‘โปรตีน’ สารอาหารสำคัญของร่างกาย

‘โปรตีน’ สารอาหารสำคัญของร่างกาย
• อาหาร
ช่วยการเติบโต-ซ่อมแซม แถมให้พลังงาน

“โปรตีน” เป็นสารเชิงซ้อนที่จำเป็นสำหรับโครงสร้างและการทำหน้าที่ต่างๆ ของเซลล์สิ่งมีชีวิต กล้ามเนื้อ กระดูกอ่อน เอ็นยึด ผิวหนัง และผม ซึ่งล้วนมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น โปรตีนมีความสำคัญมากในส่วนที่เป็นโครงสร้างของร่างกาย บทบาทที่สำคัญของโปรตีนอาจกล่าวโดยสรุป ดังนี้

เพื่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ร่างกายต้องการโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีบาดแผล โปรตีนจะทำหน้าที่ช่วยสมานแผล เซลล์ต่างๆ ในร่างกายจะถูกใช้ไปอย่างต่อเนื่องและจำเป็นต้องมีการสร้างขึ้นมาทดแทนอย่างสมำเสมอและในกระบวนการที่กล่าวมานี้จำเป็นต้องใช้โปรตีน

ใช้ในปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ร่างกายใช้โปรตีนในปฏิกิริยาเคมีต่างๆ มากมาย ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการทำหน้าที่ตามปกติของร่างกาย โปรตีนดังกล่าวนี้ ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์เร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตซึ่งเอนไซม์ทุกตัวมีคุณสมบัติเป็นโปรตีน

เป็นแหล่งพลังงาน โปรตีนเป็นหนึ่งในสารอาหารสามชนิด (คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน) ที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย โปรตีนที่มากเกินพอส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นไขมันและสะสมไว้ในรูปของพลังงาน ในภาวะอดอาหารสำรองพลังงานที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตและไขมันจะถูกใช้ไปโปรตีนที่อยู่ในกล้าวเนื้อ จะแตกตัวและเปลี่ยนเป็นพลังงานมาใช้ทำหน้าที่ต้านโรค โปรตีนร่วมกับวิตามินและเกลือแร่ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย

ร่างกายต้องการโปรตีนที่มีคุณภาพดีเพื่อการทำหน้าที่ต่างๆ ในร่างกาย โปรตีนที่มีคุณภาพดี เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน เช่น โปรตีนที่ได้จากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ ส่วนโปรตีนที่คุณภาพไม่ดีจะเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จำเป็นไม่ครบ หรือมีครบแต่บางตัวน้อยเกินไป เช่น โปรตีนที่ได้จากพืช

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *