***10 วลีทอง….ของคนคิดบวก***

***10 วลีทอง….ของคนคิดบวก***

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
…..
10 วลีทองของคนคิดบวก ” จาก พลโทนายแพทย์อรุณ เชาวนาศัย อาจารย์ จิตเวชอาวุโสท่านหนึ่ง- มาฝากครับ
โลกเล็ก ๆ ใบนี้จะน่าอยู่ขึ้นอีกมาก หากคุณใช้ 10 วลีทองของคนคิดบวก
1. I’m wrong – ฉันผิดเอง

2. I’m sorry – ฉันขอโทษ

3. You can do it – คุณทำได้!!!

4. I believe in you – ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณ

5. I’m proud of you – ฉันภูมิใจในตัวคุณ

6. Thank you – ขอบคุณ

7. I need you – ฉันต้องการคุณ

8. I trust you – ฉันเชื่อใจคุณ

9. I respect you – ฉันนับถือคุณ

10. I love you – ฉันรักคุณ

แด่….คำพูดดี ๆ ที่สะท้อนมาจากความคิดอันงดงาม

แด่….ความคิดดี ๆ ที่อยากให้ผู้อื่นรอบ ๆ มีความสุข

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *