‘ธุรกิจคุกกี้’ กับเรื่องที่ต้องรู้ !!

‘ธุรกิจคุกกี้’ กับเรื่องที่ต้องรู้ !!
ด้านการเกษตรและอาชีพ – เดลินิวส์ — SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่
ในการทำธุรกิจ ต่อให้สินค้าหรือบริการดีเลิศแค่ไหน แต่ถ้าภายในโรงงานหรือสถานที่ผลิตสินค้าไม่เป็นระเบียบ ดูสกปรกรกรุงรัง หรือขาดสุขอนามัยที่ดี ก็อาจมีผลเสียต่อธุรกิจ เช่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิต รวมทั้งสินค้าที่ผลิตก็อาจไม่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งกับ “ธุรกิจคุกกี้” ก็เช่นกัน

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการบริหารจัดการธุรกิจคุกกี้ให้ประสบความสำเร็จนั้น ข้อมูลจากหนังสือคู่มืออาชีพ “คุกกี้ ทำง่าย ๆ ขายแล้วรวย” ของ สำนักพิมพ์พีเพิลมีเดีย ชี้ว่า จริง ๆ ก็เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัว แต่หลายคนอาจมองข้ามไป จนทำให้การดำเนินธุรกิจเกิดการสะดุดติดขัด ซึ่งจะให้ดีนั้น ก็มีข้อพิจารณาดังนี้…

การจัดการขั้นตอนการผลิต ในกรณีที่ต้องทำคุกกี้หลายชนิด แต่มีอุปกรณ์ชุดเดียว และต้องทำขนมให้เสร็จตามคำสั่งของลูกค้า ก็ต้องมีการเตรียมโปรแกรมการผลิตเอาไว้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และไม่เกิดการทำงานที่สับสนและซ้ำซ้อน ต้องเริ่มอะไรก่อน-อะไรหลัง ควรจะสับหลีกกันให้ได้จังหวะเวลาที่ดี

คุณลักษณะการผลิต ผู้ผลิตต้องเรียนรู้เรื่องสุขลักษณะ ในการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพ โดยต้องคำนึงถึงเรื่องความสะอาดเป็นสำคัญ

เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต ควรสะอาดเรียบร้อย ซึ่งก่อนใช้และหลังจากใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้ง ควรมีการชำระล้างให้สะอาดทันที

ห้องเก็บรักษาวัตถุดิบในการผลิต ควรมีการจัดแยกเป็นสัดส่วน เพราะการเก็บวัตถุดิบบางอย่างไว้รวมกับวัตถุดิบอื่น ๆ อาจมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีกลิ่นแตกต่างไป

นอกจากนี้ ก็ยังมีเรื่องของการระบายของเสีย เช่น น้ำล้าง และอื่น ๆ ควรกำจัดออกไปให้สะอาด และสถานที่ผลิตควรมีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถป้องกันแมลง หนู มด ที่อาจเข้าไปปะปนกับวัตถุดิบ พื้นโต๊ะที่ประกอบกิจการก็ควรเช็ดถูให้สะอาดทุกครั้งหลังจากทำเสร็จเรียบ ร้อย รวมถึงพื้น ผนังของห้องที่ผลิตขนม ก็ควรจะทำให้สะอาดอยู่เสมอเช่นกัน

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผู้ประกอบการควรเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ เพื่อที่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจะปราศจากเชื้อโรค และทำให้ได้ขนมที่มีคุณภาพดี เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค

สำหรับเรื่องการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์นี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ การผลิตคุกกี้ออกจำหน่าย คุกกี้จะดูน่ารับประทานและน่าซื้อ หีบห่อก็มีส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจ ถ้าผู้ผลิตพิถีพิถันในเรื่องหีบห่อและมีการออกแบบให้เหมาะสม สะดวกต่อการจัดเก็บ ก็จะมีส่วนช่วยได้อย่างมาก

การเลือกวัสดุที่ใช้ในงานบรรจุหีบห่อ สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ 1.ราคาไม่สูงเกินไป 2.มีความมัน และพิมพ์ได้ 3.โค้งและพับได้ 4.เก็บความสดและความนุ่มกรอบ ป้องกันการสูญเสียความชื้น ป้องกันการซึมได้

และนอกจากที่ว่ามาแล้ว กับหลักในการลดต้นทุนการผลิตคุกกี้ ก็สำคัญมาก ๆ เช่นกัน ซึ่งในทางการค้านั้นผู้ประกอบการคนใดสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากที่สุด ก็เท่ากับว่าได้เปรียบคู่แข่งขัน หรือสามารถทำกำไรได้มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งหลักปฏิบัติหลัก ๆ ก็จะมีดังนี้คือ…

1.ชั่ง-ตวงส่วนผสมให้ถูกต้องตามสูตร 2.ควบคุมประสิทธิภาพการทำงาน 3.วางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 4.ลดปริมาณของเสีย มีตำหนิ หรือคืน 5.รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและห้องปฏิบัติการ

ทั้งหมดนี้ก็คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย แต่ที่สำคัญ คือหลักที่จำเป็นในการบริหารจัดการ “ธุรกิจคุกกี้” ซึ่งผู้ที่สนใจธุรกิจนี้ควรศึกษาให้ถ่องแท้ และปฏิบัติให้ได้ เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ.

——————————————————————————–
เดลินิวส์ออนไลน์ – SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่
วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2552

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *