10 แนวทางชะลอความเครียดสำหรับคุณแม่ยุคใหม่

10 แนวทางชะลอความเครียดสำหรับคุณแม่ยุคใหม่

 

Written by สุธินันท์ จันทร   
     ปัจจุบันสภาพสังคมไทยส่วนมากเป็นครอบครัวเดี่ยวและพ่อแม่ต้องช่วยกันหารายได้เพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่เป็นแม่ นอกจากมีบทบาทของความเป็นภรรยาและแม่ที่ต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแล้ว ยังมีบทบาทในการทำงานนอกบ้าน จากการทำหน้าที่หลายบทบาทในขณะเดียวกันได้ส่งผลให้เกิดสภาวะความเครียดและความวิตกกังวลที่ต้องรับผิดชอบงานหลายๆอย่างพร้อมกัน จากผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของคุณแม่และมักทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น ปัญหาสุขภาพร่างกาย ปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวและกับคนรอบข้าง เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น นักกิจกรรมบำบัดมีแนวทางเพื่อชะลอความเครียดสำหรับคุณแม่ ดังนี้

 

  1. สำรวจความเปลี่ยนแปลงภาวะด้านร่างกาย อารมณ์ และการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้าง เช่น กิจวัตรประจำวัน การทำงาน การพักผ่อน และงานอดิเรก
  2. ค้นหาสาเหตุและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดมุมมองที่ดีขึ้น
  4. ใช้วิธีการผ่อนคลายความเครียด ที่เคยปฏิบัติมาก่อน เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เดินห้าง ปฏิบัติธรรม
  5. จดบันทึกและเรียงลำดับความ สำคัญของปัญหา ที่ต้องการแก้ไขก่อนหลัง และลงมือแก้ปัญหา
  6. ค้นหาความสนใจของตนเอง ต่อกิจกรรมยามว่าง หรืองานอดิเรกต่างๆ เช่น ทำขนม เย็บปักถักร้อย
  7. จัดการกับตารางเวลาในการดำเนินชีวิตโดยจัดการเรื่องงาน กิจวัตรประจำวัน การพักผ่อน และงานอดิเรกให้สมดุลกัน
  8. ออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
  9. จัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบ้านและที่ทำงาน ให้รู้สึกสบาย และผ่อนคลาย
  10. ใช้จินตนาการในการ ย้อนระลึกถึงประสบการณ์ในอดีต ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข

     หากท่านปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นแล้ว ท่านยังไม่สามารถจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นได้ ท่านสามารถติดต่อขอคำแนะนำจากนักกิจกรรมบำบัดเพื่อช่วยออกแบบโปรแกรมการคลายความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับกิจกรรมการดำเนินชีวิตของท่านและช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งต่อตัวท่านเอง สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง

บทความโดย นักกิจกรรมบำบัด สุธินันท์ จันทร

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *