ใช้ XP เสี่ยงเป็น 2 เท่าของ Win7+Vista

ใช้ XP เสี่ยงเป็น 2 เท่าของ Win7+Vista

ผู้ไม่หวังดีตั้งเป้าโจมตีช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการของไมโครซอฟท์ (Microsoft) โดยเฉพาะโอเอสที่มีอายุร่วมสิบปีแล้วอย่าง Windows XP อีกทั้งยังมีส่วนแบ่งตลาดผู้ใช้ค่อนข้างมาก ผลทำให้ตกเป็นเป้าเสี่ยงต่อการโจมตีช่องโหว่มากกว่าสองเท่าของโอเอสรุ่นใหม่ 2 ตัวรวมกันอย่าง Windows 7 และ Windows Vista

Net Application เปิดเผยว่า ส่วนแบ่งตลาด ณ.สิ้นเดือนมีนาคม 2010 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP อยู่ประมาณ 64.46% ในขณะที่ Windows Vista 16.01% และ Windows 7 10.23% (ประมาณร้อยล้านเครือ่ง) สำหรับรายงานข้อมูลการถูกโจมตีที่เปิดเผยโดยไมโครซอฟท์ระบุ ว่า ทางบริษัทวิเคราะห์จากความพยายามโจมตีช่องโหว่ในโอเอสผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ตลอดครึ่งหลังของปี 2009 ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ผู้ใช้ที่ใช้ Windows 7 และ Vista จะปลอดภัยกว่า Windows XP

นอกจากเรื่องของส่วนแบ่งตลาดที่ทำให้ XP ตกเป็นเป้าโจมตีมากกว่าโอเอสตัวอื่นแล้ว ความพยายามในการเจาะช่องโหว่ของ Windows 7 และ Vista ยังแตกต่างและยากกว่า XP ค่อนข้างมากอีกด้วย อีกทั้งตัว XP เองก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับโอ เอสรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องนี้แล้ว “สำหรับ Windows XP พบว่ามีการถูกโจมตีผ่านทางช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการคิดเป็น 59.2% ในขณะที่ Windows Vista รวมกับ WIndows 7 สัดส่วนของการถูกโจมตีแค่ 24.6%” ไมโครซอฟท์แนะผู้ใช้ Windows XP ให้อัพเกรดโอเอส เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

ที่มา : http://www.arip.co.th/news.php?id=411207

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *