10 ปัจจัยที่มีผลกระตุ้นการซื้อของลูกค้า

10 ปัจจัยที่มีผลกระตุ้นการซื้อของลูกค้า

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อยอดขาย แต่ยอดขายจะเกิดขึ้นได้ ล้วนแล้วแต่มาจากการตัดสินใจซื้อทั้งสิ้น ดังนั้น 10 ปัจจัยที่มีผลกระตุ้นการซื้อของลูกค้านั้น จะบอกให้เราทราบว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ลูกค้าซื้อได้ง่ายขึ้น นั่นหมายถึง หากจะวัดปัจจัยที่มีผลต่อยอดขาย ควรจะวัดปัจจัยเหล่านี้เป็นลำดับต้นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

1. การจัดแสดงสินค้า สิ่งสำคัญของการจัดแสดงสินค้าที่กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ คือ
 การจัดสินค้าในระดับสายตา
 สต็อกสินค้าต้องมีมากเพียงพอ
 ลูกค้าสามารถหยิบชม เข้าถึงสินค้าได้โดยง่าย
 แสงไฟส่องทำมุมพอเหมาะทำให้สินค้าดูโดดเด่น
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดจะต้องสูงพอในระดับสายตา และดูสะดุดตาน่าสนใจ

2. จัดเตรียมระบบค้นหาสินค้า หากลูกค้าหาสินค้าไม่พบ โอกาสในการขายก็ลดลง สำหรับการจัดเตรียมระบบค้นหาสินค้า สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ คือ

 การมีแผนที่บ่งบอกตำแหน่งต่างๆในห้างร้าน มักวางไว้บริเวณประตูทางเข้า หรือตำแหน่งที่สำคัญ เช่น บันไดเลื่อน ,ลิฟท์
 การใช้ป้ายบ่งบอกตำแหน่งของสถานที่ จะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอ ที่จะทำให้ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ง่าย
 การตั้งแสตน ตามทางเดินเป็นระยะๆ จะต้องเอียงมุมให้พอเหมาะ และความสูงควรจะอยู่ในระดับสายตา
 การใช้ Computer ช่วยในการค้นหาตำแหน่ง ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กับการใช้แผนที่บอกตำแหน่งต่างๆของห้างร้าน
 การฝึกฝนให้พนักงานช่วยในการบอกตำแหน่งกับลูกค้า

3. การนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าไม่สับสน ดูง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ ถ้าหากเรานำสินค้าประเภทเดียวกันมาจัดเรียงใกล้ๆกัน โดยที่สินค้าเหล่านั้นอาจจะผลิตเพื่อประโยชน์กับกลุ่มลูกค้าคนละแบบ ซึ่งหากวางรวมกัน สิ่งที่ตามมา คือ ลูกค้าจะใช้เวลามากในการศึกษาความแตกต่างของสินค้า ทำให้ลูกค้าบางรายต้องเลื่อนเวลาในการตัดสินใจซื้อออกไป หรือ บางรายตัดสินใจซื้อสินค้าที่กำลังจัดโปรโมชั่นแทน สำหรับวิธีการช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายนั้น สามารถทำได้หลายวิธี คือ
 การแยกพื้นที่ให้ชัดเจน เช่น กางเกงยีนของผู้หญิง และ ผู้ชาย
 การใช้ป้าย แยก กลุ่มสินค้า
 ฝึกพนักงานขายให้ทราบถึงความแตกต่างของสินค้าแต่ละชนิด
 การจัดสินค้าตาม ยี่ห้อ (Brand)
 การใช้ แพ็คเกจ แสดงให้เห็นความแตกต่างของสินค้า
 การใช้ ขนาด และ สี ของสินค้า ทำให้สินค้าแตกต่างกัน

4. ทำให้ลูกค้าวุ่นวายให้น้อยที่สุด สำหรับสิ่งที่ทำให้ลูกค้าสับสนได้ง่ายมีดังต่อไปนี้ คือ
 การมีป้ายเป็นจำนวนมาก
 การมีโปรโมชั่นซับซ้อน
 การติดต่อกับหลายฝ่าย ในกรณีที่ลูกค้าจะใช้สิทธิพิเศษ
 การเปลี่ยนตำแหน่งสินค้าบ่อย และป้ายที่ใช้บ่งบอกผิดพลาด ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
 ลูกค้ามาก ทางเดินแคบ ดูแล้ววุ่นวาย
 เสียงเพลง ไม่สอดคล้อง กับบรรยากาศ อาจเป็นการเร่งเร้าให้ลูกค้า รีบเดิน รีบกลับ
 การประชาสัมพันธ์ ถี่มากจนสร้างความรำคาญต่อลูกค้า
 การจัดกิจกรรม หลายๆกิจกรรมพร้อมกัน โดยที่แต่ละกิจกรรมอยู่ใกล้กัน เป็นต้น

5. ทำให้ลูกค้าสะดวกในการซื้อสินค้าให้มากที่สุด จะเป็นการทำให้ลูกค้าเพลิดเพลินในการซื้อสินค้า ทำให้มีโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งการทำให้ลูกค้าสะดวกสบายสามารถทำได้กลายวิธี คือ

 ต้องทำให้ลูกค้าสะดวกในการเลือกซื้อ เช่น มีที่ฝากกระเป๋าเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการเดิน ,มีรถเข็น หรือ ตะกร้า ให้สะดวกในการเลือกสินค้า
 ต้องมีที่พัก หลังจากเดินเลือกสินค้ามานาน
 มีการจัดอันดับสินค้าขายดี เพื่อให้ลูกค้าทราบ
 มีการสาธิต การทดลองใช้ ในกรณีที่สินค้าเหล่านั้นใช้ยาก
 มีการแนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
 มีการใช้ป้ายแสดงคุณสมบัติของสินค้าเป็นพิเศษ
 สามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงานได้ตลอดเวลา

6. แสดงสินค้าใหม่ หรือ สินค้าแปลกใหม่ ซึ่งมีความสำคัญต่อธุรกิจค้าปลีกดังนี้ คือ
 สินค้าใหม่จะทำให้ลูกค้ากลับมาที่เราสม่ำเสมอ
 สินค้าใหม่ เป็นสินค้าที่ทำรายได้เป็นหลักของธุรกิจค้าปลีก
 สินค้าใหม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดกระแสของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้
 การมีสินค้าแปลกใหม่อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ ร้านดูน่าสนใจ
 สินค้าแปลกใหม่ อาจทำให้ค้นพบกลุ่มลูกค้าใหม่ได้

7. ให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า จะทำให้ลูกค้าจงรักภักดีกับเรา ซึ่งสิ่งต่างๆที่มีผลต่อประสบการณ์ที่ดีของลูกค้านั้น จะมีประเด็นสำคัญดังนี้ คือ
 การบริการของพนักงาน ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความรอบรู้เป็นอย่างดี
 อาคาร สถานที่ สะอาด สะดวก เดินสบาย
 บรรยากาศในร้าน เสียงเพลง อุณหภูมิ พอเหมาะ
 มีป้ายบอกทางชัดเจน
 ที่จอดรถสะดวก
 มีการคัดสรรสินค้าที่ดี ราคายุติธรรม เป็นต้น

8. ให้ความเพลิดเพลินกับลูกค้า จะทำให้ลูกค้าใช้เวลาที่ร้านยาวนานขึ้น ซึ่งจะทำให้มีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อมากขึ้น สำหรับประเด็นที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกเพลิดเพลิน สามารถทำได้ดังนี้ คือ
 การนำเสนอสินค้าใหม่ หรือ สินค้าแปลกใหม่
 การจัดแสดงสินค้าให้สะดุดตา หรือตื่นเต้น น่าสนใจ
 การจัดกิจกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วม
 การทำโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม เพื่อให้ลูกค้าได้มีสิทธิลุ้นกับรางวัล

9. ทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วม ลูกค้าจะรู้สึกดี ถ้าเราตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าร้องเรียน หรือให้คำแนะนำ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเหล่านั้นกลายเป็นลูกค้าประจำได้ ซึ่งวิธีการที่จะให้ลูกค้ารู้สึกมีส่วนร่วม สามารถทำได้ดังนี้ คือ
 เชิญลูกค้าที่สำคัญ เหล่านั้น ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงร้านค้า
 เชิญลูกค้าที่สำคัญ มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้น
 เชิญลูกค้าที่สำคัญ ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

10. รักษาความยืดหยุ่น ในการบริการลูกค้าร้าน ความยืดหยุ่นจะทำให้ลูกค้าพอใจมากกว่า หรือ การยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในองค์กรจะทำให้องค์กรสามารถปรับตัวตามกระแสนิยมของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *