ใครบ้างควรเป็น "COACH ในองค์กร"?

ใครบ้างควรเป็น “COACH ในองค์กร”?

ธีรพล แซ่ตั้ง
ถ้าจะบอกว่า…ทุกวันนี้ มีหัวหน้าและผู้บริหารเดินเกลื่อนกลาดในทุกทีม ทุกแผนกของแต่ละองค์กร แต่ปราศจากคนที่ทำหน้าที่เป็น “Coach” ให้กับทีมงานของตัวเองก็คงจะไม่เกินเลย ? เหตุผลก็เพราะ….
1. หัวหน้าหรือผู้บริหารบางส่วน…ขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมในหน่วยงานของตนเอง…โดยปราศจากความพร้อม และยังยึดติดอยู่กับบทบาทหน้าที่เดิมๆ ที่เคยทำ…แยกไม่ออกระหว่างงานปฏิบัติกับงานบริหาร นี่เป็นปัญหาโบราณและปัญหาคลาสสิกที่ยังคงเป็นกันอยู่ในปัจจุบัน…ดันขึ้นให้เป็นหัวหน้า-ผู้บริหาร แต่ปราศจากการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญที่สุด….
ก็คือ ทักษะในการ “สร้างคน” !
2. หัวหน้าหรือผู้บริหารบางส่วน..เข้าใจผิดๆ ไปเองว่าการเป็นหัวหน้าคือการเป็นผู้มีอำนาจ สั่งและชี้เป็นชี้ตาย โดยเข้าใจว่า “ตำแหน่ง” คือ “อำนาจ” แต่ตนเองปราศจาก ความรู้ที่จะบริหาร เมื่อปราศจากความรู้..อำนาจที่มี
ก็คือ…อำนาจที่จะทำลายตัวเอง!
3. หัวหน้าหรือผู้บริหาร…ส่วนมาก ยุ่งอยู่กับ การประชุม (และประชุม อยู่นั่นแหละ ไม่รู้จะประชุมอะไรกันนัก กันหนาได้เกือบทุกวัน ได้เกือบทั้งวัน..) งานของตัวเองยังเอาตัวแทบไม่รอด…Coaching คืออะไร ไม่รู้จัก!
สิ่งที่สำคัญที่สุด… และ เป็นสิ่งที่ หัวหน้าทีมตำแหน่งเล็กๆ ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงและ CEO ของทุกองค์กร ที่จะอยู่รอดและอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยเป็นหน่วยงานและองค์กรที่ “มีและใช้” ศักยภาพของทีมงานเป็น ก็คือ…ทุกคน ทุกตำแหน่งจะต้อง เป็น COACH มากกว่าเป็นแค่ หัวหน้าหรือผู้บริหาร ! เพราะ….
1. COACH …คือ คนที่ ทีมงานทุกคนต้องการ มากกว่า หัวหน้าทีมและผู้บริหารระดับสูงธรรมดาๆ ที่ยุ่งอยู่กับตัวเอง จนไม่มีเวลาใส่ใจแก้ปัญหาและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง
2. CHANGE … ทุกการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน ไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลง …ส่วนมากเกิดจาก หัวหน้าทีมและผู้บริหารที่ไม่รู้วิธีการหล่อหลอม ไม่รู้วิธีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการของทีมงาน โดยการ Coaching ….
3. CONTRIBUTION …หัวหน้าทีมและผู้บริหารทุกหน่วยงาน…ต่างก็คาดหวัง (บวกกับการกดดัน!) ให้ทีมงานสร้างผลงานที่ดี…แต่ปราศจากการชี้แนะและสนับสนุนในฐานะ Coach …แล้วผลที่ต้องการจะเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เมื่อไม่มี Coach ในองค์กร ในหน่วยงาน….ย่อมปราศจากผู้นำหน่วยงานและผู้นำองค์กรที่แท้จริง…เพราะเราไม่สามารถใช้ “ตำแหน่ง” และ “บทบาทหน้าที่ผิดๆ” ในการนำทีมได้
ไม่สำคัญว่าเราเข้าใจและรู้จักการเป็น Coach ที่ดีหรือไม่ในปัจจุบัน…สิ่งที่สำคัญก็คือ เราจะเรียนรู้และนำสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับการ Coaching ไปปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อไหร่….
ไม่สำคัญว่า เราจะมีทีมงานกี่คน…และกี่คนที่สร้างปัญหา กี่คนที่สร้างผลงาน …สิ่งที่สำคัญก็คือ เราไม่มีทางคาดหวังให้ทีมของเรา แก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือเก่งขึ้นได้ด้วยตัวเอง…ไม่อย่างนั้นจะมีเราไปทำไม?
ลองเลิกเป็นแค่ “หัวหน้าและผู้บริหารธรรมดาๆ” แล้วเปลี่ยนเป็น “Coach” ดูสิครับ…ท่านจะพบว่า “งานที่แท้จริง” ที่ท่านควรทำอย่างต่อเนื่อง อย่างจริงจัง….คือการเป็น Coachให้กับทีมของท่าน !

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *