“ลาป่วยบ่อย ๆ” เสี่ยงตายก่อนเพื่อนร่วมงาน

“ลาป่วยบ่อย ๆ” เสี่ยงตายก่อนเพื่อนร่วมงาน
• คุณภาพชีวิต
คนที่ลาป่วยเกิน 7 วันมีแนวโน้มเสียชีวิตก่อนวัย

ผลศึกษาพบคนที่ลาป่วยเป็นประจำหรือลานานๆ ซึ่งบางครั้งจากโรคธรรมดาๆ อย่างไข้หวัด มีแนวโน้มเสียชีวิตก่อนเพื่อนร่วมงานที่ไปทำงานไม่ได้ขาด

นักวิจัยพบว่าคนที่ลาป่วยและต้องไปพบแพทย์มีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยเพิ่มขึ้น 66%และพนักงานที่ต้องลาป่วยเพราะมีปัญหาสุขภาพจิต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าที่จะเสียชีวิตเพราะมะเร็ง

สำหรับผู้ที่ลาป่วยเพราะโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง และอาการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีความเสี่ยงสูงกว่าเพื่อนร่วมงานสี่เท่าที่จะเสียชีวิตก่อนวัย ขณะที่ผู้ที่ลางานเข้ารับการผ่าตัด ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า ส่วนผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ ไม่มีความเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยแต่อย่างใด

งานวิจัยจากยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารบริติช เมดิคัล เจอร์นัล ศึกษาประวัติการเจ็บไข้ของข้าราชการพลเรือนอังกฤษ 6,478 คน ระหว่างปี 1985-1988 และติดตามผลผู้เสียชีวิตจนถึงปี 2004

ผลศึกษาพบว่า คนที่ลาป่วยเกิน 7 วันมีแนวโน้มเสียชีวิตก่อนวัย ขณะที่คนที่ลาป่วยนานๆ หนึ่งครั้งขึ้นไปในรอบสามปี มีแนวโน้มเสียชีวิตก่อนวัยเพิ่มขึ้น 66% ซึ่งกรณีนี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เมื่อเริ่มต้นการศึกษา

นอกจากนี้ แม้ผู้ที่ลาป่วยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดหรือลาเพราะอาการโรคหัวใจ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเสียชีวิตก่อนวัย แต่ผลการวิจัยยังพบว่าความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นแม้กับผู้ที่ลาป่วยด้วยอาการเล็กๆ น้อยๆ เช่น ไอ หวัด และไข้หวัดเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยไม่ได้ค้นหากลไกที่เป็นไปได้เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการเสียชีวิตก่อนวัยกับการลาป่วยนานๆ แต่อย่างใด

เจนนี่ เฮด ผู้นำการวิจัย แจกแจงว่าความเชื่อมโยงระหว่างอาการป่วยทางจิตใจและโรคมะเร็งอาจเกิดจากการที่ผู้ป่วยที่ซึมเศร้าไม่ยอมไปหาหมอตั้งแต่ต้น และว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถใช้ข้อมูลการลาป่วยเพื่อระบุว่าพนักงานคนใดมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคร้ายแรงแต่เนิ่นๆ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *