“สสส.-สมาคมภัตตาคารไทย” มุ่งร้านอาหารไทยโกอินเตอร์

“สสส.-สมาคมภัตตาคารไทย” มุ่งร้านอาหารไทยโกอินเตอร์
• อาหาร
พร้อมช่วยเศรษฐกิจไทยก้าวหน้าด้วย

จ๊อก ! จ๊อก ! เสียงท้องร้องหิวข้าว เมื่อท้องของท่านส่งเสียงร้องเมื่อไหร่ ตัวท่านเองต้องมองหาอาหารที่น่าทาน สะอาด และถูกสุขลักษณะ แต่เมื่อไหร่ต้องอยู่ในที่ที่เลือกไม่ได้มีร้านอาหารเพียงไม่กี่ร้าน ซึ่งทั้งไม่สะอาด ไม่น่าทาน แต่ก็ต้องยอมทานเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดต่อไป

จากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะตระหนักถึงสุขภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันมีกระแสข่าวการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหาร และเด็กนักเรียนท้องร่วงจากการทานอาหารเป็นพิษกันมาให้เห็นอยู่ตลอด ร้อนหูถึงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมภัตตาคารไทยและกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมมือกันจัด โครงการพัฒนายกระดับร้านอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานของร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับ เน้นให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ โดยมีการดำเนินโครงการต่อเนื่องมาแล้วถึง 3 ปี

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เล่าว่า ในการจัดโครงการครั้งนี้ขึ้น ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อสุขภาพและระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก และมั่นใจว่าร้านอาหารจะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้เป็นอย่างดี แม้ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจการส่งออกค่อนข้างลดลงก็ตาม แต่ถึงอย่างไรมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยที่ดีของอาหารมีย่อมความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของผู้บริโภค

“กระทรวงสาธารณสุขพบว่าสาเหตุการปนเปื้อนของอาหารสำเร็จรูปนั้น 60% มาจากผู้ปรุงมือไม่สะอาด ส่วน 40% มาจากสภาพแวดล้อมไม่สะอาด ล้างมือไม่สะอาด และร้านอาหารและแผงลอยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่านเกณฑ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อยด้วย” นายวิชัย เล่า

ทางด้าน นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เล่าว่า การยกระดับร้านอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล เป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้ตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาฝีมือและดูแลเอาใจใส่ในเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะของอาหารมากขึ้น เพื่อจะได้ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน และจะเป็นกลไกในการผลักดันให้ร้านอาหารของตนเองไปสู่มาตรฐานในระดับนานาชาติ

ฝ่าย นางปวรวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เล่าว่า การยกระดับร้านอาหรไทยสู่มาตรฐานสากล ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการอบรมและตรวจสอบมาตรฐานและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่จะได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน สะอาด ปลอดภัย ภายใต้การรับรองจากทาง สสส. และกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อให้ทางร้านอาหารมีการพัฒนายกระดับคุณภาพของตนเองให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

เราทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหารควรให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาด และควรเลือกซื้อเลือกทานอาหารที่ได้รับมาตรฐานและการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น เพื่อคนไทยทุกคนจะได้มีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาวต่อไป…..

เรื่องโดย : รัศมี ศรคำ Team Content www.thaihealth.or.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *