“มะเร็งต่อมน้ำเหลือง”

“มะเร็งต่อมน้ำเหลือง”
• คุณภาพชีวิต
เหตุมีเนื้องอกทำให้โตขึ้นและกระจายไปตามอวัยวะอื่น

โรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ร่วมทั้งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่มีความผิดปกติของต่อมน้ำเหลืองจากเนื้องอกที่แทรกอยู่ ทำให้โตขึ้นและกระจายไปทั่วอวัยวะต่างๆ ได้ เช่น ตับ ม้าม ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ระบบประสาท เป็นต้น

สาเหตุ

ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ แต่อาจมีสาเหตุจากการผิดปกติของภูมิคุ้มกัน เช่น มีภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง และจากสารเคมีต่าง ๆ

อาการแสดง

– ต่อมน้ำเหลืองมักเริ่มโตที่คอหรือรักแร้ นานกว่า 2 สัปดาห์ หรือใหญ่กว่า 2 ซม. และ
บริเวณที่ ต่อมน้ำเหลืองโต มักกดไม่เจ็บ
– อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลดมากกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัวในเวลา 6 เดือน
– อาจมีไข้เป็นพัก ๆ ไม่สม่ำเสมอ มักพบว่ามีเหงื่อออก ตัวชื้นตอนกลางคืน
– เมื่อมีการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณอื่น จะก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ ดังนี้
– มีอาการบวมบริเวณใบหน้าและคอ เนื่องจากมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตไปกดเส้นเลือด ใหญ่ ที่คอทำให้บวมและออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอ
– ถ้าลุกลามไปยังระบบทางเดินอาหาร จะพบอาการของทางเดินอาหารอุดตัน เช่น กลืนลำบาก คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องรุนแรง
– ตับ ม้ามโต ตัวตาเหลือง
– ถ้าลุกลามไปที่กระดูก จะมีอาการปวดกระดูก

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยาที่พบบ่อยในผู้ป่วยไทย อายุึเฉลี่ย ของผู้ป่วยเท่ากับ 56 ปี อัตราส่วนของชาย : หญิงเท่ากับ 1.8 : 1

การวินิจฉัยโรค

– ทำโดยการตัดชิ้นเนื้อตรงตำแหน่งที่สงสัยส่งตรวจ ทางพยาธิวิทยา ควรหลีกเลี่ยงการเจาะตรวจเนื้อเยื่อด้วยเข็ม หากข้อมูลจากอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยบ่งชี้ว่าผู้ป่วย จะน่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากกว่าโรคอื่น ๆ เนื่องจากการ ทำการเจาะตรวจเนื้อเยื่อด้วยเข็ม ไม่สามารถให้ข้อมูลการ วินิจฉัยโรคที่สมบูรณ์ได้ และผู้ป่วยมักจะต้องถูกทำการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาอีก ถ้าผลอ่านจากการเจาะตรวจเนื้อเยื่อด้วยเข็มบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

– การเจาะเลือดตรวจ

– การตรวจความผิดปกติของโครโมโซม

– ผู้ป่วยที่ตรวจพบมีต่อมน้ำเหลืองโต ควรได้รับการ ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ของช่องท้อง ช่องทรวงอก เพื่อจะสามารถใช้ติดตามขนาดของ ต่อมน้ำเหลือง ในตำแหน่งต่าง ๆ หลังการรักษา

การรักษา

ก่อนการรักษาควรประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายของผู้ป่วยก่อน ซึ่งมีความสำคัญ
มากเนื่องจากจะช่วยประกอบการตัดสินใจว่าผู้ป่วยจะสามารถรับยาเคมีบำบัดในขนาดเต็มที่ได้หรือไม่
และยังเป็นปัจจัยการพยากรณ์โรคที่สำคัญอีกด้วย มะเร็งต่อมน้ำเหลือง รักษาโดยการฉายรังสี
เฉพาะที่ หรือให้ยาเคมีบำบัดแล้วตามด้วยการฉายรังสีเฉพาะที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะโรคและชนิดย่อย
ของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

การพยากรณ์โรค

– ผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงต่ำจะมีชีวิตเฉลี่ยไม่ต่างจากประชากรปกติที่อายุใกล้เคียงกัน
– ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงปานกลางมีอายุเฉลี่ยประมาณ 7 – 9 ปีหลังการวินิจฉัยโรค
– ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีอายุเฉลี่ยเพียง 5 ปีหลังการวินิจฉัยโรค

ที่มา: ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *