โลกร้อน อาจเป็นเหตุให้โรคติดต่อแพร่กระจายไปทั่วโลกมากขึ้น

โลกร้อน อาจเป็นเหตุให้โรคติดต่อแพร่กระจายไปทั่วโลกมากขึ้น

::: ข้อมูลโดย VOA News ภาคภาษาไทย :::

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ร่วมประชุมในสัปดาห์นี้ที่สเปนคาดการณ์ว่า ภาวะโลกร้อนอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคติดต่อต่างๆ กว่าสิบชนิดแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นๆ ของโลกมากขึ้น และหากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ทั่วโลก

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Society หรือ WCS ระบุรายชื่อเชื้อโรคติดต่อร้ายแรง 12 โรคที่อาจแพร่กระจายไปสู่พื้นที่ใหม่ๆ เนื่องมาจากปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งรวมทั้งเชื้อไวรัสอีโบล่า อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ป่า วัณโรค ไข้เหลือง รวมทั้งเชื้อไข้หวัดนกด้วย เชื้อโรคเหล่านี้บางชนิดเกิดกับคน บางชนิดเกิดกับสัตว์ และบางชนิดที่อาจเป็นได้ทั้งคนและสัตว์

ในการประชุมที่นครบาเซโลน่า ประเทศสเปน ในสัปดาห์นี้ ผอ.โครงการสุขภาพของ WCS William Kar-esh กล่าวว่า เชื้อโรคติดต่อสามารถแพร่ได้ง่าย ภายใต้ระดับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือผันผวนอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากภาวะโลกร้อน

คุณ William Kar-esh บอกว่า ไวรัสบางชนิดเติบโตได้ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะ และยิ่งแพร่กระจายออกไปในพื้นที่ชื้น แต่บางอย่างก็เติบโตในสภาพแห้งแล้งเช่นเชื้อแอนแทร็กซ์ สิ่งที่น่ากังวลก็คือ สภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้เชื้อโรคเหล่านั้นลุกลามไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดโรคติดต่อชนิดนั้นมาก่อน

ผอ.โครงการสุขภาพของ WCS ผู้นี้ยังบอกด้วยว่า สัตว์ป่าส่วนใหญ่มักจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว การศึกษาถึงถิ่นที่อยู่และสุขภาพของสัตว์ป่าเหล่าน้ันจึงสามารถบอกถึงภัยอันตรายที่คืบคลานเข้ามาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Society ประเมินไว้ว่า ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 หรือเมื่อประมาณ 10 กว่าปี่ที่แล้วเป็นต้นมา โรคติดต่อในสัตว์ปีกและปศุสัตว์ต่างๆ ทำให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโลกเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *