โรช ไทยแลนด์ สร้างทีมเวิร์ก หนุนงานเพื่อสังคมหลอมคน

โรช ไทยแลนด์ สร้างทีมเวิร์ก หนุนงานเพื่อสังคมหลอมคน

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทด้านเวชภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจในไทยมานาน 30 กว่าปี เป็นหนึ่งในบริษัทที่เล็งเห็นคุณภาพพนักงานสร้างได้จากภายใน โดยนำกระบวนการ CSR (Corporate Social Responsibility : CSR ) ในการช่วยเหลือสังคมหล่อหลอมพนักงาน

มาริษา โชวิฑูรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า ในปีที่ผ่านบริษัทได้ทำเปิดโอกาสให้พนักงานลางานได้ 1 วันเพื่อไปบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมตามที่แต่ละบุคคลต้องการ เช่น การไปดุแลผู้สูงอายุ หรือเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิต่างๆ การช่วยสอนหนังสือคนตาบอด การสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล หรือการดูแลช่วยเหลือสัตว์พิการ

เธอ บอกว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพราะนอกจากสร้างให้พนักงานมีความรับผิดชอบแล้ว ยังเป็นการสร้างสมนิสัยที่ดี เพราะเมื่อไรที่คนในองค์กรมีจิตใจที่ดี รู้จักแบ่งปัน รู้จักให้ความรักแก่ผู้อื่น จะส่งผลต่อการทำงานด้วย เพราะจะทำให้บุคคลนั้นมีจรรยาบรรณ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบ ซึ่งเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับพนักงานทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ค่านิยมองค์กรหรือ Corporate Values ในการทำงานขององค์กรมาจับ

ปรากฎว่าได้รับการตอบรับจากพนักงานดีมากทั้งระดับผู้บริหารและพนักงานทั่วไปทั้ง 270 คนเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด อย่างผู้บริหารจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้วันลาพิเศษเพื่อทำกิจกรรมเพื่อสังคมไปช่วยเข็นรถผู้ป่วยที่โรงพยาบาลทั้งวัน บริษัทจะสอบถามความสนใจแล้วรวมกลุ่มกันไปหลังๆ พนักงานก็รวมกลุ่มไปกันเองและช่วยเหลือในโครงการนั้นๆ ต่อเนื่อง หรือขยายความช่วยเหลือไปยังงานอื่นๆ

“อย่างตัวเราเองไปสอนเรื่อง HR ให้กับรุ่นน้อง เพราะอยู่ในสายงานนี้มานานเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในสายอาชีพหากต้องไปเข้าคอร์สเรียนจะเสียเงินจำนวนมาก แต่เรียนกับเราเขาไม่ต้องเสียเงิน ที่สำคัญเขายังนำความรู้ไปสอนคนรุ่นต่อๆ ไป เป็นการสร้างชาติ และยังแฝงถึงการสร้างอิมเมจให้กับองค์กร” มาริษากล่าว

จากนั้นจะมีการวัดผลสิ่งที่ได้กลับมา โดยสอบถามความพึงพอใจ คนที่ได้รับการดูแลรู้สึกอย่างไร และถามพนักงานว่ารู้สึกอย่างไร เป็นกิจกรรมที่พนักงานไม่มุ่งหวังธุรกิจแต่เป็นการช่วยเหลือด้วยใจ

และเป็นหน้าที่ของพนักงานเมื่อกลับจากการช่วยเหลือสังคมแล้วต้องนำประสบการณ์ รูปถ่ายมาแชร์กับเพื่อนร่วมงานเป็นการนำสิ่งที่ได้รับมามาบอกเล่าให้ฟัง อย่างช่วยสร้างห้องสมุด บริจาคเงินซื้อหนังสือ ส่วนใหญ่ที่ไปช่วยเหลือเป็นกลุ่มคนที่ขาด สิ่งที่มาบอกเล่าจะ เป็นการกระตุ้นคนทำงานว่าสิ่งที่เรามีเก็บไว้กับคนเดียวนั้นต้องรู้จักแชร์รู้จักแบ่งปันผู้อื่น

เมื่อมีโครงการดังกล่าวขึ้นเป็นการทลายกำแพงพนักงานที่ทำงานต่างแผนกกันให้มารู้จักกันเข้าใจกันมากขึ้น หรือการได้ไปทำงานเพื่อสังคมด้วยกัน ทำให้การทำงานเป็นทีมดีมากขึ้น ปัญหาการสื่อสารลดลง เมื่อเปิดใจกันก็ทำให้เกิดการฟังมากขึ้น เพราะเทคนิคการฟังไม่ใช่ทำได้ง่ายเพราเป็นเทคนิคที่ต้องใช้มากในการทำงาน และความภูมิใจไม่สามารถสร้างกันง่ายๆ เพราะเมื่อไหร่ที่เกิดความภูมิใจจะออกมาในความมั่นใจในเรื่องต่าง ๆ จะออกทั้งสีหน้า หน้าตา ความเป็นเพื่อน เป็นมิตร และไม่ฟุ้งเฟ้อ

“จะทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ จากการที่สวมหมวก 2 ใบ คือ เป็นพนักงานของ โรช และเป็นคนไทยด้วยกัน เพราะจิตวิญญาณคือทำอย่างไรที่เราจะดูแลซึ่งกันและกันได้ และทำอย่างไรที่จะไม่มุ่งแต่งานอย่างเดียว แต่ยังไปเกื้อกูลผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่าเรา หรือที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา จิตใจดีสามารถทำงานได้มากและงานออกมาดี” มาริษากล่าว

ที่มา : www.manager.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *