“ภาวะสมองเสื่อม” ตอน 1

“ภาวะสมองเสื่อม” ตอน 1
อาการที่น่าเป็นห่วงของผู้สูงอายุ

ภาวะสมองเสื่อมเริ่มที่จะเป็นปัญหาทางสาธารณสุขและทางเศรษฐกิจสังคมมากขึ้น มักพบในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยพบได้ประมาณ 4% ในกลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี และพบได้ถึง 20% ในกลุ่มอายุมากกว่า 85 ปี จะเห็นได้ว่ายิ่งอายุมากการเกิดภาวะสมองเสื่อมก็มากขึ้น ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้เอื้อให้อายุขัยของมนุษย์มีเวลาที่ยาวขึ้น โรคเรื้อรังต่างๆ สามารถรักษาและทำให้มีชีวิตยืนยาวได้มากขึ้น ในประเทศไทยถ้านับย้อนกลับไปเมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่าอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยนั้นประมาณ 45-50 ปี แต่ในปัจจุบันพบว่า อายุขัยเฉลี่ยของผู้ชายไทย ประมาณ 69 ปี และผู้หญิงประมาณ 71 ปี และนั่นเองทำให้พยากรณ์ได้ว่าในอนาคตอาจพบการเกิดภาวะสมองเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย

ภาวะสมองเสื่อมคืออะไร

ภาวะสมองเสื่อมคือ ภาวะที่สมรรถภาพในการทำงานของสมองลดลง เช่น ความสามารถในการจำลดลง การตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่แย่ลง ความชาญฉลาดไหวพริบที่ถดถอยไปจากเดิม อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างผิดปกติไม่สมเหตุผล การทำกิจวัตรประจำวันได้แย่ลง เป็นต้น โดยจะมีอาการที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงถดถอยเป็นเดือนๆ ถึงปี ซึ่งสาเหตุของการเกิดภาวะสมองเสื่อมนั้น มีได้หลายสาเหตุ

สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม

ในข้อมูลทางการแพทย์พบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม มีดังต่อไปนี้ 1.ความผิดปกติและเสื่อมสภาพของเซลล์สมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ 2.โรคสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง 3.ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดร่วมกับโรคทางสมองอื่นๆ เช่น โรคพาร์กินสันที่เป็นมาหลายปี โรคฮันติงตั้น เป็นต้น 4.ภาวะขาดสารอาหารบางอย่าง เช่น วิตามินบี 5.โรคติดเชื้อทางสมองบางชนิด เช่น โรคซิฟิลิสขึ้นสมอง วัณโรคขึ้นสมอง 6.ยา สุรา และสารพิษ เช่น การใช้ยานอนหลับเป็นระยะเวลานาน การติดสุราและยาเสพติด การได้รับสารพิษ เช่น ตะกั่ว คาร์บอนมอนอกไซด์ 7.โรคเนื้องอกหรือมะเร็งในสมอง 8.โรคเรื้อรังในระบบร่างกายอื่นๆ เช่น โรคไทรอยด์ต่ำ โรคไตวาย โรคตับวาย เป็นต้น 9.โรค นอร์มอล เพรสเชอร์ ไฮโดรเซฟาลัส (normal pressure hydrocephalus) เป็นโรคที่ขนาดของช่องน้ำในโพรงสมองใหญ่กว่าปกติแต่มีความดันในโพรงสมองปกติ ทำให้มีอาการ เดินลำบาก มีอาการสมองเสื่อม กลั้นปัสสาวะไม่ได้

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า ปัจจุบันสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด คือ โรคอัลไซเมอร์ อันดับรองลงมาคือ โรคสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง

ข้อมูลจาก น.พ.กฤติ รื่นอารมณ์ อายุรแพทย์ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 2
น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *