ใช้สารเรืองแสงช่วยผ่าตัด มะเร็งสมอง

ใช้สารเรืองแสงช่วยผ่าตัด มะเร็งสมอง
อีกโรคร้ายที่มีความน่ากลัว “มะเร็ง” นอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยแล้ว ในอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวนี้แต่ ละปียังพบว่ามีจำนวนไม่น้อย!!

นอกเหนือจาก มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งกระดูก ฯลฯ ที่มีความเคลื่อนไหวให้ติดตามในส่วนของ มะเร็งสมอง ก็เป็นอีกหนึ่งความเจ็บป่วยที่สร้างความทุกข์ทรมานความสูญเสีย และแม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อย แต่หากเริ่มเผชิญกับสัญญาณอันตราย มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตาพร่ามัว แขนขาอ่อนแรง อีกทั้งบางรายอาจมีอาการชัก ความรู้สึกตัวลดลง อย่านิ่งนอนใจควรรีบไปพบแพทย์เพราะหากได้รับการรักษาล่าช้าในสัญญาณอันตรายนี้อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
จากความก้าวหน้าทางการแพทย์ของคณะแพทย์ไทย ล่าสุดโรงพยาบาลตำรวจได้พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการรักษาตลอดจนเทคนิควิธีการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ป่วยมะเร็งสมอง นั่นคือความสำเร็จในการผ่าตัดผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวโดยใช้สารเรืองแสง
มะเร็งสมองเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย พ.ต.อ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นพ. (สบ4) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ ให้ความรู้พร้อมบอกเล่าการผ่าตัดมะเร็งสมองโดยใช้สารเรืองแสงซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกว่า เทคโนโลยีดังกล่าวที่นำมาใช้ในการผ่าตัดรักษามะเร็งสมองและเส้นเลือดโป่งพองในสมอง โดยใช้สารเรืองแสงนำทาง ที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งมีผู้เข้ารับการผ่าตัดรักษาหลายรายได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
“โรคมะเร็งสมองเป็นโรคที่มีความทุกข์ทรมาน มีอัตราการเสียชีวิตสูง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งโดยปกติพบในวัยกลางคนขึ้นไป ในผู้ป่วยที่มารับการรักษาจะมีอาการปวดศีรษะปวดมากขึ้นเรื่อยๆ หลายรายมีภาวะปวดศีรษะมากจนทำให้มีการคลื่นไส้อาเจียน แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ไม่เข้าใจภาษาในบางรายมีอาการชัก ตาพร่ามัว ฯลฯ”
โรงพยาบาลตำรวจได้นำอุปกรณ์ใหม่มาช่วยในการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งสมอง โดยอุปกรณ์ใหม่นี้ ติดตั้งกับกล้องจุลศัลยกรรมตรวจจับสารเรืองแสง (5-ALA หรือ 5 AMINO LEVULINIC ACID) ซึ่งมีลักษณะพิเศษสามารถเข้าจับก้อนมะเร็งและเปล่งแสงโดยให้สีที่แตกต่างจากเนื้อสมองปกติ ทำให้ประสาทศัลยแพทย์สามารถผ่าตัดนำก้อนมะเร็งในสมองออกมาได้มากที่สุด เป็นวิธีเดียวกับประสาทศัลยแพทย์จากสถาบันชั้นนำในยุโรปใช้ทำการผ่าตัดมะเร็งสมอง
“สารเรืองแสงที่นำเข้าไปในเซลล์เนื้อสมองหากเป็นก้อนมะเร็งชนิดที่มีความรุนแรงจะเห็นเป็นภาพสีแดง ก้อนเนื้อสมองปกติจะเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งจะสามารถนำก้อนมะเร็งออกมาได้มากสุดเท่าที่จะมากได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อเนื้อสมองที่ปกติบริเวณข้างเคียง อย่างผู้ป่วยรายหนึ่งมาด้วยอาการชักพูดไม่เข้าใจภาษา เนื้อที่ก่อให้เกิดโรคเมื่อใช้สารเรืองแสงนำทางก็สามารถผ่าตัดออกมาได้ทั้งก้อนซึ่งก็ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นกว่าเดิม
จากที่มีการผ่าตัดให้กับผู้ป่วย สารเรืองแสงที่นำมาใช้นั้นก่อให้เกิดประโยชน์โดยเป้าหมายนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไข้ให้ดีขึ้น ลดภาวะการเสียชีวิตเฉียบพลันอันเนื่องจากก้อนมะเร็งกดทับ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และการวินิจฉัยของประสาทศัลยแพทย์”
โดยทั่วไปเวลาที่ผ่าตัดมะเร็งชนิดนี้นั้นค่อนข้างลำบากเนื้อร้ายที่มองเห็นค่อนข้างเหมือนเนื้อสมองปกติ สารเรืองแสงที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงไม่มีความเป็นอันตราย เมื่อเข้าไปยังก้อนมะเร็งจะจับสารตัวนี้ได้มากกว่า พอใช้กล้องชนิดพิเศษเข้าไปก็จะช่วยในการรักษาโดยไม่แตะเนื้อดี ความพิการความสูญเสียจะลดน้อยลงซึ่งเป็นสิ่งดี อีกทั้งยังช่วยทำให้นำเนื้อมะเร็งออกมาได้มากและเมื่อรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีรักษาก็จะช่วยให้ตอบสนองดีขึ้น
ดังที่กล่าวมา นอกจากการผ่าตัดมะเร็งสมองโดยใช้สารเรืองแสงนี้ ในผู้ป่วยเส้นเลือดโป่งพองสารเรืองแสงยังสามารถนำมาใช้ตรวจสภาพเส้นเลือดขณะทำการ ผ่าตัดหนีบเส้นเลือดแดงโป่งพองในสมอง แพทย์ท่านเดิมให้ความรู้เพิ่มเติมว่า เส้นเลือดโป่งพองในสมองมักพบในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันสูง ความดันโลหิตสูง ในผลการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวให้ผลที่ดี ผู้ป่วยได้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติช่วยให้ผู้ป่วยได้มีหนทางการรักษาแต่ทั้งนี้คงต้องขึ้นอยู่กับอาการร่วมด้วย
ดังนั้นหากพบความผิดปกติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น อาการปวดศีรษะรุนแรงเพิ่มขึ้น ตาพร่ามัว แขนขาอ่อนแรง หรือหากมีไขมัน ความดันโลหิตสูง ควรรีบพบแพทย์ก่อนสายเกินแก้ไข
ปัจจุบัน แม้วิวัฒนาการทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้าไปไกล แต่ถึงกระนั้นเราทุกคนก็ควรเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ อีกทั้งรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลากหลาย ทั้งหมดนี้ไม่เพียงช่วยให้หลีกไกลจากโรคร้ายที่กล่าวมา แต่ยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดี หลีกพ้นจากความเจ็บป่วยทั้งปวงอีกด้วย

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *