRAND ใหม่หรือ BRAND เก่าแก่ที่มีมานาน BRAND ที่ยั่งยืนถึงแม้จะไม่ได้โหมลงสื่ออย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีความเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ซึมซับตอกย้ำกับลูกค้ากลุ่มเดิมและเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพื่อให้อยู่ในใจของลูกค้าเป็นสิ่งแรกๆ ที่ลูกค้านึกถึง (TOP OF MIND) ซึ่งเกิดจาก…

2.ผู้นำสูงสุดขององค์กร

เป็นผู้นำ ”กึ่งสายพันธุ์ใหม่” ที่ไม่ละทิ้งรากเหง้าจุดแข็งเดิมขององค์กร แต่เพิ่มศักยภาพด้วยการคิดค้น สรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อ “ปลุก และ ป่วนตลาด” เป็นระยะ

เท่านั้นยังไม่พอ ผู้นำขององค์กรที่มีศักยภาพ จะไม่ทำแค่การสร้างภาพให้มีข่าวประชาสัมพันธ์ลงสื่อเป็นระยะๆ แต่ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับทุกสิ่งทุกอย่างในองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง

ผลจากวิธีคิด วิธีการของผู้นำที่นำองค์กรที่มีศักยภาพจึงทำให้เกิด…

3.ทีมงานที่มีศักยภาพในทุกระดับ

องค์กรที่ไม่มีศักยภาพ จะมีขุนพลที่เก่งจริงๆ เพียงคนเดียวหรือไม่เกิน 2-3 คน และเมื่อขุนพลที่เก่งๆ ลาออกหรือถูกซื้อตัวไป องค์กรนั้นก็จะยวบลงทันที (คล้ายกับทีมฟุตบอลหลายทีมที่ขาดแกนหลักของทีม ผลงานก็ทรุดลงอย่างต่อเนื่อง)

ในขณะที่องค์กรที่มีศักยภาพจะไม่พึ่งพาขุนพลหลักเพียงแค่คนหรือสองคน แต่จะสร้างขุนพลหลักในทุกๆ สายงาน เรียกว่าทีมงานทุกระดับตั้งแต่สูงสุดจนถึงระดับปฏิบัติการ ค่อนข้างมีศักยภาพที่สูง ผลที่ตามมาคือ…

4.ขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบที่แข็งแกร่งแต่พร้อมที่จะยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์

จากการเชื่อมโยงและหล่อหลอมของผู้นำทุกระดับ ทำให้เกิดระบบงานที่โดดเด่น โดยไม่ได้ยึดติดเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเท่านั้น แต่เชื่อมโยงหลายทฤษฎีผสมผสานกับการตกผลึกจากประสบการณ์ก่อให้เกิดระบบที่ยากแก่การลอกเลียนแบบ

รูปธรรมสุดท้ายที่เกิดก็คือ…

5.ผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน

องค์กรที่ “ดูเหมือนมีศักยภาพ” จะมีผลประกอบการที่เติบโตแบบหวือหวา ตื่นตาตื่นใจในบางปี แต่ตกอกตกใจในหลายๆ ปีที่ผลประกอบการขึ้นๆ ลงๆ เอาแน่เอานอนไม่ได้

ในขณะที่องค์กรที่มีศักยภาพ จะให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการสร้างผลประกอบการที่เติบโตแบบ “ยั่งยืน” โดยไม่จำเป็นต้องมานั่งห่วงเอาอกเอาใจผู้ถือหุ้นเป็นหลัก หรือพยายามปั่นตัวเลขให้ดูดี (แบบเกินจริง) เมื่ออยู่ในตลาดหุ้น และองค์กรที่มีศักยภาพที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นก็จะยิ่งไม่มีความกังวลและความจำเป็นที่จะต้องมานั่งสร้างภาพสร้างตัวเลขกลวงๆ แต่จะเน้นสร้างศักยภาพพร้อมกับโอกาสใหม่ๆ ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นโอกาสที่ไม่ใช่หายนะ จึงจะนำโอกาสนั้นมาต่อยอดกับศักยภาพที่ตรงกับจุดแข็งที่แท้จริงขององค์กร

เรียกว่า ไม่ใช่โดดใส่ทุกโอกาสที่เป็นแค่กระแสระยะสั้น

ในทุกวันนี้ เราจึงมักจะพบเห็นข่าวคราวของ “องค์กรที่ดูเหมือนมีศักยภาพ” ที่มีเพียงบางข้อใน 5 ข้อที่ผ่านมา

หนักไปกว่านั้นก็คือเป็นบางข้อที่ไม่ใช่ศักยภาพที่แท้จริง เป็นเพียงศักยภาพลวง ศักยภาพจากการปั่นกระแสสร้างข่าว

แล้วองค์กรของท่านล่ะ ทุกวันนี้อยู่ในระดับใดระหว่าง หนึ่ง องค์กรที่ยังขาดศักยภาพ สอง องค์กรที่ดูเหมือนมีศักยภาพ หรือสาม องค์กรที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง

ที่มา : ธีรพล แซ่ตั้ง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *