ไม่ล้ม ไม่ลุก


ไม่ล้ม ไม่ลุก

โดย ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร [31-1-2002]

ผมชอบที่คุณแจ็คเขียนหนังสืออย่างมาก เพราะนอกจากจะใช้เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบแล้วยังได้เรียนแนวทางการต่อสู้จนชนะ และเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ รุ่นเก่า รุ่นกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงความคิด

มีอีกหลายองค์กรที่คิดว่าและถ้าไม่ต้องการลุกก็คือไม่ล้มจะต้องทำอย่างไรบ้าง ผมก็เกิดไอเดียจากหนังสือที่ได้ร่ำเรียนมาจากหลายสำนัก ที่สำคัญคือ ต่างชาติใช้มาตรฐานการจัดการองค์กรที่มีอนาคตได้อย่างไร จากหนังสือที่อ้างอิงได้พบว่าการวัดความสามารถขององค์กรนั้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ทางความคิดและเป้าหมายของบริษัทนั้น ต้องมีการวัดผลอยู่ด้วยนับ 10 ประการ
1. Strategic Direction มีจุดมุ่งหมายทางกลยุทธ์
2. Cash Flow สภาพการเงินที่มั่นคง
3. Market Growth ความเติบโตของตลาด
4. Gross Margins กำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
5. Quality / experience of Management Team คุณภาพและประสบการณ์ของผู้บริหาร
6. Market Size ขนาดของตลาดที่ทำธุรกิจอยู่
7. Competitive Landscape การแข่งขันแนวกว้าง
8. Earning ผลประกอบการ
9. Speed to the Market ความรวดเร็วในการเข้าสู่ตลาด
10. Market Share สัดส่วนของตลาด
จากความสำคัญใน 10 ประการข้างต้นเป็นการจัดอันดับของความน่าเชื่อถือของบริษัทที่คนที่จะเป็นผู้ลงทุน หรือ Venture Cap บอกถึงความมีกึ๋นขององค์กรเหล่านี้
ที่น่ายกเป็นตัวอย่างและมาวิเคราะห์ก็คือ ข้อที่ 1, มีจุดหมายทางกลยุทธ์ = ในข้อนี้องค์กรต่างชาติจะมองไกล เจาะลึกไปในอนาคตพร้อมกับคำถามที่ว่าเป็นธุรกิจในโลกใหม่หรือธุรกิจในโลกเก่า ที่มีกำไรลดเพราะตลาดอิ่มตัวและคู่แข่งน่ากลัวหรือเป็นธุรกิจใหม่ที่แม้ว่าอาจจะกำไรไม่ดีในวันนี้แต่ก็จะเติบโตได้ดีในอนาคต
ยกตัวอย่างง่าย ๆ Amazon.com บริษัท ฯ ที่ขาดทุนต่อเนื่องมากว่า 5 ปี ก็ประกาศผลกำไรในไตรมาสสุดท้ายของปี 2001 แล้ว Jeff Bezos กล่าวว่าเขามั่นใจว่าการกำหนด Direction ขององค์กรนั้นถูกต้อง และต้องนำมาซึ่งผลกำไรต่อไปอย่างแน่นอน ซึ่งในการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกา คนเล่นหุ้นเขาฉลาด เขามองการณ์ไกลและมองธุรกิจในระยะยาว
อีกนัยหนึ่งก็คือนักบริหารยุคใหม่จำเป็นต้องคิดเป็นและมองเป็น เพราะการคาดการณ์ถูกในโลก e-Business จะนำมาซึ่งความร่ำรวยและรุ่งเรือง โดยเฉพาะในกลุ่มของคน ที่ต้องการซื้ออนาคตหรือเรียกอีกประการหนึ่งว่า “Investment For The Future” นั้นเอง
อีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ ข้อที่ 5, คุณภาพและประสบการณ์ของผู้บริหารต้องขอบอกว่าคุณภาพของผู้บริหารในแนวทางธุรกิจใหม่จำเป็นต้องมีความรู้ในแนวกว้างมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความเคยชินกับงานที่ชำนาญในแนวตั้ง, ต้องขยายแนวนอนคือ ความรู้ในการจัดการสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องการตลาดใหม่ e – business, internet, CRM ( Customer Relationship Management ) หรือการจัดการแบบใหม่ที่มีแนวทางที่น่าสนใจ
การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดนิ่ง Skills Inventory ที่เคยมี องค์กรแบบใหม่สู่อนาคตย่อมมีการปรับเร็วเปลี่ยนเร็ว การปรับ Skill Set ก่อนเวลา ซึ่งการทำก่อนเวลาย่อมทันเวลาแน่นอน CEO ขององค์กรต้องเป็นผู้นำในการพัฒนา Skill ใหม่ ๆ ที่ว่านี้เพื่อองค์กรได้ปรับตัวเข้าสู่โลกใหม่ คิดใหม่
คราวหน้า คงต้องเล่าให้ฟังต่อเรื่องการขยายตลาด วิธีไม่ต้องล้มเพราะเจ็บและก็ไม่แน่ใจว่า จะลุกได้เก่งเหมือนคุณแจ๊คหรือไม่


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *