สุขภาพ : โรคเหงือกอักเสบ ป้องกันได้

สุขภาพ : โรคเหงือกอักเสบ ป้องกันได้

มีเลือดออกหลังแปรงฟัน ระวัง!?โรคเหงือกอักเสบพบได้ทุกเพศทุกวัยจาก ข้อมูลของสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศ ไทย ระบุว่า 4 ใน 5 ของเด็กไทยเป็นโรค เหงือกอักเสบ และ 2 ใน 5 ของคนวัย 40 ปีขึ้นไป มีปัญหาโรคเหงือกอักเสบขั้นรุนแรง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ รศ.ทพ.ยสวิมล คูผาสุข หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า “โรคเหงือกอักเสบ” เกิดจากการขาดการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี แปรงฟันไม่สะอาด ทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรีย คราบจุลินทรีย์ และ หินปูน จนทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งมีหลายระดับ ตั้งแต่ เล็กน้อย ปานกลาง จนถึงขั้นรุนแรง ส่วนใหญ่ประชาชนจะไม่รู้ตัว เพราะอาการไม่ค่อยรุนแรงเหมือนฟันผุ

อาการเริ่มแรก คือ เวลาแปรงฟัน หรือใช้ไหมขัดฟันแล้วมีเลือดออก แสดงว่าเหงือกเริ่มมีการอักเสบ นอกจากนี้คนไข้โรคเหงือกอักเสบจะมีอาการเหงือกบวม เป็นหนอง เจ็บเหงือก รู้สึกฟันโยก มีกลิ่นปาก เพราะเศษอาหารจะไปตกค้างบริเวณที่เหงือกอักเสบบวม โต ซึ่งอาการเหล่านี้หลายคนคิดว่าเป็นผุ แต่จริง ๆ ไม่ใช่

เวลาแปรงฟันแล้วมีเลือดออก ทุกคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่จริง ๆ แล้ว นั่นคือความผิดปกติเริ่มต้น ประมาณ 80-90% ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเหงือกอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลาง ถ้าไม่ได้รับการรักษา ปล่อยให้เกิดความรุนแรง ปัญหาที่ตามมา คือ ฟันจะยื่นยาวมากขึ้น ฟันโยก เคี้ยวอาหารมีปัญหา รู้สึกเจ็บ เพราะเหงือก และกระดูกเบ้าฟันถูกทำลาย การรักษาก็ยุ่งยากมากขึ้น

ในวัยเด็กหรือวัยรุ่นนั้น การอักเสบของ เหงือกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย คือ อาจมีเหงือก บวมอักเสบ และเลือดออกหลังแปรง พอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน หรือ วัยกลางคน การอักเสบของโรคจะรุนแรงมากขึ้น คือ มีเหงือกบวม เลือดออกมากขึ้น มีกลิ่นปาก ฟันโยก พอถึงวัยสูงอายุ ความรุนแรงของโรคก็มากขึ้นตามไปด้วย ถึงขั้นมีการทำลายกระดูก เหงือกร่นบวม เป็นหนอง

คนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ ควรไปพบทันตแพทย์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อขอคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก วิธีการแปรงฟัน รวมทั้งวิธีการใช้ไหมขัดฟัน เพราะหลายคนใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ แต่ใช้ไม่ถูกวิธี

โรคเหงือกอักเสบเป็นโรคที่ป้องกันได้ แต่รักษาไม่หายขาด เป็นแล้วเป็นตลอดชีวิต การป้องกัน คือ ดูแลความสะอาดในช่องปาก แปรงฟันอย่างถูกวิธี ใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกต้อง คนไข้มักคิดว่าการรักษาโรคเหงือกเป็นเรื่องของทันตแพทย์ แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ เพราะขึ้นอยู่กับตัวคนไข้ด้วย ถ้าคนไข้และ ทันตแพทย์ร่วมมือกันจะสามารถควบคุมโรคเหงือกอักเสบได้

คนไข้บางคนถามว่า เมื่อไหร่จะรักษาโรคเหงือกอักเสบหาย ตอบคนไข้เลยว่า ไม่มีทาง เป็นแล้วเป็นตลอดชีวิต คนไข้ต้องมาหา ทันตแพทย์เป็นระยะ ๆ โรคนี้ค่อนข้างเรื้อรังเหมือนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ต้องกินยาควบคุมโรคเหงือกอักเสบก็เช่นกัน สามารถป้องกันได้โดยการแปรงฟัน ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี

ท้ายนี้ขอแนะนำประชาชนว่าควรดูแลปัญหาเรื่องปาก ฟัน และเหงือก อย่างใกล้ชิด โดยไปตรวจสุขภาพฟันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีเลือดออกหลังแปรงฟัน อย่าได้ปล่อยปละละเลย ควรรีบไปพบทันตแพทย์ เพราะหากไม่รีบรักษา ปัญหาเหงือกอักเสบอาจลุกลามทำลายกระดูกรอบรากฟัน จนฟันโยกและต้องถอนฟันในที่สุด แล้วจะหาว่าไม่เตือน

ที่มา/ภาพ: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *