“อ้วน” สาเหตุหลักก่อโรคมะเร็ง

“อ้วน” สาเหตุหลักก่อโรคมะเร็ง
• คุณภาพชีวิต
พบผลจากการมีน้ำหนักเกิน การกินอาหาร ไม่ออกกำลังกาย
ทำคนป่วยเป็นโรคมะเร็งสูงสุดโดยคิดเป็น 1 ใน 3 ของคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่3 แสนคนต่อปีหนังสือพิมพ์เดอะเดลี่เทเลกราฟฉบับออนไลน์รายงานว่าทีมนักวิจัยเรื่องโรคมะเร็งจากประเทศอังกฤษได้ศึกษาล่าสุดพบว่าโรคอ้วนได้กลายมาเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ป่วยเป็นโรคมะเร็งกัน ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าวนี้กำลังจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับว่าด้วยเรื่องโรคมะเร็งในวันพฤหัสบดีนี้
โดยการวิจัยนี้เป็นการทำวิจัยโดยกองทุนวิจัยมะเร็งโลกซึ่งได้ใช้เวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมทั้งสิ้น 5 ปี ข้อมูลที่นำมาศึกษาได้แก่ข้อมูลเรื่องผลของน้ำหนักตัว การรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย ต่อความเสี่ยงในการกลายมาเป็นโรคมะเร็ง
อย่างไรก็ดีนักวิจัยพบว่าสำหรับสาเหตุที่ทำให้คนป่วยเป็นโรคมะเร็งสูงสุดก็ยังคงเป็นเรื่องการสูบบุหรี่อยู่ดีโดยคิดเป็น 1 ใน 3 ของคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่จำนวนประมาณ 300,000 ต่อปีในประเทศอังกฤษ
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าสำหรับกลุ่มคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่พบว่าปัจจัยด้านน้ำหนักตัวเกินหรือการเป็นโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากในการทำให้เป็นโรคมะเร็ง
จากการวิเคราะห์ทางสถิตินักวิจัยทีมนี้ระบุว่าหากคนอังกฤษที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งไม่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่สามารถควบคุมปัจจัยเรื่องน้ำหนักตัวได้จะมีคนจำนวนมากถึง 12,000 รายต่อปีที่สามารถหลีกเลี่ยงการเป็นโรคะมะเร็งได้
นอกจากนี้แล้วยังพบด้วยว่าโรคอ้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งมากกว่าความผิดปกติของยีนส์ถึงประมาณ 9 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว อีกทั้งผลการวิจัยระบุว่าผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่มีปัญหาเรื่องโรคอ้วนมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งถึง 1 ใน 3 ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันว่าการเป็นโรคอ้วนนั้นทำให้คนมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นได้ก็เพราะว่าโรคอ้วนทำให้คนมีฮอร์โมนหลายชนิดเพิ่มขึ้นเป็นต้นว่า ฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
และยิ่งไปกว่านั้นนักวิจัยระบุว่าโรคอ้วนนั้นทำให้คนมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นโดยคิดเป็นประมาณ 11 ถึง 14 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนคนที่เป็นโรคะมะเร็งลำไส้ทั้งหมดต่อปี โดยพบด้วยว่าผู้ชายที่เป็นโรคอ้วนจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคะมะเร็งลำไส้มากกว่าปกติถึง 60 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้แล้วยังพบว่าโรคอ้วนเป็นสาเหตุหลักของ 1 ใน 4 ของคนที่เป็นโรคมะเร็งที่ไตและ 1 ใน 3 ของคนที่เป็นโรคเร็งกระเพาะ และ 1 ใน 10 ของคนที่เป็นโรคมะเร็งที่มดลูก
ศาสตราจารย์ทิม คีย์ ซึ่งเป็นนักระบาดวิทยาของสถาบันวิจัยมะเร็งอังกฤษและจะเป็นผู้นำเสนอการวิจัยนี้ในที่ประชุมว่าด้วยเรื่องวิจัยมะเร็งในระดับโรคดังกล่าวกล่าวว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ที่พบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งมีปัญหาเรื่องโรคอ้วน

ที่มา
ข้อมูลจาก : สำนักข่าวต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *