‘บอแรกซ์’ อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

‘บอแรกซ์’ อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
• อาหาร
เตือน! เลือกซื้อสินค้าสังเกตฉลากข้างภาชนะ

ลูกชิ้นหมูเด้งดึ๋ง ไส้กรอกเนื้อนุ่มทับทิมกรอบกรุบ ล้วนเป็นอาหารที่เราเคยรับประทานทานกันมาแล้ว แต่อาหารรสเลิศเหล่านั้นผู้บริโภคทราบหรือไม่ว่า แฝงไว้ด้วยพิษร้ายที่อาจทำอันตรายท่านถึงชีวิต เพราะอาหารเหล่านั้นมักถูกผสมด้วย บอแรกซ์

“บอแรกซ์” เป็นสารอนินทรีย์สังเคราะห์ มีชื่อทางเคมีว่า โซเดียมเตตราบอเรต (Sodium tetraborate) โซเดียมบอเรต (Sodium borate) มีลักษณะเป็นผลึกรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ ซึ่งขาวขุ่นคล้ายผงซักฟอก หรืออาจเรียกชื่อว่า ผงกรอบน้ำประสานทองและเม่งแซ หรือ เพ่งแซ

เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร เพราะเป็นสารเคมีที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว ใช้เป็นส่วนประกอบของยาฆ่าแมลง ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ในการเชื่อมทองใช้ชุบและเคลือบโลหะ และใช้ในการผลิตถ่ายไฟฉาย เป็นต้น

อันตรายของบอแรกซ์ จะมีผลต่อเซลล์ของร่างกายได้รับและการสะสมในร่างกาย หากได้รับปริมาณไม่มาก แต่ได้รับบ่อยครั้งเป็นเวลานานจะเกิดอาการเรื้อรัง เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ผิวหนังแห้งอักเสบ หนังตาบวม เยื่อตาอักเสบ ตับและไตอักเสบ ระบบสืบพันธุ์เสื่อมสมรรถภาพ เป็นต้น

ถ้าได้รับบอแรกซ์ในปริมาณสูง จะเกิดอาการเป็นพิษเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้อาเจียน ปวดศรีษะอุจจาระร่วง เป็นต้น บางครั้งรุนแรงถึงเสียชีวิตได้

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยภัยจากบอกแรกซ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จึงได้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้บอแรกซ์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยกำหนดให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ ไว้ในฉากที่ภาชนะบรรจุสินค้าในหน้าเดียวกัน

1. “บอแรกซ์”

2. คำเตือน : “อันตราย อาจทำให้ไตวาย ห้ามใช้ในอาหาร”

นอกจากการระบุไว้ข้างต้น ผู้ประกอบการที่ผลิตหรือจำหน่ายจะต้องแสดงฉลากสินค้าให้ครบถ้วนตามกฎหมายอีกด้วย ได้แก่ ชื่อ – ที่อยู่ของสถานประกอบการ ขนาดปริมาณบรรจุวันเดือนปีที่บรรจุและราคา

หากไม่จัดทำให้ถูกต้องผู้ผลิตมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้จำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

“รอบคอบ…ไม่ถูกหลอก”

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *