ใส่หมวกปีกกว้าง-แว่นสีเข้ม ลดแสงยูวี 50%

ใส่หมวกปีกกว้าง-แว่นสีเข้ม ลดแสงยูวี 50%
• คุณภาพชีวิต
ระบุ!! เลี่ยงแดด 10.00-16.00น. ช่วยถนอมตาได้

นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ “มอบสายตาเป็นของขวัญ จังหวัดพะเยา” ว่า ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย หากสายตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัดก็จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิต

ปัจจุบันพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่เร่งให้สายตาเสื่อมเร็วขึ้น ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ถูกวิธี การสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานานๆ โดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน เนื่องจากได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสียูวีมากเกินไป ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงโรคต้อกระจก ต้อเนื้อ และม่านตาถูกทำลายมากขึ้น

การถนอมดวงตาที่ดีที่สุด ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วงเวลา 10.00 – 16.00 น. ขณะที่อยู่กลางแดดควรใส่หมวกที่มีปีกกว้างอย่างน้อย 3 – 5 นิ้ว จะลดปริมาณแสงยูวีได้ถึงร้อยละ 50

นอกจากนี้ ควรสวมแว่นกันแดดสีเข้มและเป็นชนิดที่ป้องกันแสงยูวีได้ การใส่แว่นกันแดดที่มีเฉพาะสีเข้มอย่างเดียวที่ไม่มีระบบป้องกันแสงยูวี จะยิ่งทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตา เนื่องจากการใส่แว่นดำ แว่นสีเข้ม จะทำให้ม่านตาขยายออก ปริมาณแสงยูวีเข้าตามากขึ้น

พญ.อารีย์ ตันบรรจง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากการสำรวจสุขภาพประชาชนจังหวัดพะเยาในปี 2552 จำนวน 486,579 คน พบมีปัญหาทางสายตา โดยมีสายตาสั้น สายตายาวและตาเข จำนวน 15,278 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตาพร่ามัว 20,311 คนคิดเป็นร้อยละ 4 และตาบอด 650 คนคิดเป็นร้อยละ 0.13

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *