สุขภาพ : “ความดันสูง” ไม่ธรรมดา!! ตามมาอีกหลายโรค

สุขภาพ : “ความดันสูง” ไม่ธรรมดา!! ตามมาอีกหลายโรค

ภาวะที่ระดับความดันโลหิตสูงกว่าปกติ จะก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย ซึ่งนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งผิดปกติ ทำให้เกิดโรคหลายโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจโคโนนารี่ โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดโรคหัวใจวาย ไตวาย และเลือดออกในสมอง ดังนั้น จึงต้องให้การรักษาควบคุมความดันโลหิตให้ดี

สาเหตุ โรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่มีสาเหตุชัดเจน เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยร่วมกันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมบางอย่าง เช่น ความเครียดและการรับประทานอาหารที่มีเกลือเป็นส่วนผสมมากเกินไป โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนี้ พบได้ตั้งแต่วัยกลางคนเป็นต้นไป

การจัดระดับความรุนแรงของความดันโลหิตสูง

ปัจจุบันพบว่าระดับความดันโลหิตที่ถือว่าปกติ ก็ยังมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพาต ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตแพทย์จะรักษาความดันลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ 120/80 มม.ปรอท ให้มากขึ้นส่วนในปัจจุบันแพทย์จะพยายามลดความดันลงมาให้ต่ำกว่า 130/85 มม.ปรอท หรือถ้าเป็นผู้ป่วยสูงอายุ ควรให้ความดันต่ำกว่า 140/90 มม.ปรอท ก็เพียงพอการดูแลสุขภาพ

1. เลิกสูบบุหรี่

2. ควบคุมน้ำหนักตัวให้พอเหมาะไม่อ้วนเกินไป

3. ลดการดื่มสุรา ให้ดื่มไปบ้างในปริมาณพอสมควร

4. ลดการรับประทานอาหารเค็มจัด

5. เพิ่มการออกกำลังกาย

สำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ต้องระวังในการออกกำลังกายในระยะแรกๆ ขณะที่ความดันโลหิตยังไม่ลดลงมาเป็นปกติ เพราะอาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นจนเป็นอันตรายได้ จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่อันตราย แต่ถ้าหากสามารถควบคุมได้ในระดับที่พอดีจะทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่เป็นปกติ โรคนี้ไม่หายขาดแต่แพทย์อาจพิจารณาหยุดยาได้ในบางรายที่ตอบสนองต่อการรักษาดีมากๆ แต่ก็ต้องติดตามความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ และความร่วมมือของผู้ป่วยต่อแพทย์ ทั้งในด้านการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *