วิธีป้องกัน “ไข้หวัดนก”

วิธีป้องกัน “ไข้หวัดนก”
• คุณภาพชีวิต
แนะเพิ่มภูมิต้านทาน กินของสุก

1.การติดเชื้อไวรัสทุกชนิดจะเป็นไปได้ยากขึ้นถ้าร่างกายแข็งแรง ดังนั้นควรดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น ผักสด ผลไม้ ข้าวกล้อง ผลไม้เปลือกแข็ง ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง ฯลฯ

หลีกเลี่ยงอาหารเก่าเก็บปนเปื้อนเชื้อรา อาหารหมักดอง (ที่มีสารไนเตรทและไนไตรท) ออกกำลังกายเป็นประจำ ดูแลสุขอนามัยส่วนตัว และฟัน หมั่นล้างมือเป็นประจำ เลือกอยู่ในที่ที่ไม่มีมลพิษ

ดูแลเครื่องปรับอากาศไม่ให้เป็นที่สะสมเชื้อโรค ฝุ่นละออง ไม่ปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาพร้อน/เย็นจัดหรือเปียกชื้นนานเกินไป

งด/ลด เที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ (6-8 ชั่วโมง) ไม่หักโหมงานหรือเล่นกีฬาจนไม่พักผ่อน ดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว (1.5-2 ลิตร) หลีกเลี่ยงความเครียด กรณีที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ภูมิแพ้ โรคหอบหืด ฯลฯ ควรดูแลรักษาตนให้ดี เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสหวัด

2.เพิ่มภูมิต้านทาน โดยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในช่วงมีการระบาดของโรค แม้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันไข้หวัดนกและไข้หวัดซาร์สได้ แต่หากได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ก็สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ หากเกิดร่วมกัน

3.เมื่อเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร ควรรักษาแต่เนิ่นๆ อย่าปล่อยให้เป็นมากหรือเรื้อรัง

4.หากมีอาการเป็นไข้หวัดใหญ่ ต้องระวังการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่น เช่นควรลาพักงาน หรือโรงเรียน นอนพักในห้องแยก หมั่นล้างมือบ่อยๆ สวมผ้าคาดปากคาดจมูก ฯลฯ

5.อาการสำคัญที่บ่งชี้ว่าไข้หวัดใหญ่นั้นรุนแรง อาจมีภาวะแทรกซ้อน หรือเป็นไข้หวัดนกหรือไข้หวัดซาร์ส ควรไปพบแพทย์โดยด่วน ได้แก่

o หายในผิดปกติ เช่นหายใจเร็ว หายใจหอบ หายใจไม่ลงทรวง หายใจแล้วแน่นหน้าอก หายใจลำบาก ฯลฯ

o ปวดหน้าอกเหมือนถูกกดรัด

o ปวดท้องมาก

o ปวดหัว เวียนหัว อย่างรุนแรง หรืออย่างกะทันหัน

o ซึม หรือมีการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึก

o อาเจียนมาก หรืออาเจียนตลอดเวลา

o กินข้าว ดื่มน้ำไม่ได้

o ไข้สูง และมีผื่นขึ้นตามตัว

o เป็นไข้ไม่ยอมลด หรือไข้หายไปแล้ว แล้วกลับมีไข้อีก

o ผิวหนังสีซีดๆ หรือปลายนิ้วมือนิ้วเท้ามีสีเขียว

o ร้องกวนตลอดเวลา (เด็ก)

o เป็นไข้หวัดหลังจากสัมผัสสัตว์ปีกป่วยหรือเข้าใกล้คนที่มีอาการป่วยเป็นไข้หวัดนก

6.กรณีที่มีสัตว์ปีกตายหรือป่วยป่วยผิดปกติ ต้องไม่ปกปิด ไม่จับต้องสัตว์ด้วยมือเปล่า (ควรสวมถุงมือหรือใช้ถุงพลาสติค) สวมผ้าคาดปาก จมูก สวมแว่นตา ไม่นำซากไปรับประทาน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโดยด่วน เช่นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์จังหวัด

7.ในสถานที่มีการระบาดของไข้หวัดนก ไม่ควรกินไก่หรือไข่ดิบ ในกรณีที่สัมผัสไก่และไข่ดิบ นอกจากควรล้างเปลือกไข่ให้สะอาด ก็ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่หลังสัมผัสทุกครั้ง

8.ไม่ควรนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *