‘ลู่ทาง’ ทำธุรกิจใน ‘ลาว’

‘ลู่ทาง’ ทำธุรกิจใน ‘ลาว’
ด้านการเกษตรและอาชีพ – เดลินิวส์ — SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) คนไทย-นักธุรกิจไทยเราสามารถจะเข้าไปลงทุนทำอาชีพ-ทำธุรกิจได้ไม่ยากนัก เพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดติดไทย

แต่ประเด็นคือ…จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่-อย่างไร ??

ตรงนี้ยังเป็นปัญหา…และที่ผ่าน ๆ มาก็ยังทำกันได้น้อยราย…

อย่างไรก็ดี ล่าสุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หรือ จีเอสซี (Graduate School of Commerce : GSC) ได้เป็นสถาบันการศึกษาของไทยสถาบันแรกที่เข้าไปทำความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจร่วมกันระหว่างไทย และ สปป.ลาว

โดยชูวิชาการ “เอ็มบีเอ (MBA)” เป็นกลไกสำคัญ

นี่ต้องถือเป็นข่าวใหม่ที่น่าสนใจ…สำหรับภาคธุรกิจไทย

“ใน สปป.ลาว ยังมีธุรกิจอีกหลายด้านที่ต้องการความร่วมมือด้านการลงทุนจากไทย อาทิ กสิกรรม และอุตสาหกรรมการแปรรูป, การขนส่ง, การท่องเที่ยว และการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น” …เป็นการเปิดเผยของ รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้หารือร่วมกับทาง สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว ในเรื่องการเป็นตัวกลางส่งเสริมภาคธุรกิจของไทยและของ สปป.ลาว เพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

ทางหน่วยงานของ สปป.ลาว ได้ตอบรับที่จะสนับสนุนด้าน วิชาการ กฎหมาย งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน สปป.ลาว ซึ่งนอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและทางการเมืองแล้ว ปัจจัยทางด้าน สังคมและวัฒนธรรม ก็ถือว่าสำคัญมากในการที่ภาคธุรกิจไทยจะไปลงทุนใน สปป.ลาว ได้อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรค

จุดนี้คนที่จะไปทำอาชีพ-ทำธุรกิจในลาว…อย่ามองข้าม

ทั้งนี้ ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก และการแข่งขันที่สูงมากขึ้นในปัจจุบัน ความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยมีสถาบันการศึกษาช่วยเป็นตัวกลางในการประสาน นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็น ซึ่งการดำเนินการของทางมหาวิทยาลัยบูรพา ก็เป็นข่าวคราวที่น่าสนใจ

ในเบื้องต้นนั้น จะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจลาว-ไทย ระหว่างสมาคมนักธุรกิจหนุ่มของ สปป.ลาว ซึ่งมีสมาชิก 200 กว่าบริษัท กับศิษย์เก่าบริหารธุรกิจและนิสิตปัจจุบันระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกของวิทยา ลัยพาณิชย ศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 8,000 คน แล้วจากนั้นก็จะขยายผลในวงกว้างต่อไปด้วย

“นี่เป็นการดำเนินการเพื่อจะส่งเสริมภาคธุรกิจของไทย ในการร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในลาว ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืน ทั้งต่อเศรษฐกิจของไทยและลาว อย่างแท้จริง”…รศ.ดร.สุดากล่าว

และหากใครสนใจโครงการนี้ ก็ลองสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทร. 0-3839-2018-20.

——————————————————————————–
เดลินิวส์ออนไลน์ – SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่
วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2552

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *