ไทยรัฐ ตอน 1

ไทยรัฐ ตอน 1 วัยเด็ก
นายกำพล วัชรพล กับภรรยา คือ คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล (ทุมมานนท์) ซึ่งสมรสกันเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2493 มีบุตรธิดา 3 คน คือ นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล, นายสราวุธ วัชรพล และ นางอินทิรา วัชรพล นอกจากนี้นายกำพล วัชรพล ยังมีบุตรกับภรรยาอื่นอีก ได้แก่ นายฟูศักดิ์ วัชรพล, นางนำพร วัชรพล, นายเกรียงศักดิ์ วัชรพล, นายพีระพงษ์ วัชรพล และนางเพ็ชรากรณ์ วัชรพล
นายกำพล ได้รับการศึกษาจนจบภาคบังคับอันเป็นชั้นสูงสุด คือชั้นประถมปีที่ 4 ที่วัดดอนไก่ดี ใกล้บ้าน อำเภอกระทุ่มแบน ประกอบกับมารดาซึ่งมีอาชีพค้าข้าวเรือเร่ จำเป็นต้องหอบเอาลูกขึ้นล่องไปตามแม่น้ำลำคลองทั้งแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีนและแม่กลอง ค่ำไหนนอนนั่น ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ ระหว่างที่ต้องระเหเร่ร่อนนั้นหวิดจะเอาชีวิตทิ้งไว้ในน้ำ เพราะครั้งหนึ่งเกิดพลัดตกลงไป แต่เพราะเป็นเด็กที่ร่างกายสมบูรณ์ ตัวจึงลอยขึ้นมาให้มารดากระโจนลงไปช่วยชีวิตไว้ได้ทัน
เมื่ออายุประมาณ 15 ปี ได้ทำงานเป็นคนเก็บค่าโดยสารเรือเมล์ปล่องเขียว วิ่งรับส่งผู้โดยสารจากประตูน้ำอ่างทอง ถึงประตูน้ำภาษีเจริญ ได้พบกันเพื่อนชื่อวสันต์ ชูสกุล ซึ่งต่อมาได้ร่วมงานทำหนังสือพิมพ์ด้วยกัน
พ.ศ. 2483 นายกำพล ได้เข้ารับราชการทหารเรือเพื่อรับใช้ชาติ เริ่มแรกถูกส่งไปเข้าศึกษาอบรมที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาได้บรรจุให้ประจำเรือรบหลวงสีชัง ซึ่งเป็นเรือธง มีโอกาสเข้าร่วมรบในราชการสงครามใหญ่ถึง 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในสงครามอินโดจีน เมื่อเกิดกรณีพิพาทเขตแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส
ครั้งที่ 2 คือมหาสงครามเอเซียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามครั้งหลังนี้ พลทหารเรือจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองผู้นี้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ และเมื่อมหาสงครามเอเซียบูรพาสิ้นสุดลง ได้เลื่อนยศเป็นจ่าโท พร้อมกับได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญเป็นรางวัลตอบแทนความกล้าหาญและความเสียสละเพื่อประเทศชาติ ชีวิตลูกนาวีของเขาสิ้นสุดลง เมื่อตัดสินใจลาออกจากทางราชการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เมื่อมีอายุ 28 ปี

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *