ไปรอด ไปโลด : รู้เรา ด้วยแผนธุรกิจ

ไปรอด ไปโลด : รู้เรา ด้วยแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ เปรียบเสมือน เข็มทิศในการเดินทาง

ผู้เดินทางมีป้ายบอกทาง ถ้าท่านเดินทาง กรุงเทพ-เชียงใหม่ แผนที่จะบอกเส้นทางผ่านจังหวัดต่างๆที่จะไปถึงจุดหมาย ขอให้ท่านเริ่มต้นขับรถให้ถูกถนน คือ ถนนพหลโยธิน ป้ายบอกทางจะนำทางท่านโดยไม่หลงทาง

สำหรับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ ไม่มีป้ายบอกทางเหมือนการเดินทาง ถ้าผู้ประกอบการไม่คิดวางแผน การดำเนินธุรกิจปล่อยให้เป็นไปตามยถา ก็ยากที่จะบอกได้ว่าจะถึงจุดหมายได้อย่างไร ถ้าเปรียบกับการเดินทางก็อาจจะหลงทางสะเปะสะปะ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องมีแผนธุรกิจที่เปรียบเหมือนเข็มทิศในการเดินทาง ให้รู้ว่าเป้าหมายอยู่ไหน จะต้องทำอย่างไรจึงจะไปสู่จุดหมายได้

แผนธุรกิจนั้น สำคัญไฉน

ผู้ประกอบการพึงรู้สถานการณ์ของตนในอดีต ทราบปัจจุบัน และทำนายอนาคต พร้อมเปรียบเทียบคู่แข่งและอุตสาหกรรมในการจัดทำแผนธุรกิจ

เปรียบเทียบกับเจ้าของค่ายมวยต้องวางแผนธุรกิจที่จะผลักดันนักมวยในค่ายที่มีแววพิชิตแชมป์โลก จะต้องทราบประวัตินักมวยที่ผ่านมา รู้ฝีมือปัจจุบัน และกำหนดแผนอนาคตว่าต้องใช้เวลาและประสบการณ์ในการหาคู่ชกเพิ่มความแข็งแกร่งและเจนเวทีเมื่อไรเหมาะสมพอที่จะก้าวขึ้นชิงแชมป์ได้ เจ้าของค่ายมวยที่ไม่รู้จักวางแผนธุรกิจที่ดี ส่งนักมวยของตนที่ยังกระดูกอ่อนขึ้นชิงแชมป์เร็วเกินควรก็มักผิดหวัง และอาจทำให้นักมวยถูกน๊อค หรือถูกคู่ต่อสู้ต้อนชกจนเสียมวยไปก็เป็นได้

เฉกเช่นเดียวกัน การประกอบธุรกิจที่จำเป็นต้องวางแผนธุรกิจให้ดี เพื่อให้ทราบทรัพยากรที่จำเป็นต้องมีต้องใช้ แหล่งเงินทุนที่จะได้มา การสนับสนุนที่จะผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ การกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อเตรียมรับมือปัญหาที่จะมี เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า และเพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย

ประโยชน์ของแผนธุรกิจ

สำหรับเจ้าของ ( เพื่อกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และอนาคตของกิจการ

สำหรับสถาบันการเงิน ( เพื่อพิจารณาสินเชื่อ และ ประเมินผลกิจการ

สำหรับนักลงทุน ( เพื่อดูผลตอบแทนหากเข้าร่วมลงทุน

สำหรับผู้บริหารงาน ( เพื่อประสานงาน สร้างทีมงาน และกำหนดวิธีแก้ปัญหา

แผนธุรกิจในภาพรวม

การวางแผนเป็นจุดรวมของการบริหาร และเป็นการนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1.วางแผน
2.ปฏิบัติ
3.ประเมินและติดตาม
4.ผลลัพธ์

แผนธุรกิจเป็นผลของกระบวนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

ขั้นตอนการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ธุรกิจ
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
การแบ่งส่วนการตลาด
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
การวิเคราะห์ภาวะทางการเงิน
การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์

การเลือกตลาดเป้าหมาย
การวางตำแหน่งทางการตลาด
การบริหาร
แหล่งใช้ไปของเงินทุน
แหล่งได้มาของเงินทุน

ขั้นตอนการวางแผน

แผนการตลาด
แผนการผลิต
แผนบริหารและบุคลากร
รายได้และค่าใช้จ่าย
เงินสด

แผนธุรกิจ

แผนการเงิน
แผนการบริหาร
แผนการผลิต
แผนการตลาด

ที่มา :www.smesmart.is.in.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *