'ไบโอริธึม' ทฤษฎีค้นหาคนคุณภาพ

‘ไบโอริธึม’ ทฤษฎีค้นหาคนคุณภาพ
เอ่ยถึง “ไบโอริธึม” ในบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยเคยได้ยินกันเท่าไหร่นัก แต่หากจะอธิบายตามความหมายตรงๆก็คือ ทฤษฎีวัฏจักรทางชีววิทยา ที่มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจที่มีขึ้น มีลง เป็นศาสตร์แห่งการค้นหา และปฏิรูปตนเองจากการบำบัดจิต ที่สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง รวมถึงความสามารถที่ซ่อนเร้นของแต่ละคนได้ ที่สำคัญเมื่อรู้แล้วสามารถดึงออกมาใช้และ นำมาใช้วางแผนชีวิตและการทำงานได้
ปัจจุบันทฤษฎีนี้ได้นำมาใช้กันในวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น โดยนักบำบัดจิต(Mental Therapist) จะนำเอา วัน เดือน ปีเกิด ของบุคคล ไปถอดรหัส แสดงผลออกมาในรูปของ กราฟชีวิต คล้ายๆกับพวกที่ดู “โหงวเฮ้ง” แต่สามารถนำมาใช้แบ่งช่วงจังหวะออกเป็น 12 ช่วงเวลา หรือ 12 วัน 12 เดือน และ 12 ปี ซึ่งแต่ละรอบนั้นจะต้องมี “การเติมพลัง” เพื่อสะสมเป็น “เมล็ดพันธุ์” ที่สมบูรณ์เพื่อรอ “การเติบโต” ก่อนจะนำไปสู่จุดสูงสุด ซึ่งกราฟชีวิตจะหมุนเวียนไปตามรอบระยะเวลา ทำให้ทราบถึงจังหวะชีวิตว่า เมื่อไรควรจะ “รุก” และเมื่อไรควรจะ “ถอย” และอาศัยช่วงขาลง หยุดพักเติมพลัง สะสมกำลังรอจังหวะขาขึ้นของชีวิตในช่วงต่อไป
“การบ่งชี้ความสามารถเฉพาะตัวนั้น ผู้ให้คำปรึกษาจะใช้วิชาจิตวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลสถิติที่มีอยู่ในมือทั้งสิ้น 1.0003 ล้านล้านรูปแบบมาใช้ ทำให้ทราบถึงความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพและนิสัยใจคอ ที่จะบ่งชี้ลักษณะที่มีอยู่เฉพาะตัวของแต่ละคนซึ่งจะแตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์ยังครอบคลุมถึงสภาพครอบครัว สิ่งแวดล้อม และการศึกษาของบุคคลคนนั้นด้วย” นางสาวชิฟูมิ ความซากิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนายุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล(ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่นำทฤษฎีนี้เข้ามาเผยแพร่ในไทยกล่าว
พร้อมกับอธิบายว่า จากจุดเด่นของทฤษฎีไบโอริธึม ทำให้มีการนำมาให้บริการในขอบข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น โดยนอกเหนือจากบริการรายบุคคลแล้ว นักบำบัดจิตยังนำมาใช้ให้คำปรึกษาทางด้านยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับองค์กรต่างๆด้วย
คาวาซากิ เล่าว่า เนื่องจากทฤษฎีนี้สามารถแบ่งคนตามความถนัดที่ซ่อนอยู่ ทำให้สามารถนำมาใช้วางตำแหน่งคนให้เหมาะกับงานตามความสามารถ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม แยกเป็นกลุ่มA มีลักษณะเป็นผู้จัดการทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจส่วนตัว ผู้แทนดำเนินการ และหัวหน้าโครงการได้ กลุ่ม B มีบุคลิกที่เหมาะกับงานวางแผน ผู้ประสานงานโครงการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ทำงานด้านการศึกษา กลุ่ม C เป็นผู้ที่เหมาะกับการค้าขาย งานบริการ การประชาสัมพันธ์ และงานการตลาด กลุ่ม D คือ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ ความรู้เฉพาะด้าน และเทคโนโลยี หรือผู้ที่คลั่งไคล้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
“ผู้ที่มีความสมดุลใน 4 กลุ่มสามารถเลือกอาชีพได้หลากหลาย แต่คนที่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากเป็นพิเศษควรจะทำงานในด้านเฉพาะนั้นๆ”
นอกจากนี้ การจำแนกกลุ่มยังทำให้สามารถวิเคราะห์ หาแนวทางที่ดีในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในองค์กรธุรกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งต้องการรับพนักงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต แต่เนื่องจากประธานบริษัทและผู้จัดการฝ่ายผลิตซึ่งเป็นผู้สัมภาษณ์ สนใจผู้สมัคร 2 คน ที่มีความสามารถ ประสบการณ์ อายุ และฐานเงินเดือนที่ใกล้เคียงกันมาก ทำให้ตัดสินใจได้ยากว่าจะเลือกใคร
โดยนักบำบัดจิต จะทำหน้าที่เข้าไปวิเคราะห์คนทั้งสองว่า มีความสามารถและศักยภาพในตำแหน่งที่บริษัทต้องการหรือไม่ ซึ่งคนหนึ่งอาจจะมีขีดความสามารถด้านการขาย ขณะที่อีกคนอาจมีความถนัดในการประสานงาน และมีความสามารถด้านการเป็นผู้นำ เป็นต้น
คาวาซากิ เผยว่า ตนได้นำทฤษฎีไบโอริธึมเข้ามาปรับให้บริการในตลาดไทย โดยดำเนินการร่วมกับ บริษัท ไทยแพลเน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในเครือสถาบันมิโซกูจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เป้าหมายให้บริการตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่ตรงกับความต้องการขององค์กรนั้นๆ และมองเห็นว่าองค์กรในไทยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากรกันมากขึ้น โดยเฉพาะการค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพ
โดยรูปแบบการให้บริการคิดค่าบริการเป็นรายบุคคล เฉลี่ยต่อครั้งต่อชั่วโมง ที่ประมาณ 7,000 บาทสำหรับองค์กรทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 135,000 บาท ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว คาวาซากิเชื่อว่า อนาคตศาสตร์นี้จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเหมือนกับในหลายๆ ประเทศ ที่เริ่มให้นักบำบัดจิต เข้าไปมีบทบาทในการวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถของคนในองค์กรมากขึ้นแล้ว เช่น ในเวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย
ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าหลักในไทย จะเป็นกลุ่มลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นที่มีอยู่กว่า 6,000 ราย ที่เข้ามาตั้งสำนักงานในไทย นอกจากนี้ยังมีแผนขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มคนไทยและองค์กรใหญ่ๆ ผ่านการบอก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *