โรเซตตาเตรียมสำรวจสเตนส์

โรเซตตาเตรียมสำรวจสเตนส์
9 สิงหาคม 2551 รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
หลังจากที่ยานโรเซตตาผ่านพ้นช่วงการจำศีลเป็นเวลาสั้น ๆ ยานได้ตื่นขึ้นอีกครั้งเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และขณะนี้ยานกำลังจะเข้าสู่ช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่ง นั่นคือ การสำรวจดาวเคราะห์น้อย (2867) สเตนส์ (Steins)

ขณะนี้ยานโรเซตตายังมองเห็นภาพของสเตนส์เป็นเพียงแค่จุด ๆ หนึ่งเท่านั้น แต่แม้จะเป็นเพียงจุด ภาพเบื้องต้นนี้ก็ช่วยให้นักดาราศาสตร์ได้หาวงโคจรและคาบการหมุนของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ได้ ในช่วงแรกนี้ยานจะถ่ายภาพสเตนส์สองครั้งต่อสัปดาห์ด้วยกล้องโอซิริส (OSIRIS–Infrared Remote Imaging System) หลังจากวันที่ 25 สิงหาคมไปแล้ว ก็จะถ่ายภาพทุกวันจนกระทั่งถึงวันที่เข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อยที่สุด โรเซตตาจะเข้าใกล้สเตนส์ที่สุดในวันที่ 5 กันยายน 2551 โดยมีระยะห่างเพียง 800 กิโลเมตร และมีความเร็วประมาณ 8.6 กิโลเมตรต่อวินาที

การคำนวณหาเส้นทางการโคจรของสเตนส์โดยกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดินก่อนหน้านี้ได้ให้ความคลาดเคลื่อนไว้ไม่เกิน 100 กิโลเมตร แต่การติดตามดาวเคราะห์น้อยดวงนี้โดยโรเซตตานอกจากจะช่วยในการปรับปรุงเส้นทางของยานแล้ว ยังทำให้รู้ตำแหน่งของสเตนส์ไม่แม่นยำขึ้นมากจนความคลาดเคลื่อนเหลือไม่เกิน 2 กิโลเมตรเท่านั้น

ระหว่างการเข้าใกล้สเตนส์ โรเซตตาจะศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี ตลอดจนสมบัติทางจลน์ และดูว่าดาวเคราะห์น้อยมีอันตรกิริยาอย่างไรกับลมสุริยะ นอกจากนี้การที่ยานมีโอกาสได้เข้าใกล้สเตนส์มากขนาดนั้น ทำให้มีโอกาสได้วิเคราะห์บริวารของดาวเคราะห์น้อย รวมถึงฝุ่นและแก๊สบริเวณใกล้เคียงด้วย

โรเซตตาทะยานขึ้นจากพื้นโลกไปเมื่อเดือนมีนาคม 2548 หลังจากนั้นก็เริ่มเดินทางไกลแบบรูเลตต์ ด้วยการเฉียดเข้าใกล้โลกสองครั้ง ครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2548 ครั้งที่สองในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 นอกจากโลกแล้ว ยานยังได้เข้าเฉียดดาวอังคารที่ระยะ 1,000 กิโลเมตรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 และในปี 2553 ก็จะเข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อย 21 ลูเทเทียอีกครั้งหนึ่ง การที่ภารกิจของยานมีการแวะเฉียดหลายครั้งเพื่อให้ยานได้ปรับเส้นทางการเดินทางให้แม่นยำ นอกจากนี้ภาพถ่ายโลก ดาวอังคาร และดาวเคราะห์น้อยที่ยานถ่ายได้ ยังนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของอุปกรณ์บนยานได้อีกด้วย

ยานมีกำหนดจะเข้าเฉียดโลกอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2552

การสำรวจดาวเคราะห์น้อยไม่ใช่ภารกิจหลักของโรเซตตา เป้าหมายที่แท้จริงของยานคือ ดาวหาง 67/พี ชูรูยมอฟ เกราซีเมนโค ซึ่งจะไปถึงในปี 2557 เืมื่อถึงเวลานั้น ยานเข้าโคจรรอบดาวหางและมีการปล่อยยานลูกที่ชื่อว่า ฟีเล (Philae) ลงไปเจาะสำรวจหัวดาวหางด้วย

ที่มา:
Rosetta Begins Tracking Asteroid Steins for Flyby – Universe Today

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *