ใครคือผู้ที่ต้องบริหารเวลา?

ใครคือผู้ที่ต้องบริหารเวลา?

วันที่ : 11 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด

เมื่อเอ่ยถึง “การบริหารเวลา” โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่า “บริหาร” นั้นเป็นคำที่ดูหรูหราจริงจังเกินกว่าที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนทั่ว ๆ ไปได้ โดยมองว่าเป็นเรื่องของนักธุรกิจ ผู้บริหารองค์กรระดับสูงที่มีงานและพนักงานอยู่ภายใต้การดูแลเป็นจำนวนมาก การบริหารเวลาจึงไม่น่าที่จะเกี่ยวข้องกับเราซึ่งเป็นเพียงพนักงานระดับล่าง พ่อค้า แม่ค้าในกิจการเล็ก ๆ พ่อบ้านแม่บ้าน นักเรียนนักศึกษา ข้าราชการชั้นผู้น้อย ฯลฯ แต่อย่างใด

ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วคำว่า “บริหาร” ตามพจนานุกรมให้ความหมายว่าเป็น “การดำเนินการ การจัดการ” ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายง่าย ๆ เป็นที่เข้าใจและใช้แพร่หลายในบริบททั่ว ๆ ไป ไม่มีใครที่ไม่เคยดำเนินการหรือจัดการบางสิ่งบางอย่างในชีวิต ดังนั้น “การบริหารเวลา” จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนในโลก เพราะทุกคนล้วนเป็นเจ้าของเวลาในชีวิตตนเอง และแต่ละคนจำเป็นต้องดำเนินการหรือจัดการเกี่ยวกับเวลาในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ในความเป็นจริงจึงไม่มี “คนที่บริหารเวลา” และ “คนที่ไม่บริหารเวลา” มีแต่คนที่บริหารเวลาหรือจัดการกับเวลาอย่าง “ดี” หรือ “ไม่ดี” เท่านั้น
จากประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสพบปะผู้คนมากมายหลายสาขาอาชีพ พบว่ามีคนจำนวนมากที่เข้าใจผิดหลายประเด็นในเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งของชีวิตเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องที่สามารถกำหนดจุดหมายปลายทางของชีวิตได้ว่าจะเป็นสถานีแห่งความสำเร็จหรือเป็นชุมทางแห่งความล้มเหลว นั่นคือ เรื่องการบริหารเวลา หรือการบริหารชีวิต เมื่อผมพิจารณาดู พบว่าโดยส่วนใหญ่คนมักจะมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารเวลาที่บิดเบี้ยวไป โดยคิดว่า

การบริหารเวลาเป็นเรื่องเคร่งเครียดเกินความจำเป็น คนจำนวนมากมีปรัชญาเกี่ยวกับความสุขในชีวิตว่า “ชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่สบาย ๆ ไม่ต้องเร่งร้อน ไม่ต้องอยู่ในกรอบของอะไร ปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามอารมณ์” ดังนั้นจึงมองว่าการบริหารเวลาเป็นความเคร่งเครียด ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าเขาจะวางแผนการใช้เวลาในชีวิตหรือไม่ เขาก็ต้องใช้เวลาในการทำสิ่งต่าง ๆ อยู่นั่นเอง ความแตกต่างอยู่ที่หากเขาบริหารเวลาในชีวิตได้ดี ผลรวมของชีวิตในระยะยาวย่อมหมายถึง ความพึงพอใจ และความสำเร็จแท้จริงที่ทุกคนปรารถนา แต่หากปล่อยชีวิตไปตามอารมณ์จะพาไป ท้ายที่สุดเขาย่อมพบกับความเจ็บปวด ล้มเหลวในชีวิต อันนำมาซึ่งความเครียดมากมากกว่าร้อยเท่าทวีคูณ
ในความเป็นจริงนั้น หากเราบริหารเวลาในชีวิตได้อย่างสมดุลเหมาะสม ชีวิตกลับจะเปี่ยมล้นด้วยความสุข ความพึงพอใจ เพราะเราจะมีเวลาให้กับสิ่งสำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ความสุขสนุกสนาน ความรักความสัมพันธ์กับคนที่มีความหมายกับเราเป็นพิเศษ งานอาชีพและงานอดิเรกที่เรารัก รวมทั้งความมุ่งหวังในอนาคตของเราด้วยเช่นกัน

การบริหารเวลาทำให้ชีวิตไม่เป็นอิสระ “ทำอะไรตามใจคือไทยแท้” คำกล่าวนี้สะท้อนวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่โดยทั่วไปว่าเป็นคนที่รักอิสระเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ชอบอยู่ใต้กรอบระเบียบใด ๆ โดยมองว่าการบริหารเวลา คือ โซ่ตรวนตรึงขาทำให้ขาดอิสระที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริง หากคิดให้ลึกซึ้งจะพบว่าการบริหารเวลาหรือการบริหารชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตได้เป็นอิสระ เป็นไทอย่างแท้จริง อาทิ จากปัญหาในชีวิต ปัญหาการทำงาน ความเคร่งเครียดเพราะงานไม่เสร็จตามกำหนด ฯลฯ การบริหารเวลาไม่ได้ทำให้เราเป็นนักโทษของเวลา แต่เป็นเจ้านายเหนือเวลาอย่างเต็มบริบูรณ์ในการมีอิสระปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นการใช้เวลาได้ทุกเมื่อ ตราบเท่าที่สิ่งเหล่านั้นจะนำเราไปถึงจุดหมายแห่งความสุข ความสำเร็จในชีวิต และทำให้เราเป็นอิสระจากพันธนาการของชีวิตอย่างแท้จริง

การบริหารเวลาจำเป็นเฉพาะในการทำงานเท่านั้น เมื่อพูดถึงเรื่อง “การบริหารเวลา” คนจำนวนไม่น้อยกลับนึกถึงแต่เรื่องการทำงานเท่านั้น เช่น จะบริหารเวลาอย่างไรให้ทำงานเสร็จทันเวลา จะบริหารอย่างไรจึงจะสามารถงานได้มากที่สุดในเวลาอันจำกัด จะบริหารเวลาอย่างไรจึงจะสามารถดูแลงานทุกอย่างได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงที่สุด ฯลฯ แต่แท้จริงแล้วการบริหารเวลาในการทำงานนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารเวลาเท่านั้น เพราะนอกเหนือจากการทำงานแล้วชีวิตเรายังมีองค์ประกอบสำคัญอีกมากที่จำเป็นต้องให้เวลาอย่างสมดุลทั้งด้านครอบครัว หน้าที่การงาน มิตรภาพ สังคม สุขภาพร่างกาย ชีวิตส่วนตัว และอื่น ๆ “เวลาคือชีวิต” ดังนั้นการบริหารเวลาจึงเป็นการบริหารชีวิตให้ได้อย่างลงตัวเพื่อจุดหมายแห่งความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงนั้นเอง
การมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการบริหารเวลาหรืออีกนัยหนึ่งคือการบริหารชีวิตนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรตระหนัก แทนการตอบคำถามว่าใครคือผู้ที่ต้องบริหารเวลา ผมขอเสนอความคิดในมุมกลับว่า มีคนประเภทเดียวเท่านั้นที่ไม่จำเป็นต้องบริหารเวลา นั่นคือ คนที่เกลียดกลัวความสำเร็จและรักความล้มเหลวเป็นชีวิตจิตใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จทุกคนล้วนจำเป็นต้องเรียนรู้จักการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *