หากมีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาทางด้านระบบโลจิสติกส์ขอให้นึกถึงเรา…BJC Logistics

หากมีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาทางด้านระบบโลจิสติกส์ขอให้นึกถึงเรา…BJC Logistics
Source: LogisticsDigest

ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว
ธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบันย่อมต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์ด้วยกันทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่การเคลื่อนย้าย การรับและจัดเก็บวัตถุดิบ ไปจนถึงการแปรรูป และจัดเก็บเป็นสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้า เพื่อพร้อมจะจัดส่งและกระจายสินค้าให้กับลูกค้าต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวหนึ่งของสินค้า ดังนั้นการจัดการบริหารระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจในภาพรวมขององค์กรมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น เมื่อต้นทุนขายลดลงและกำไรมากขึ้น องค์กรก็จะสามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักดังนี้
1. การให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกทางทะเล และทางอากาศ
2. การจัดการคลังสินค้า และการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง โดยระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ISIS
3. การบริการขนส่ง และกระจายสินค้าทั่วประเทศ
4. การบริการให้คำปรึกษาระบบงานด้านโลจิสติกส์ และการบริการบริหารงานโลจิสติกส์ ณ คลังสินค้าของลูกค้า
เนื่องจากธุรกิจของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นธุรกิจประเภทให้บริการ (Services Industry) ซึ่งเป็นงานที่จับต้องไม่ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเน้นขายความมีคุณภาพ ความสามารถ ความศรัทธา ความพึงพอใจ ความประทับใจ และ ความเชื่อมั่น เป็นหลัก เรามุ่งเน้นที่การตลาดเฉพาะกลุ่ม หรือ Niche Market โดยใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง ( Differentiation) ในด้านการให้บริการ โดยยึดมั่นหลักการให้บริการว่า “นำเสนอคุณค่าที่เป็นเลิศและสร้างมูลค่าเพิ่ม” ให้กับลูกค้า

ในปัจจุบันธุรกิจประเภทให้บริการบริหารจัดการงานทางด้านโลจิสติกส์มีการแข่งขันกันสูงขึ้น บริษัทที่ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์รายใหม่ๆ เกิดขึ้นในตลาดอย่างมากมาย ดังนั้นตลาดโลจิสติกส์จึงมีการแข่งขันทางด้านราคา กลายเป็น Red Ocean อย่างไรก็ตาม BJC Logistics ก็ยังมุ่งเน้นที่จะสร้างคุณค่า (Value) ให้กับลูกค้าโดยนำเสนอบริการที่มีคุณภาพเหนือความคาดหมาย และการบริการที่มีคุณภาพสูง โดยนำเทคโนโลยีและระบบ IT ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการในทุกๆ ส่วน ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ของลูกค้าได้ต่อไป โดยไม่ต้องลงทุนเงินก้อนใหญ่
จุดเด่นของ BJC Logistics คือ การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจรที่จุดเดียว โดยเน้นการให้คำปรึกษา ช่วยแนะนำ และแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าแบบมืออาชีพ เพียงแค่ลูกค้าบอกความต้องการและอุปสรรคที่เผชิญอยู่ เราก็จะช่วยการวางระบบให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เมื่อเราช่วยจัดการระบบโลจิสติกส์ให้ประสบผลสำเร็จ ลูกค้าก็จะมีความสุขและมีเวลาไปมุ่งเน้นที่ธุรกิจหลักของตัวเองได้เต็มที่ หรือจะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เราก็พร้อมให้บริการ (Go global market) เมื่อลูกค้าประสบความสำเร็จ เราก็จะประสบความสำเร็จตามไปด้วย

“BJC Logistics นำเสนอการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ที่มีความแตกต่าง ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ เรายังเน้นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ และภาพลักษณ์องค์กรผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าจดจำและนึกถึง เรา ( BJC Logistics) เมื่อต้องการหาผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์”
BJC Logistics
1. สำนักงานใหญ่: เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เฮ้าส์ ชั้น 4 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
2. คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า สาขากิ่งแก้ว: เลขที่ 91 หมู่ที่ 15 ซ.กิ่งแก้ว 21 ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
3. คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า สาขากล้วยน้ำไท: เลขที่ 48 ซอยบาร์โบส 2 ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *